Tập huấn diễn tập

Tin bài tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR năm 2016

Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TCLN-KHTC ngày 03/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí tập huấn công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR năm 2016 Chi cục Kiểm lâm vùng I; Quyết định số 56/QĐ-KL-XDLL ngày 30/3/2016 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016 của Chi cục Kiểm lâm vùng I; Văn bản số 338/KL-XDLL ngày 17/6/2016 của Cục Kiểm lâm về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ QLBVR, PCCCR;

Thực hiện Quy chế phối hợp ngày 19/11/2015 giữa Chi cục Kiểm lâm các tỉnh trong vùng và Chi cục Kiểm lâm vùng I.

Từ ngày 11/7 đến ngày 29/7/2015 Chi cục Kiểm lâm vùng I đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La  tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng cho cán bộ Kiểm lâm các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La.

          Đối tượng tham gia gồm 150 học viên là cán bộ Kiểm lâm đến từ các phòng chuyên môn, các Hạt Kiểm lâm của Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La.

          Tại lớp tập huấn các học viên đã được tìm hiểu các nội dung: Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: các biện pháp phòng cháy rừng, chữa cháy rừng, xây dựng phương án PCCCR. Công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng: hướng dẫn cài đặt phần mềm, các chỉ số theo dõi diễn biến rừng, giới thiệu các chức năng cơ bản của phần mềm, cập nhật dữ liệu diễn biến rừng, chỉnh sửa dữ liệu không gian, cập nhật dữ liệu thực, in ấn và trình bày trang in, tổng hợp xuất báo cáo.

          Kết thúc lớp tập huấn các học viên đã được Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng I cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích phục vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

IMG 1645

IMG 1629                                                                                                                                                                                                                             Đặng Anh Quỳnh

 
 

Tập huấn Triển khai ứng dụng theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Theo giấy mời số 45/GM-TCLN-VP ngày 22/3/2016 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc tham dự triển khai ứng dụng theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, từ ngày 28/3-05/4/2016 Chi cục Kiểm lâm Vùng I đã tham gia 02 đồng chí làm giảng viên các lớp tập huấn tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối tượng học viên đến từ Chi cục Kiểm lâm, Vườn quốc gia, Ban quản lý rừng phòng hộ của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại các lớp tập huấn, học viên đã được tìm hiểu về một số nội dung như: Quy trình theo dõi, giám sát diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm; thiết kế tổng quan hệ thống – sao lưu dự phòng; hướng dẫn cài đặt, chạy, cấu hình phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng – FRMS; hướng dẫn sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; giới thiệu hệ thống chia sẻ dữ liệu lâm nghiệp; cập nhật dữ liệu thực tế của các tỉnh vào phần mềm…

Với những nội dung thiết thực, rất cần thiết cho thực hiện nhiệm vụ theo dõi cập nhật diễn biến tài nguyên rừng sau kiểm kê rừng, các học viên đã say sưa, tranh thủ thời gian để tìm hiểu, thực hành tất cả các nội dung học tập. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích phục vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. 

             Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

image

p1

Đặng Quỳnh

 
 

Kết quả công tác tập huấn nghiệp vụ năm 2015

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã triển khai hoàn thành nhiệm vụ công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ được giao. Kết quả thực hiện như sau:

dien bien son la 2

1. Mục tiêu:

- Mục tiêu chung: Trang bị kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cơ bản về công tác bảo vệ rừng, PCCCR và kiến thức cơ bản về quản lý giống cây lâm nghiệp, nghiệp vụ đặc thù chuyên ngành cho lực lượng bảo vệ rừng cơ sở nhằm có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ phát triển rừng và PCCCR, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người trực tiếp làm công tác bảo vệ  phát triển rừng ở cơ sở và cộng đồng xã hội, từng bước nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

- Mục tiêu cụ thể: Mở 07 lớp, với 340 lượt người tham gia, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại một số tỉnh trọng điểm thuộc khu vực phía Bắc.Mở 02 lớp, với 50 lượt người tham gia, tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm công nghệ thông tin trong công tác quản lý BVR; nghiệp vụ kỹ năng trinh sát, điều tra xử lý vi phạm tại hiện trường trong công tác bảo vệ rừng.

2. Nội dung tập huấn

2.1.Đối với các lớp tổ chức tại địa phương

Tài liệu tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (ban hành theo Quyết định 1973/QĐ/BNN-TCCB ngày 11/7/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) đồng thời cập nhật bổ sung những kỹ thuật, văn bản QPPL mới như Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày  11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày  11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Tài liệu nghiệp vụ đặc thù chuyên ngành lâm nghiệp; hướng dẫn sử dụng thiết bị định vị GPS; ứng dụng KHKT vào PCCCR; công tác quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp; nghiệp vụ Khuyến lâm.

2.2. Đối với các lớp tổ chức tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm vùng I

2.2.1. Kỹ năng sử dụng phần mềm công nghệ thông tin trong công tác quản lý BVR:

- Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và địa lý để quản lý hiện trạng rừng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học viễn thám để dự báo nguy cơ cháy rừng.

- Các ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm lâm như: cơ sở dữ liệu báo cáo hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; cơ sở dữ liệu quản lý rừng và đất lâm nghiệp….

2.2.2. Nghiệp vụ kỹ năng trinh sát, điều tra xử lý vi phạm tại hiện trường trong công tác bảo vệ rừng

- Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng trinh sát địa hình, điều tra, tổ chức truy quét các đối tượng, các tụ điểm về phá rừng, khai thác rừng, mua bán, vận chuyển, cất trữ lâm sản trái pháp luật.

- Huấn luyện tư tưởng, bản lĩnh trong khi thực hiện nhiệm vụ: Tính kỷ luật, bảo mật và an toàn.

-Sử dụng công cụ hỗ trợ trong khi nthi hành nhiệm vụ.

3. Đối tượng, thời gian, địa điểm

3.1. Đối tượng học viên

Cán bộ Kiểm lâm, lực lượng làm công tác BVR cơ sở.

3.2. Địa điểm, thời gian và số lượng học viên

TT Địa điểm tổ chức lớp học Thời gian tổ chức Số học viên theo yêu cầu Số học viên tham gia thực tế
1 Tại TP Sơn La Ngày 22-27/6/2015 50 50
2 Tại TP Điện Biên Ngày 23-28/6/2015 50 50
3 Tại TP Cao Bằng Ngày 27/7-01/8/2015 50 50
4 Phù Yên – Sơn La Ngày 2-6/7/2015 55 55
5 Tuần Giáo - Điện Biên Ngày 13-17/7/2015 55 55
6 Yên Bình – Yên Bái Ngày 14-18/9/2015 40 40
7 Trấn Yên – Yên Bái Ngày 21-25/9/2015 40 40
8 Chi cục Kiểm lâm vùng I Ngày 27-29/8/2015 25 25
9 Chi cục Kiểm lâm vùng I Ngày 29- 31/10/2015 25 25
  Tổng   390 390

Ngoài ra, năm 2015 Chi cục Kiểm lâm vùng I đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hải phòng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản. Qua hội nghị, các học viên đã được trao đổi, thảo luận về các nội dung, văn bản pháp luật như: Luật bảo vệ phát triển rừng, Nghị định 82/2006/NĐ-CP, Nghị định 32/2006/NĐ-CP, Nghị định 160/2013/NĐ-CP, Nghị định 157/2013/NĐ-CP, Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT, Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT;

Trong năm đơn vị còn phối hợp với Dự án Formis tổ chức 02 lớp tập huấn về đào tạo QGIS cơ bản cho cán bộ Kiểm lâm vùng, cán bộ BQL dự án, cán bộ Actionaid, và cử các cán bộ tham gia các lớp tập huấn về hướng dẫn sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo số liệu điều tra, kiểm kê rừng cho Kiểm lâm các tỉnh Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Bình Dương… do Dự án Formis tổ chức.

4. Đánh giá chung

          4.1. Thuận lợi

- Luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2015 -2020, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm;

          - Tài liệu tập huấn chuyên môn về phòng cháy chữa cháy rừng đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành;

          - Trong quá trình tổ chức các lớp tập huấn luôn nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Lãnh đạo các Chi cục Kiểm lâm;

          - Đội ngũ cán bộ viên chức của đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác tập huấn nghiệp vụ đặc biệt là chuyên môn về PCCCR.

          4.2. Khó khăn

          - Kinh phí tổ chức tập huấn còn hạn hẹp đặc biệt là kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học viên trong thời gian tham gia tập huấn;

          - Các học viên tham gia tập huấn là Kiểm lâm nên không được hỗ trợ tiền ngủ trong thời gian tham gia tập huấn, lực lượng bảo vệ rừng cơ sở không được hỗ trợ kinh phí đi lại vì vậy khó khăn cho các cơ sở khi cử cán bộ đi tập huấn dài ngày.

          4.3.Tinh thần thái độ tham gia của học viên

Học viên có ý thức và thái độ cầu thị, tích cực học hỏi, nhiệt tình tham gia xây dựng bài giảng, nhiệt tình thực hành, sử dụng các thiết bị, công cụ mới trong PCCCR.

4.4. Công tác tổ chức lớp học và phương pháp giảng dạy

- Phương pháp tập huấn: Các báo cáo viên chủ yếu sử dụng phương pháp lấy học viên làm trung tâm;

- Học viên được chia sẻ kinh nghiệm, được tham gia thảo luận, trao đổi và tham gia thực hành máy thiết bị PCCCR, GPS, thực hành chữa cháy rừng;

- Báo cáo viên sử dụng bài giảng điện tử,trình chiếu trên máy Projector với nhiều hình ảnh minh họa để tăng tính hiệu quả;

- Kết thúc thời gian tập huấn các học viên đều viết bài thu hoạch, 100% các bài thu hoạch của học viên đều đạt yêu cầu, trong đó 9,4% bài đạt loại Giỏi, 52% bài đạt loại Khá và 38,6% bài đạt loại Trung bình.  100% các học viên tham gia tập huấn theo chương trình của Văn phòng BCĐ Nhà nước được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn.

                                                                                      BAN BIÊN TẬP

 
 

Tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ rừng và PCCCR tại Yên Bái

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, từ ngày 14-19/9/2015 Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác Bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng cho cán bộ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng huyện Yên Bình, Trấn Yên, tỉnhYên Bái..

Đối tượng tham gia gồm cho 80 học viên là các cán bộ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng cơ sở tại 02 huyện Yên Bình, Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về các nội dung như: Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiệp vụ khuyến lâm; công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị và có cơ hội trao đổi nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương mình.

                                            Anh Quỳnh

IMG 0747

IMG 0742

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  38
Hôm nay:  70
Tháng hiện tại:  8946
Tổng lượt truy cập: 291606
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn