Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2015-2020, ký Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc

       

          Thực hiện chương trình công tác năm 2020, được sự đồng ý của Cục Kiểm lâm, ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại khách sạn GRAND Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Chi cục Kiểm lâm Vùng I đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2015-2020, ký Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc. 

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Thiện - Cục Trưởng Cục Kiểm lâm Việt Nam; đồng chí Vũ Duy Văn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh. Các đồng chí Lãnh đạo đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả  thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản giai đoạn 2015 - 2020 giữa các đơn vị, đồng thời phát biểu chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ trong gian tớinói chung để thực hiện tốt công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản ở các tỉnh khu vực phía Bắc; công tác phối hợp nói riêng trong giai đoạn 2021-2025 giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.

          Tham dự Hội nghị có trên 180 đại biểu, đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, các Phòng, Đội trực thuộc Chi cục Kiểm lâm 19 tỉnh, thành khu vực phía Bắc; Lãnh đạo Chi cục, các Phòng, Đội thuộc Chi cục Kiểm lâm Vùng I; đại diện Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Kiểm lâmvà đại biểu đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Vùng IV;

          Hội nghị này thực hiện hai nội dung lớn đó là:

          + Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2015-2020;

          + Ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025

          1. Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2015-2020

          Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận, đánh giá những nội dung, kết quả phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2015-2020, trong từng nội dung hoạt động của ngành, từ đó chỉ ra những tồn tại cần khắc phục; phát huy những kết quả đã đạt được, thống nhất các nội dung trọng tâm và các biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với 19 Chi cục Kiểm lâm trong vùng, cụ thể như sau:

          1.1. Kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản  trên địa bàn vùng và kết quả thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2015–2020

          Kết quả QLBVR, PTR và QLLS giai đoạn 2015-2020 tại các tỉnh phía Bắc đã đạt được một số thành tựu quan trọng, như: Số vụ vi phạm pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp, hành vi vận chuyển, buôn bán, chế biễn lâm sản trái pháp luật và diện tích rừng bị thiệt hại giảm dần qua các năm. Công tác PTR ngày càng được đẩy mạnh; ngày càng có nhiều mô hình phát triển rừng bền vững,… tỷ lệ che phủ năm 2019 đạt 52,85 % tăng tăng 1,91% so với cùng kỳ năm 2016.

          Các văn bản Pháp luật mới về lĩnh vực Lâm nghiệp đã và đang được tuyên truyền, lan tỏa trong nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, trách nhiệm, kỷ cương của mọi chủ thể trong xã hội đối với công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thấy rõ được giá trị và lợi ích của rừng trước tình hình biến đổi khí hậu và thiên tai để có trách nhiệm chung bảo vệ rừng.

          Sự phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh trong vùng được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt, với các giải pháp trọng tâm, triệt để, có hiệu quả.

          Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận: Mặc dù công tác QLBVR, PCCCR, phát triển rừng và quản lý lâm sản giai đoạn 2015-2020 đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên, tình trạng phá rừng trái pháp luật có giảm về mức độ thiệt hại nhưng có xu hướng gia tăng về số vụ vi phạm. Một số nơi tiềm ẩn hình thành điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; công tác phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng I với một số Chi cục Kiểm lâm trong vùng đôi lúc, đôi nơi còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa đáp ứng được mục đích của Quy chế phối hợp.

          1. 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025:

          Trong giai đoạn 2021-2025, dự báo khí hậu thời tiết còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy rừng; sức ép của việc phát triển kinh tế gây tác động không nhỏ đến bảo vệ tài nguyên rừng; tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật có thể vẫn tiếp tục xảy ra tại một số nơi, nhất là các tỉnh Tây Bắc. Để nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước và thi hành Pháp luật về Lâm nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, giai đoạn 2021-2025 cần tập trung thực hiện một số nội dung, giải pháp trọng tâm, như sau:

          Thứ nhất: Thường xuyên trao đổi, phân tích, dự báo, đánh giá để đề xuất xây dựng cơ chế, chính pháp luật và triển khai vào thực tiễn công tác; chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức áp dụng pháp luật để triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương.

