KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TẠI TỈNH LÀO CAI

          Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Văn bản số  144/KLV1-QLR ngày 09/5/2024 của Chi cục Kiểm lâm Vùng I,Đoàn công tác Chi cục Kiểm lâm Vùng I đã làm việc với UBND xã Sơn Thủy huyện Văn Bàn, UBND xã Tả Thàng huyện Mường Khương, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Khương, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Văn Bàn,Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Khương, Chi cục Kiểm lâm Lào Cai; kiểm tra hiện trường một số điểm nghi biến động giảm diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ảnh: Đoàn công tác làm việc tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai

          Qua kiểm tra Đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của Chi cục Kiểm lâm trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó Đoàn công tác chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

 

Ảnh: Kiểm tra tại huyện Văn Bàn

 

Ảnh: Kiểm tra tại huyện Mường Khương

 

Ảnh: Kiểm tra thực địa một số điểm nghi biến động giảm diện tích rừng tự nhiên

           Kết thúc đợt kiểm tra, nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và góp phần quản lýrừng bền vững trên địa bàn tỉnh, Đoàn công tácđã kiến nghị Chi cục Kiểm lâm Lào Cai một số nội dung cụ thế sau:

          1. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung:

          1.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm pháp luật về lâm nghiệp; Kết luận 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật;Văn bản số 1643/BNN-KL ngày 08/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; Văn bản số 887/KL-QLR ngày 21/11/2023 của Cục Kiểm lâm về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng; Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 01/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước; Văn bản số 348/KL-PCCCR ngày 20/3/2024 của Cục Kiểm lâm về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai.

          1.2. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định.

          1.3. Tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giao đất, giao rừng theo đúng quy định của pháp luật.

          1.4. Thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng theo đúng quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.

          1.5. Thực hiện nghiêm túc việc thống kê báo cáo các chỉ tiêu ngành lâm nghiệp theo quy định tại Thông 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019.

          1.6. Chỉ đạo công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn phải bám sát địa bàn được giao thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn.

          1.7. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

          2. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Khương tổ chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm mình đối với các hành vi phá rừng trái pháp luật (nếu có) đối với các điểm nghi biến động giảm diện tích rừng tự nhiên mà Đoàn kiểm tra đã phát hiện.

                                         Đưa tin: Phạm Văn phong – Trưởng phòng Phòng Quản lý bảo vệ rừng

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập 8
Hôm nay 133
Tháng hiện tại 11588
Tổng lượt truy cập: 1585758
Địa chỉ IP của bạn: 34.239.170.244

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website TECH14 Tech14.vn