Kiểm tra công tác quản lý, gây nuôi động vật hoang dã tại tỉnh Hưng Yên

           Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, gây nuôi động vật hoang dã tại Văn bản số 92/KLV1-ĐT ngày 25/3/2024 của Chi cục Kiểm lâm Vùng I, Đoàn công tácChi cục Kiểm lâm Vùng I tiến hành làm việc với Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên và kiểm tra một sốcơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

         Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên, tổng số cơ sở nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh là 45 cơ sở, trong đó: 07 cơ sở nuôi động vật rừng thông thường;38 cơ sở nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục CITES (số cơ sở đã được cấp mã số là 37 cơ sở, chưa được cấp mã số là 01 cơ sở). Tính từ tháng 01/2021-3/2024, Chi cục đã xử phạt 06 cơ sở nuôiđộng vật hoang dã không thực hiện việc ghi chép vào sổ theodõi theo quy định, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước 8.000.000 đồng.

          Qua kiểm tra cho thấy Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên đã quan tâm chỉ đạo, chủ động thực hiện công tác quản lý hoạt động gây nuôi động vật hoang dã. Tuy nhiên trong công tác quản lý nuôi, nhốt động vaatju hoang dã tại địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.  

          Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, gây nuôi động vật hoang dã hiện có trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên một số nội dung cụ thế sau:

         1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, gây nuôi động vật hoang dã; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; Văn bản số 556/BNN-KHCN ngày 17/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã.

         2. Tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

         3. Rà soát trình tự, thủ tục cấp mã cơ sở nuôi theo đúng quy định, chỉ cấp mã cơ sở nuôi khi cơ sở đáp ứng đầy đủ về điều kiện nuôi quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 06/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 84/2021/NĐ-CP).

         4. Tiến hành hủy mã số cơ sở nuôi đối với các cơ sở không đáp ứng được điều kiện nuôi theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 06/2019/NĐ-CP; xử lý vi phạm đối với các cơ sở nuôi động vật hoang dã không chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật mà Đoàn kiểm tra đã nêu trên.

         5. Tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi động vật hoang dã thực hiện ghi chép sổ theo dõi nuôi đầy đủ, đúng quy định; ký xác nhận vào sổ theo dõi nuôi sau mỗi lần kiểm tra tại cơ sở nuôi.

Dưới đây là một số hình ảnh làm việc của đoàn kiểm

 
 

Kiểm tra tại cơ sở gây nuôi động vật hoang dã

                               Đưa tin: Phạm Văn Bình – Kiểm lâm viên, phòng Điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập 6
Hôm nay 62
Tháng hiện tại 24900
Tổng lượt truy cập: 1623197
Địa chỉ IP của bạn: 3.226.72.194

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website TECH14 Tech14.vn