          Thứ hai: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ, chia sẻ thông tin, phát hiện sớm các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, kịp thời phối hợp kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm minh các vụ việc phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Xác định và lập danh sách, xây dựng bản đồ các vùng trọng điểm có nguy cơ cao về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái pháp luật. 

          Thứ ba: Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiến nghị đề xuất thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để bảo vệ tốt rừng tự nhiên và đảm bảo thi hành pháp luật trên địa bàn.

          Thứ tư: Tập trung phối hợp, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm minh những vụ việc phá rừng, khai thác rừng, mua bán, cất giữ lâm sản trái pháp luật có tính chất phức tạp, có tổ chức, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng”.

         Thứ năm: Tăng cường phối hợp kiểm tra, truy xuất về nguồn gốc, điều kiện nuôi động vật rừng, nhất là những loài nguy cấp, quý, hiếm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; quản lý tốt giống cây trồng lâm nghiệp.

          Thứ sáu: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng, cơ quan Kiểm lâm sở tại trong theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng; kiến nghị hoàn thiện phầm mềm đáp ứng yêu cầu quản lý.

         Thứ bảy: Phối hợp truy xuất nguồn gốc lâm sản, phân loại doanh nghiệp đảm bảo minh bạch về nguồn gốc lâm sản, hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

          Thứ tám: Tăng cường dự báo, cảnh bảo nguy cơ cháy rừng; kiến nghị, đề xuất trang thiết bị hỗ trợ giám sát tài nguyên rừng để sớm phát hiện các hành vi tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng, nhất là các khu rừng tự nhiên là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

          Thứ chín: Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức các khóa tập huấn dài ngày, căn bản, chuyên sâu trong lĩnh vực áp dụng pháp luật hành chính, pháp luật hình sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Thứ mười: Tiếp tục duy trì tốt sự phối hợp thường xuyên trong trao đổi thông tin, báo cáo; xử lý thông tin, nhất là các vụ việc mà báo chí, dư luận phản ánh, quan tâm về tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

          Mười một: Bám sát và thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung “Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc trong hoạt động quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025”; chủ động xây dựng, thống nhất chương trình, kế hoạch thực hiện Quy chế đảm bảo bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với đặc điểm tình hình ở mỗi địa phương, ở từng thời điểm.

          2. Ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025

          Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025 trong hoạt động quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp được ký kết song phương giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với từng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc được. Nội dung phối hợp trong quy chế được hai bên bàn bạc, thống nhất sát với đặc điểm đặc điểm cụ thể của mỗi bên, đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản của mỗi tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương.

          Lễ ký quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng I với từng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng được diễn ra với nghi thức trang trọng với sự chứng kiến của Cục trưởng Cục Kiểm lâm Việt Nam và Lãnh đạo 19 Chi cục Kiểm lâm trong vùng.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị: 

 

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

Đ/c Vũ Duy Văn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh phát biểu chào mừng Hội nghị

Đ/c Trần Văn Triển - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Vùng I trình bày Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện

quy chế phối hợp giai đoạn 2015-2020, nội dung, giải pháp thực hiện phối hợp giai đoạn 2021-2025

Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm trong vùng phát biểu tham luận

Đ/c Nguyễn Hữu Thiện - Cục trưởng Cục Kiểm lâm Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hình ảnh ký quy chế phối hợp

Đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Vùng I và Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm 19 tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương khu vực phía Bắc chụp ảnh lưu niệm với Quy chế phối hợp giai đoạn 2021–2025 vừa được ký kết 

Đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Vùng I và Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm 19 tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương khu vực phía Bắc bắt tay thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong hoạt động phối hợp dưới sự

chứng kiến của Cục trưởng Cục Kiểm lâm Việt Nam

 

                                                                                               Tin bài: Phòng Nghiệp vụ II – Chi cục kiểm lâm Vùng I

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  17
Hôm nay:  209
Tháng hiện tại:  2763
Tổng lượt truy cập: 723975
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn