Hội nghị kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh (thành phố) khu vực phía Bắc trong hoạt động quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

          Thực hiện chương trình công tác năm 2022, được sự đồng ý của Cục Kiểm lâm, ngày 11 tháng 11 năm 2022, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Kiểm lâm Vùng I đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắctrong hoạt động quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

          Tham dự Hội nghị có trên 200 đại biểu, đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, các Phòng, Đội, Hạt Kiểm lâm trựcthuộc Chi cục Kiểm lâm 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc và Chi cục Kiểm lâm Vùng I; đại diện Phòng, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm Cục Kiểm lâmvà đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Vùng II.

          Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá khách quan những kết quả công tác của ngành năm 2022; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2022; những tồn tại, vướng mắc và thống nhất các nội dung trọng tâm, các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp năm 2023 giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với 19 Chi cục Kiểm lâm, thành phố khu vực phía Bắc.

         Thay mặt Lãnh đạo Cục Kiểm lâm có ông Lê Đình Thơm, Phó Cục trưởng đến dự và chỉ đạo Hội nghị; về phía địa phương có ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên đến dự, phát biểu chào mừng Hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Kiểm lâmđã biểu dương và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp năm 2022 giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực phía Bắc năm 2022,đồng thời chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp trọng tâm năm 2023.

            1. Kết quả chung về công tác Lâm nghiệp năm 2022

            Công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp năm 2022 tại các tỉnh phía Bắc đã đạt được một số kết quả tích cực, như: Số vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp giảm; cháy rừng giảm rõ rệt cả về số vụ cháy và diện tích bị thiệt hạị; các hành vi vi phạm về khai thác rừng trái pháp luật; tàng trữ, mua bán, chế biến, vận chuyển lâm sản trái pháp luật đều giảm so với cùng kỳ; công tác phát triển rừng ngày càng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng trái pháp luật trong năm 2022 còn diễn biến phức tạp, số vụ phá rừng và diện tích thiệt hại đều tăng so với cùng kỳ.

            Ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, trong công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp từng bước được nâng cao; đặc biệt là cấp cơ sở, nhiều mô hình QLBVR, PTR gắn với phát triển nông thôn, tạo sinh kế cho người dân sống gần rừng và phụ thuộc vào rừng được nhân rộng, thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân đối với công tác bảo vệ rừng.

            2. Kết quả công tác phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh năm 2022 (06 nội dung phối hợp nổi bật)

            Sau 02 năm triển khai Quy chế, sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với các Chi cục Kiểm lâm địa phương ngày càng phát triển toàn diện trên tất cả các mặt công tác của ngành; các giải pháp trọng tâm, có hiệu quả từ cấp Chi cục đến các đơn vị cơ sở, đặc biệt là công tác phối hợp trong chia sẻ thông tin về các điểm nghi biến động rừng tự nhiên, kiểm tra, truy quét phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

          Chi cục Kiểm lâm địa phương đã nghiêm túc thực hiện và duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, trao đổi đầy đủ thông tin, kịp thời phục vụ chỉ đạo điều hành của cấp trên, hạn chế thông tin thiếu chính xác trên báo chí và dư luận xã hội.

          3. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

          Dự báo tình hình khí hậu thời tiết tiếp tục biến đổi phức tạp tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy rừng; tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn các tỉnh phía Bắc có thể còn diễn biến phức tạp. Để khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp với đích đến là bảo vệ tốt tài nguyên rừng, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng bất hợp pháp. Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

          3.1. Về nhiệm vụ

         Thứ nhất: Thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm kê rừng, lập quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (thành phố) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó cần chú trọng đến hậu quả pháp lý của việc quy hoạch, chuyển loại rừng.

          Thứ hai: Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý rừng, cập nhật diễn biến rừng, phát hiện sớm mất rừng, khai thác rừng trái pháp luật,... để ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo xử lý nghiêm minh theo luật định.

          Thứ ba: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; việc chấp hành nghĩa vụ của các chủ đầu tư dự án; phát hiện, tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm các chủ thể có vi phạm trong tham mưu, tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

          Thứ tư: Phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời, nhanh chóng xử lý, đi trước thông tin của các cơ quan truyền thông, để tránh tạo dư luận không tốt trong xã hội về công tác bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản; cập nhật, chia sẻ thông tin về diễn biến thời tiết và tổ chức ứng trực, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các vụ cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất về hậu quả thiệt hại.

          Thứ năm: Phối hợp, trao đổi thông tin, nắm chắc địa bàn cơ sở, yêu cầu của thực tiễn để kiến nghị xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật về Lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thực tế cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Thứ sáu: Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động chuyên môn, nhất là hoạt động áp dụng pháp luật để bảo vệ rừng.

          3.2. Về giải pháp

         - Phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát rừng theo Văn bản số 322/KL-QLR ngày 18/8/2022 của Cục Kiểm lâm về việc tăng cường thực hiện theo dõi diễn biến rừng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, trong quản lý rừng, bảo vệ rừng, PCCCR và xử lý các vi phạm về Lâm nghiệp.

         - Duy trì tốt chế độ trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời giữa Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm địa phương; đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm địa phương với các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Vùng I, đảm bảo nhanh chóng xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

         - Chi cục Kiểm lâm các địa phương triển khai thực hiện, thông tin đúng thời hạn về Chi cục Kiểm lâm Vùng I trong việc kiểm tra, xử lý các thông tin hoặc kiến nghị của Chi cục Kiểm lâm Vùng I đối với các vụ việc xảy ra trên địa bàn, để kịp thời tổng hợp báo cáo cấp trên theo đúng quy định của pháp luật và nội dung Quy chế. 

         - Phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về Lâm nghiệp và chỉ đạo của cấp trên.

         - Rà soát về nhu cầu đào tạo, tập huấn; đề xuất nguồn kinh phí tổ chức tập huấn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác... 

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị

 

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

 
 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Ông Trần Văn Triển, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Vùng I

Phát biểu khai mạc Hội nghị và trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế

Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 tỉnh Thái Nguyên, phát biểu chào mừng Hội nghị

 
 

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Ông Lê Đình Thơm, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Lãnh đạo Cục Kiểm lâm chủ trì, đoàn kết Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Vùng I và  Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm các

tỉnh phía Bắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023

                                                         Tin bài: Phòng Nghiệp vụ II – Chi cục kiểm lâm Vùng I

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập 12
Hôm nay 361
Tháng hiện tại 11309
Tổng lượt truy cập: 1567413
Địa chỉ IP của bạn: 3.238.112.198

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website TECH14 Tech14.vn