CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

Điều 1. Vị trí và chức năng

 

1.Chi cụcKiểm lâm vùng I là tổ chức thuộc Cục Kiểm lâm, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Kiểm lâm quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừngvà quản lý lâm sản thuộc phạm vi quản lý của Cục theo phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp.

 

2. Phạm vi hoạt động của Chi cục Kiểm lâm vùng I bao gồm 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Hải Phòng;

3.Chi cụcKiểm lâm vùng I có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

 

4. Trụ sởChi cụcKiểm lâm vùng I đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Tham mưu giúp Cục trưởng

 

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản thuộc phạm vi của Chi cục;

 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản;

 

c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;

 

c) Kiểm tra, xử lý kịp thời các thông tin tại vùng trọng điểm và các điểm nóng về phá rừng, khai thác, chế biến, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

 

d) Hoạt động nghiệp vụ phòng, chống tiêu cực và chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của lực lượng Kiểm lâm theo phân công của Cục trưởng.

 

2. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi của Chi cục

 

a) Về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng:

 

- Triển khai thực hiện các dự án, phương án về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được phê duyệt;

 

- Thông tin, cảnh báo, dự báo, nguy cơ cháy rừng và kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hoạt động về phòng cháy, chữa cháy rừng;

 

- Kiểm tra các hoạt động về bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng;

 

b) Về phát triển rừng:

 

- Tham gia kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý giống, kiểm nghiệm chất lượng, khảo cứu, thực nghiệm giống cây lâm nghiệp mới;

 

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch phát triển rừng thuộc phạm vi quản lý cả Chi cục;

 

- Phối hợp với cơ quan bảo vệ thực vật trong phòng, trừ sinh vật hại rừng.

 

c) Về quản lý rừng:

 

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về công tác giao rừng, cho thuê rừng và nương rấy; tham gia theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng;

 

- Thống kê, thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

 

d) Xử lý vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật.

 

3. Phối hợp với Kiểm lâm địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản

 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản;

 

b) Tham gia kiểm tra, truy quét các trọng điểm, các điểm nóng về phá rừng, khai thác, chế biến, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật theo sự phân công của Cục trưởng hoặc theo đề nghị của Kiểm lâm địa phương;

 

c) Thường trực về lực lượng, phương tiện, thiết bị chuyên dùng sẵn sàng cơ động chữa cháy rừng thuộc phạm vi quản lý hoặc khi có lệnh điều động của Cục trưởng;

 

          4. Thực hiện huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành

 

a) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng cơ sở.

 

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan và Kiểm lâm địa phương tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng cơ sở.

 

5. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

 

a) Thực hiện các đề tài; dự án; ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và quản lý cơ sở dữ liệu về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản và giống cây lâm nghiệp trên địa bàn quản lý;

 

b) Tham gia các chương trình dự án do quốc tế tài trợvà các hoạt động quốc tế khác theo sự phân công của Cục trưởng.

 

6. Tổ chức dịch vụ công

 

a) Tư vấn đầu tư, dịch vụ trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản;

 

b) Sản xuất, cung ứng giống các loài động vật, thực vật rừng;

 

c) Cung ứng các loại công cụ, trang thiết bị chuyên dùng về bảo vệ rừng.

 

7. Quản lý, trình Cục trưởng đề án vị trí việc làm, cơ cấu, số lượng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức và hồ sơ theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp của Cục trưởng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

8. Quản lý tài chính, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và nguồn lực khác theo quy định của pháp luật; thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính theo quy định của Nhà nước.

 

9. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi cục.

 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.

                (Trích quyết định 621/QĐ-TCLN-VP ngày 30  tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng tổng cục Lâm nghiệp)


Tin mới hơn:

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  11
Hôm nay:  57
Tháng hiện tại:  6990
Tổng lượt truy cập: 97665
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn