Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 16 - 22/10/2018

  

CỤC KIỂM LÂM

   CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I    

  

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                              Quảng Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2018

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP 

từ ngày 16 - 22/10/2018

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

 - Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:       

          + Cao nhất: 29,10C             

          + Thấp nhất: 19,90C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   27,60C

          + Thấp nhất: 23,70C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng kỳ. Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  78,0% - 85,1%.

3. Mưa                     

          Dự báo thời tiết, đa số các khu vực ở các tỉnh phía Bắc trong tuần đều có mưa, với lượng mưa >5mm. Tuy nhiên một số khu vực  trong tuần không mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc trong tuần đều có mưa, với lượng mưa > 5mm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng giảm, duy trì ở mức cấp I, II - cấp có khả năng xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên một số khu vực như TP Sơn La (Sơn La); Móng Cái, Cửa Ông, Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã nhiều ngày không mưa hoặc có mưa nhỏ lượng mưa khộng đáng kể, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm nhanh, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng tăng lên cấp IV, V - cấp cực kỳ nguy hiểm.

          Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính  phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 65/KL-QLR ngày 08/02/2018 của Cục Kiểm lâm về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018 của Bộ NN và PTNT về việc tăng cường các biện pháp BVR, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.

                                                                             Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

STT

TỈNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 16 - 22/10/2018

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

1

Lai Châu

Than Uyên

II

I

I

I

I

I

I

2

Mường tè

I

I

I

I

I

I

II

3

Sin Hồ

I

I

I

I

I

I

I

4

Tp Lai Châu

I

I

I

I

I

I

II

5

Điện Biên

Tuần Giáo

I

I

I

I

I

I

II

6

Điện Biên

I

I

I

II

II

II

II

7

Sơn La

Tp Sơn La

II

II

II

II

II

III

III

8

Quỳnh Nhai

I

I

I

I

I

II

II

9

Cò Nòi

I

I

I

I

II

II

II

10

Phù Yên

I

I

I

I

I

I

II

11

Mộc Châu

I

I

I

I

I

I

I

12

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

13

Tp Lào Cai

I

I

I

I

I

I

I

14

Bắc Hà

I

I

I

I

I

I

I

15

Yên Bái

Mù Cang Chải

IV

I

I

I

I

I

I

16

Nghia Lộ

I

I

I

I

I

I

I

17

TP Yên Bái

I

I

I

I

II

II

II

18

Hà Giang

TP Hà Giang

I

I

I

I

I

I

I

19

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

I

I

I

I

I

II

II

20

Phú Thọ

Phú Hộ

I

I

I

I

I

I

II

21

TP Việt Trì

I

I

I

I

I

I

I

22

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

I

I

I

I

I

I

I

23

Cao Bằng

TP Cao Bằng

II

II

II

II

I

I

I

24

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

I

I

I

I

I

I

I

25

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

I

I

I

I

I

I

II

26

Lạng Sơn

Thất Khê

I

I

I

I

I

I

I

27

TP Lạng Sơn

I

I

I

I

I

I

I

28

Bắc Giang

TP Bắc Giang

I

I

I

I

I

I

I

29

Lục Ngạn

I

I

I

I

I

I

I

30

Sơn Động

I

I

I

I

I

I

I

31

Quảng Ninh

Móng Cái

V

V

V

V

I

I

I

32

Tiên Yên

I

I

I

I

I

I

I

33

Cửa Ông

IV

IV

IV

I

I

I

I

34

Bãi Cháy

IV

IV

IV

IV

I

I

I

 2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

-  Theo dõi quá trình chín và thu hái quả thông mã vĩ, Sa mộc, Xoan, Trám, Long lão, Bồ đề, Giổi;

- Gieo ươm các loài cây Thông, Sa mộc, Bạch đàn, Phi lao, Long não phục vụ trồng rừng năm sau;

- Chăm sóc cây con trong vườn ươm và rừng mới trồng.

 

  Nơi nhận:

    - Website Kiểm lâm vùng1;

    - Ban CĐ TW (b/c);

     - Cục Kiểm lâm (b/c)

     - Các Chi cục KL trong vùng;

     - Các Vườn quốc gia;

     - Lưu NV2.

 

                                          CHI CỤC KIẺM LAM VÙNG I

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  28
Hôm nay:  496
Tháng hiện tại:  6703
Tổng lượt truy cập: 227485
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn