Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 20 - 26/02/2018

  

CỤC KIỂM LÂM

       CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I    

       Số: 40 /KLVI-NV2

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                              Quảng Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2018

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP 

từ ngày 20 - 26/02/2018

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

- Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:        

          + Cao nhất: 28,50C             

          + Thấp nhất: 13,30C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   24,80C

          + Thấp nhất: 20,60C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  70,0% - 81,6%.

3. Mưa

          Dự báo thời tiết, trong tuần đa số các tỉnh phía Bắc bộ đều không mưa, Tuy nhiên một số khu vực trong tuần có mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết, trong tuần đa số các tỉnh phía Bắc đều không mưa, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng tăng lên cấp III, IV – cấp nguy hiểm. Đặc biệt một số khu vực như: Mường Tè (Lai Châu); Tuần Giáo, TP Điện Biên (Điện Biên); TP Sơn La, Cò Nòi (Sơn La), đã nhiều ngày không mưa hoặc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kế, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm nhanh, do vậy cấp dự  báo PCCCR có khả năng tăng lên mức cấp IV, V- cấp  cực kỳ nguy hiểm.

          Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính  phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ NN&PTNT về việc thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017 - 2018; Công văn số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 65/KL-QLR ngày 08/02/2018 của Cục Kiểm lâm về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

                                                                               Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

TNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 20 - 26/02/2018

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

Ngày 26

Lai Châu

Than Uyên

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Mường tè

IV

V

V

V

V

V

V

Sin Hồ

III

III

III

III

III

III

III

Tp Lai Châu

IV

IV

IV

I

I

I

I

Điện Biên

Tuần Giáo

V

V

V

V

V

V

V

Điện Biên

IV

V

V

V

V

V

V

Sơn La

Tp Sơn La

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

Quỳnh Nhai

IV

IV

IV

I

I

I

III

Cò Nòi

IV

IV

V

V

V

V

V

Phù Yên

IV

IV

I

I

I

I

I

Mộc Châu

III

III

III

III

IV

IV

IV

Lào Cai

Sa Pa

II

II

II

I

I

I

I

Tp Lào Cai

IV

I

I

I

I

I

I

Bắc Hà

III

III

III

III

III

III

III

Yên Bái

Mù Cang Chải

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Nghia Lộ

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

TP Yên Bái

II

III

I

I

I

I

I

Hà Giang

TP Hà Giang

III

III

I

I

I

I

I

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

IV

IV

I

I

I

I

I

Phú Thọ

Phú Hộ

III

III

III

III

III

III

III

TP Việt Trì

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

III

III

III

III

III

IV

IV

Cao Bằng

TP Cao Bằng

III

III

I

I

I

I

I

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

IV

IV

I

I

I

I

I

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

III

III

III

III

III

III

III

Lạng Sơn

Thất Khê

III

III

III

III

III

III

III

TP Lạng Sơn

III

III

III

III

III

III

III

Bắc Giang

TP Bắc Giang

III

III

III

III

III

III

III

Lục Ngạn

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

Sơn Động

III

III

III

III

III

III

IV

Quảng Ninh

Móng Cái

III

III

III

III

III

III

III

Tiên Yên

III

III

III

I

I

I

I

Cửa Ông

III

III

 III

III

III

III

III

Bãi Cháy

III

III

III

III

III

III

III

2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

-  Thu hái hạt các loài cây:  Giáng hương, Muồng đen, Vối thuốc, Quế, Xoan ta; 

- Gieo ươm các loài cây: Bạch đàn, Giáng hương, Keo các loại, Lát hoa, Phi lao, Sa mộc, Thông, Quế;

- Chú ý phòng chống rét và sương giá, sương muối cho cây con vào những ngày đầu tháng;

- Chuẩn bị hiện trường trồng rừng vụ xuân.

          Nơi nhận:

- Website Kiểm lâm vùng1;

- Ban CĐ TW (B/C);

- Các Chi cục KL trong vùng;

- Các Vườn quốc gia;

- Lưu VT.

              KT.CHI CỤC TRƯỞNG

               P.CHI CỤC TRƯỞNG

 

                           (đã ký)

 

 

 

                       Đỗ Thị Lâm

 

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  4
Hôm nay:  40
Tháng hiện tại:  6691
Tổng lượt truy cập: 137529
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn