Tập huấn diễn tập

Tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ rừng và PCCCR tại Yên Bái

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, từ ngày 14-19/9/2015 Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác Bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng cho cán bộ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng huyện Yên Bình, Trấn Yên, tỉnhYên Bái..

Đối tượng tham gia gồm cho 80 học viên là các cán bộ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng cơ sở tại 02 huyện Yên Bình, Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về các nội dung như: Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiệp vụ khuyến lâm; công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị và có cơ hội trao đổi nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương mình.

                                            Anh Quỳnh

IMG 0747

IMG 0742

 
 

Chi cục Kiểm lâm vùng I tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng, PCCCR tại tỉnh Sơn La và Điện Biên

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, trong tháng 6/2015 Chi cục Kiểm lâm vùng I đã chủ trì và phối hợp với các Chi cục Kiểm lâm Sơn La và Chi cục Kiểm lâm Điện Biên tổ chức thành công 02 lớp “Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng, PCCCR, công tác quản lý giống cây lâm nghiệp và nghiệp vụ đặc thù chuyên ngành” cho 150 học viên là cán bộ Kiểm lâm và lực lượng làm công tác bảo vệ rừng, PCCCR của hai tỉnh Sơn La và Điện Biên.

Kết thúc các nội dung trong chương trình tập huấn, học viên tham gia viết bài thu hoạch đánh giá kiến thức, chất lượng học tập. Kết quả bài thu hoạch như sau: 20% học viên đạt giỏi, 55% học viên đạt khá, 25% học viên đạt yêu cầu. Cuối khóa tập huấn, các học viên đạt yêu cầu đều được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn theo chương trình của Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

Dưới đây là một số hình ảnh về 02 lớp tập huấn:

 

 

 
 

Công tác tập huấn nghiệp vụ năm 2014

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014, Kiểm lâm vùng I đã tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, công tác phát triển rừng, khuyến lâm, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học. Một số chương trình tập huấn trọng tâm trong năm như:

           Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng, PCCCR theo chương trình, kế hoạch được Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 giao (đã tổ chức 04 lớp tại các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ, Lạng Sơn cho 200 học viên là cán bộ Kiểm lâm địa bàn và lực lượng bảo vệ rừng cơ sở).

            Tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCCR cho 130 học viên là lực lượng bảo vệ rừng cơ sở  theo Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chức Kiểm lâm giai đoạn 2011 - 2015" tại Quyết định 3569/QĐ-BNN-TCCB.

            Phối hợp với Dự án Formis tổ chức 02 lớp tập huấn về Quantum GIS cơ bản và hát triển các kỹ năng đào tạo cho 36 cán bộ Chi cục Kiểm lâm các tỉnh;

            Phối hợp với Vụ Bảo tồn Thiên nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp) tổ chức 01lớp  tập huấn về du lịch sinh thái cộng đồng cho 40 cán bộ thuộc các Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên các tỉnh phía Bắc;

            Phối hợp Chi cục Kiểm lâm Lào Cai tổ chức 02 lớp nghiệp vụ về Quản lý lửa rừng và sử dụng, bảo dưỡng trang thiết bị PCCCR cho 57 Kiểm lâm viên của Chi cục Kiểm lâm Lào Cai.

             Tổ chức 01 lớp tập huấn sử dụng phần mềm Mapinfo, GPS, GIS cho cán bộ Kiểm lâm viên trong đơn vị nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng, sử dụng phần mềm hiệu quả, phục vụ tốt công tác chuyên môn.

              Ngoài ra, Kiểm lâm vùng I còn phối hợp với các đơn vị trong ngành tổ chức các hội nghị như: Hội nghị kiểm kê rừng năm 2014 do Cục Kiểm lâm chủ trì, Hội thảo về phát triển lâm sản ngoài gỗ do Viện Khoa học Lâm nghiệp chủ trì.

              Tham gia biên soạn, góp ý  bổ sung các tài liệu tập huấn công tác BVR, PCCCR và các tài liệu chuyên ngành khác.

              Đơn vị đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức trong vào ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như: Hội thảo chương trình quốc tế về Lâm nghiệp; Chương trình hợp tác hạn chế  khói mù xuyên biên giới; tham dự lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản do Cục Kiểm lâm tổ chức tại Điện Biên...

              Đánh giá chung: Năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, sự phối kết hợp của các Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị liên quan, Kiểm lâm vùng I đã tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ và hoàn thành kế hoạch được giao.

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn:

 

 

 

 
 

KIỂM LÂM VÙNG I huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ năm 2012

Xuất phát  từ yêu cầu thực tế trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của  đơn vị; Kết hợp huấn luyện tự vệ năm 2012 gắn với  huấn luyện kỹ năng  quản lý sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ;

Nhằm giúp cán bộ công chức kiểm lâm: hiểu rõ tính năng chiến đấu, đặc điểm cấu tạo, kỹ thuật  sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ & công cụ hỗ trợ đã được trang bị cho lượng kiểm lâm; nắm vững và vận dụng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý sử dụng vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ trong thực hiện công vụ;

Đựợc sự đồng ý của Cục Kiểm lâm, BCH quân sự thành phố Hạ Long, Kiểm lâm vùng 1 đã tổ chức khoá huấn luyện kỹ năng quản lý sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ & tự vệ, năm 2012 từ ngày21 đến 25 tháng 3 năm 2012.

 Tổng số học viên tham gia huấn luyện 29 người. Nội dung đã huấn luyện chủ yếu là “Hướng dẫn cách quản lý, sử dụng  súng tiểu liên AK; súng ngắn K54 và các công cụ hỗ trợ đã trang bị cho lực lượng kiểm lâm như súng GR88, Gậy điện; bình xịt hơi cay”…

Giảng viên là các sỹ quan trợ lý huấn luyện và trợ lý kỹ thuật của Ban chỉ huy quân sự thành phố Hạ Long, nhiệt tình, trách nhiệm cao, chuẩn bị tốt bài giảng và giáo cụ trực quan.  Phương pháp giảng dạy tốt.

Ban tổ chức lớp đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao:

            Đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật phục vụ học tập; Quản lý và duy trì nghiêm túc thời gian, chương trình, nội dung học tập trên hội trường cũng như thực hành ngoài  thao trường. Duy trì nội quy kỷ luật huấn luyện;

Kết quả huấn luyện được Ban tổ chức đánh giá là lớp học đạt kết quả khá, đạt được mục đích huấn luyện và yêu cầu đặt ra; Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

Đa số học viên có ý thức học tập tốt; tích cực học hỏi, nhiệt tình tự giác tham gia luyện tập; chấp hành tốt thời gian, nội quy quy định trong huấn luyện.    

Qua học tập các học viên đã nắm được: tính năng chiến đấu, đặc điểm cấu tạo, kỹ thuật  sử dụng súng tiểu liên AK; súng ngắn K59; một số công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng kiểm lâm; Các quy định về quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ & công cụ hỗ trợ trong lực lượng Kiểm lâm .

Cuối khoá huấn luyện học viên đã được kiểm tra bắn đạn thật tại  trường bắn. Kết quả kiểm tra  cả ba môn bắn súng : Số lần điểm kiểm tra  đạt loại khá giỏi trên số người tham gia kiểm tra là 17/28 .

 Khoá huấn luyện tự vệ & kỹ năng quản lý sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ năm 2012 của Kiểm lâm vùng I năm 2012 đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, để quản lý sử dụng dúng và có hiệu quả cao, học viên phải tiếp tục tìm hiểu thêm các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và những lưu ý trong khi quản lý sử dụng vũ khí quân dụng & CCHT đối với lực lượng Kiểm lâm./.

                     

                                                                                            Đức Huân

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  33
Hôm nay:  85
Tháng hiện tại:  9206
Tổng lượt truy cập: 89519
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn