TIN TỨC & SỰ KIỆN

Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW, công bố Chương trình hành động REDD+ quốc gia và đường tham chiếu rừng

       

         Chiều 4/5/2017, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW, công bố Chương trình hành động REDD+ quốc gia (NRAP) và đường tham chiếu rừng (FREL/FRL). Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của Bà Kari Eken Wollebaek, Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam và bà Louise Chamberlain – Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

          Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng”. Chỉ thị số 13-CT/TW được ban hành với mục tiêu tạo sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh và thể hiện quyết tâm của toàn xã hội nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước và ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW. Đồng thời, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 256-CTr/BCSĐ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017. Cùng với đó, đã có 10 địa phương trên cả nước ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW: Bắc Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Bình, Tây Ninh, Lâm Đồng, Nghệ An, Cà Mau. Trong số đó, đã có một số địa phương tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, nghiêm túc triển khai thực hiện.

          Tại Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã công bố Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 5/4/2017. Mục tiêu chung của Chương trình là góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh; thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ các – bon; nâng cao đời sống của người dân và phát triển bền vững đất nước. Chương trình được thực hiện từ nay đến 2030 trên phạm vi toàn quốc. Trong giai đoạn 2017 – 2020, mục tiêu của Chương trình hành động REDD+ quốc gia đặt ra là giảm phát thải khí nhà kính thông qua các hoạt động REDD+, nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc lên 42% và diện tích các loại rừng đạt 14,4 triệu ha. Đáp ứng yêu cầu sẵn sàng thực hiện REDD+, đảm bảo đủ năng lực tiếp cận nguồn tài chính chi trả dựa vào kết quả phù hợp với các yêu cầu quốc tế. Nâng cao chất lượng rừng tự nhiên và rừng trồng nhằm gia tăng tích lũy các – bon và dịch vụ môi trường rừng, góp phần cải thiện quản trị rừng, tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Chương trình cũng đề ra mục tiêu đến năm 2030, ổn định diện tích rừng tự nhiên ít nhất bằng diện tích đã đạt được tại năm 2020 và tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên 45%, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia đến năm 2030 giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính, mức đóng góp có thể tăng lên 25% khi nhận được hỗ trợ quốc tế.

          Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn nhấn mạnh, việc ban hành Chỉ thị 13-CT/TW thể hiện quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định đây là cơ hội, đồng thời cũng là yêu cầu đối với Ngành và huy động cả xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng.

          Bên cạnh đó, Thứ trưởng thường trực cũng cho rằng lâm nghiệp đang đứng trước những thời cơ vô cùng thuận lợi để hài hòa giữa quy định quốc gia với pháp luật, thông lệ quản lý rừng bền vững của quốc tế để thực tốt Chương trình REDD+ và Chương trình mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tăng cả diện tích và chất lượng rừng để nhìn vào rừng không chỉ có lâm sản, mà còn tạo cơ chế bền vững từ dich vụ môi trường rừng.

Văn phòng Tổng cục 

 

 
 

Việt Nam đặt mục tiêu tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên tới 45%

Theo kế hoạch, Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng sẽ tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên 45% vào năm 2030.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất vàsuy thoái rừng ; bảo tồn, nâng cao trữ lượng cácbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030,” nhằm góp phần bảo vệ, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, nâng cao đời sống của người dân và phát triển bền vững đất nước.

Theo kế hoạch, Chương trình REDD+ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ năm 2017 đến 2030, trong đó trọng tâm là các khu vực “điểm nóng” về mất rừng, suy thoái rừng. Theo đó, đến năm 2020, Chương trình sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính thông qua các hoạt động bảo tồn, nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc lên 42% và diện tích các loại rừng đạt 14,4 triệu ha.

["Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030"]

Trong giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình tiếp tục giúp ổn định diện tích rừng tự nhiên và tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên 45%, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia đến năm 2030 giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường theo cam kết tại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, để giảm mất rừng và suy thoái rừng, Chương trình REDD+ sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng rừng và đất rừng đảm bảo mục tiêu 16,24 triệu ha đất sử dụng cho mục đích lâm nghiệp vào năm 2020; hỗ trợ sản xuất nông-ngư nghiệp bền vững, không gây mất rừng, suy thoái rừng; tăng cường thực thi pháp luật lâm nghiệp./.

Theo báo vietnamplus.vn

.

 
 

Xây dựng Chương trình hành động về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(ĐCSVN) - Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa cho biết, đơn vị này đang dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 

Theo đó, dự thảo Chương trình bao gồm một số nhiệm vụ chính như nghiên cứu, đề xuất sửa đổi thống nhất Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản và Luật Đa dạng sinh học; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nói chung và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm bảo vệ rừng; tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường năng lực; điều tra, đánh giá hiện trạng rừng tại các vùng đất ngập nước của Việt Nam nhằm duy trì, bảo vệ, phục hồi và phát triển bền vững về đa dạng sinh học; tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ quản lý đa dạng sinh học...

Theo Chỉ thị số 13-CT/TW, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ như hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; thực hiện các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ đối với việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt nội dung về đánh giá tác động đến đa dạng sinh học đối với các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, dự án cải tạo rừng tự nhiên và các dự án chuyển đổi rừng sang các mục đích khác theo các quy định hiện hành...

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng có trách nhiệm tăng cường tranh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học nhằm bảo vệ rừng; nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất sửa đổi thống nhất Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản và Luật Đa dạng sinh học; nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng; thúc đẩy việc gia nhập Diễn đàn khoa học - chính sách Liên chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (IPBES) nhằm mở rộng hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có hệ sinh thái rừng…/.

Theo http://dangcongsan.vn/

 
 
 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  26
Hôm nay:  77
Tháng hiện tại:  9198
Tổng lượt truy cập: 89511
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn