Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 23 - 29/01/2018

  

CỤC KIỂM LÂM

       CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I    

       Số: 22 /KLVI-NV2

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                              Quảng Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP 

từ ngày 23 - 29/01/2018

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

- Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:        

         + Cao nhất: 24,70C

          + Thấp nhất: 12,30C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   22,00C

          + Thấp nhất: 16,10C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  75,0% - 90,3%.

3. Mưa

          Dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc trong tuần đều không mưa. Tuy nhiên một số khu vực trong tuần có mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc trong tuần đều không mưa, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự  báo PCCCR có khả năng tăng lên mức cấp II, III - cấp dễ xảy ra cháy rừng.

          Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Công văn số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 2434/BNN-TCLN ngày 23/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc  thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính  phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

                                                                        Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

TNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 23 - 29/01/2018

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

Ngày 26

Ngày 27

Ngày 28

Ngày 29

Lai Châu

Than Uyên

III

III

III

III

III

III

III

Mường tè

III

III

III

III

III

I

I

Sìn Hồ

I

I

II

II

II

II

II

Tp Lai Châu

II

III

III

III

III

I

I

Điện Biên

Tuần Giáo

III

III

III

III

III

III

III

Điện Biên

III

III

III

III

III

III

III

Sơn La

Tp Sơn La

III

III

III

III

III

I

I

Quỳnh Nhai

II

III

III

III

III

III

III

Cò Nòi

III

III

III

III

III

III

III

Phù Yên

III

III

III

III

I

I

I

Mộc Châu

II

II

II

II

II

II

II

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lào Cai

I

I

I

I

I

I

I

Bắc Hà

II

II

II

II

II

II

II

Yên Bái

Mù Cang Chải

III

III

III

III

III

III

III

Nghĩa Lộ

II

II

II

II

III

III

III

TP Yên Bái

II

II

II

II

II

II

II

Hà Giang

TP Hà Giang

II

II

II

I

I

I

I

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

II

II

II

II

II

II

III

Phú Thọ

Phú Hộ

III

III

III

III

III

III

III

TP Việt Trì

II

II

III

III

III

III

III

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

I

I

I

I

I

I

II

Cao Bằng

TP Cao Bằng

II

II

II

I

I

I

I

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

II

II

II

II

II

II

I

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

III

III

III

III

III

III

III

Lạng Sơn

Thất Khê

II

II

II

II

II

I

I

TP Lạng Sơn

III

III

III

III

III

III

I

Bắc Giang

TP Bắc Giang

II

II

II

II

III

III

III

Lục Ngạn

III

III

III

III

III

III

III

Sơn Động

III

III

III

III

III

III

III

Quảng Ninh

Móng Cái

III

III

III

I

I

I

I

Tiên Yên

III

III

III

III

III

I

I

Cửa Ông

II

II

II

II

III

III

I

Bãi Cháy

III

III

III

III

III

III

III

         2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

-  Thu hái hạt các loài cây: Lát hoa, Hồi, Long lão, Quế, Xoan ta, Giáng hương; 

- Chú ý chống rét và sương muối cho cây con ở vườn ươm vào những ngày rét, rét đậm;

- Chuẩn bị hiện trường trồng rừng vụ xuân.

          Nơi nhận:

- Website Kiểm lâm vùng1;

- Ban CĐ TW (B/C);

- Các Chi cục KL trong vùng;

- Các Vườn quốc gia;

- Lưu VT.

              KT.CHI CỤC TRƯỞNG

               P.CHI CỤC TRƯỞNG

 

                           (đã ký)

 

 

 

                       Đỗ Thị Lâm

 

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  4
Hôm nay:  25
Tháng hiện tại:  7130
Tổng lượt truy cập: 128229
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn