Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 12 - 18/12/2017

  

CỤC KIỂM LÂM

       CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I    

       Số: 659 /KLVI-NV2

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                              Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2017

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP 

từ ngày 12 - 18/12/2017

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

- Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:       

          + Cao nhất: 23,00C

          + Thấp nhất: 11,90C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   20,70C

          + Thấp nhất: 16,80C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  66,4% - 88,1%.

3. Mưa

          Dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc trong tuần đều không mưa. Tuy nhiên một số khu vực trong tuần có mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc trong tuần đều không mưa, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự  báo PCCCR có khả năng tăng lên mức cấp II, III - cấp dễ xảy ra cháy rừng. Đặc biệt một số khu vực nhưCò Nòi, Phù Yên, Mộc Châu (Sơn La); Nghĩa Lộ (Yên Bái); TP Việt Trì (Phú Thọ); TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); TP Bắc Kạn (Bắc Kạn);  Thất Khê, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn); TP Bắc Giang, Sơn Động (Bắc Giang) đã nhiều ngày không mưa hoặc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự  báo PCCCR có khả năng tăng lên mức cấp IV, V - cấp cực kỳ nguy hiểm.

          Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Công văn số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 2423/BNN-TCLN ngày 23/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc  thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính  phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 10100/BNN-TCLN ngày 29/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai công tác PCCCR năm 2016 – 2017; Công văn số 01/KL-QLR ngày 03/01/2017 của Cục Kiểm lâm về triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2017. 

                                          Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

TNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 12 - 18/12/2017

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Lai Châu

Than Uyên

I

I

I

I

I

I

I

Mường tè

III

III

III

III

III

III

III

Sin Hồ

II

II

I

I

I

I

I

Tp Lai Châu

III

III

III

III

III

III

III

Điện Biên

Tuần Giáo

III

III

III

III

III

III

III

Điện Biên

III

I

I

I

I

I

I

Sơn La

Tp Sơn La

III

III

III

III

III

III

III

Quỳnh Nhai

III

III

III

III

III

III

III

Cò Nòi

V

V

V

V

V

V

V

Phù Yên

V

V

V

V

V

V

V

Mộc Châu

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lào Cai

III

III

III

III

III

III

III

Bắc Hà

II

II

II

II

II

II

II

Yên Bái

Mù Cang Chải

III

III

III

III

III

III

III

Nghia Lộ

V

V

V

V

V

V

V

TP Yên Bái

I

I

I

I

I

II

II

Hà Giang

TP Hà Giang

I

I

I

I

I

I

I

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

I

I

I

II

II

II

II

Phú Thọ

Phú Hộ

I

I

I

I

II

II

II

TP Việt Trì

V

V

V

V

V

V

V

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

V

V

V

V

V

V

V

Cao Bằng

TP Cao Bằng

III

III

III

III

III

III

III

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

IV

IV

IV

IV

I

I

I

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

IV

I

I

I

I

I

I

Lạng Sơn

Thất Khê

V

V

V

V

I

I

I

TP Lạng Sơn

V

V

V

V

V

V

V

Bắc Giang

TP Bắc Giang

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Lục Ngạn

IV

IV

I

I

I

I

I

Sơn Động

V

V

V

V

I

I

I

Quảng Ninh

Móng Cái

III

III

III

III

I

I

I

Tiên Yên

II

II

I

I

I

I

I

Cửa Ông

III

III

III

III

III

III

III

Bãi Cháy

III

III

III

III

I

I

I

2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

-  Thu hái hạt các loài cây: Bạch đàn liễu, Lát hoa, Lim xanh, sa mộc;

-  Chú ý chống rét và sương muối cho cây con ở vườn ươm trong tuần cuối tháng.

          Nơi nhận:

- Website Kiểm lâm vùng1;

- Ban CĐ TW (B/C);

- Các Chi cục KL trong vùng;

- Các Vườn quốc gia;

- Lưu VT.

              KT.CHI CỤC TRƯỞNG

               P.CHI CỤC TRƯỞNG

 

                           (đã ký)

 

 

 

                       Đỗ Thị Lâm

 

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  68
Hôm nay:  212
Tháng hiện tại:  2701
Tổng lượt truy cập: 113193
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn