Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm vùng I:

a) Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và không quán 02 Phó Chi cục trưởng do Cục trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định.

b) Chi cục trưởng chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Chi cục Kiểm lâm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Kiểm lâm và trước pháp luật về hoạt động của Chi cục Kiểm lâm.

c) Phó chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng Chi cục theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Chi cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Bộ máy làm việc:

a) Phòng nghiệp vụ I;

b) Phòng nghiệp vụ II;

c) Phòng nghiệp vụ III;

d) Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng;

Các phòng, đội quy định tại Khoản 2, Điều này có cấp trưởng (Trưởng phòng, Đội trưởng) và không quá 02 cấp phó (Phó trưởng phòng và phó Đội trưởng), được bổ nhiệm, miễn nhiệm phân cấp của Cục Kiểm lâm và quy định của pháp luật.

3. Chi cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, đội thuộc Chi cục; chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Chi cục; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm của các phòng, đội thuộc Chi cục; bố trí công chức, viên chức, người lao động phù hợp với chức danh, tiêu chuân, bản mô tả công việc và nhiệm vụ được giao.

 

 (Trích quyết định 348/QĐ-TCLN-VP ngày 29  tháng 9 năm 2017 của Tổng cục trưởng tổng cục Lâm nghiệp)


Tin mới hơn:

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  5
Hôm nay:  104
Tháng hiện tại:  12411
Tổng lượt truy cập: 773859
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn