Phòng cháy, chữa cháy rừng

Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 16 - 22/4/2019

      CỤC KIỂM LÂM                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  Quảng Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

Từ ngày 16 - 22/4/2019  

        

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

- Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:       

          + Cao nhất:   37,10C     

          + Thấp nhất: 23,50C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   35,10C

          + Thấp nhất: 24,50C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần của các tỉnh trong vùng ở mức xấp xỉ TBNN cùng kỳ (trung bình từ  52,5% - 83,0%).

3. Mưa                     

          Dự báo thời tiết, đa số các khu vực trong vùng trong tuần đều không mưa, một số nơi có mưa với lượng mưa không đáng kể.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

  1. Dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, đa số các khu vực trong vùng trong tuần không mưa, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm nhanh, do vậy cấp dự báo PCCCR tăng lên mức cấp III, IV - Cấp nguy hiểm. Đặc Biệt một số khu vực như Mường Tè, TP Lai Châu (Lai Châu); Tuần Giáo, TP Điện Biên (Điện Biên); TP. Sơn La, Quỳnh Nhai, Phù Yên (Sơn La) đã nhiều ngày không mưa, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm nhanh, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng tăng lên mức cấp IV, V - Cấp cực kỳ nguy hiểm.

          Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; Công điện khẩn số 156/CĐ-TCLN-KL ngày 11/02/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về việc phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

STT

TỈNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 16-22/4/2019

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

1

Lai Châu

Than Uyên

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

2

Mường tè

IV

IV

IV

V

V

V

V

3

Sin Hồ

III

III

III

III

IV

IV

IV

4

Tp Lai Châu

IV

IV

IV

IV

V

V

V

5

Điện Biên

Tuần Giáo

IV

IV

IV

V

V

V

V

6

Điện Biên

IV

IV

IV

V

V

V

V

7

Sơn La

Tp Sơn La

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

8

Quỳnh Nhai

IV

IV

IV

IV

V

V

V

9

Cò Nòi

IV

IV

I

II

II

III

III

10

Phù Yên

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

11

Mộc Châu

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

12

Lào Cai

Sa Pa

II

II

II

II

III

III

III

13

Tp Lào Cai

I

I

II

III

III

III

III

14

Bắc Hà

III

III

III

III

III

IV

IV

15

Yên Bái

Mù Cang Chải

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

16

Nghia Lộ

II

II

III

III

III

III

III

17

TP Yên Bái

II

II

II

III

III

III

III

18

Hà Giang

TP Hà Giang

II

III

III

III

III

IV

I

19

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

II

II

III

III

III

III

III

20

Phú Thọ

Phú Hộ

III

III

III

III

IV

IV

IV

21

TP Việt Trì

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

22

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

III

III

III

IV

IV

IV

IV

23

Cao Bằng

TP Cao Bằng

II

II

II

III

III

III

III

24

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

I

I

I

I

I

I

I

25

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

I

I

II

II

II

III

III

26

Lạng Sơn

Thất Khê

I

I

II

II

II

III

III

27

TP Lạng Sơn

I

I

II

II

II

III

III

28

Bắc Giang

TP Bắc Giang

I

II

II

II

III

III

III

29

Lục Ngạn

II

II

III

III

III

III

IV

30

Sơn Động

III

III

III

IV

IV

IV

IV

31

Quảng Ninh

Móng Cái

I

I

I

I

II

II

II

32

Tiên Yên

I

I

I

II

II

II

II

33

Cửa Ông

I

I

I

I

I

I

II

34

Bãi Cháy

I

I

I

I

II

II

II

           2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

           - Thu hái hạt các loài cây: Muồng đen, Keo lá tràm, Keo tai tượng;

           - Tranh thủ những ngày có mưa, tích cực trồng rừng vụ xuân hè, trồng và chăm sóc vườn cây ăn quả, đường băng xanh cản lửa, chiết, ghép cây ăn quả, chăm sóc rừng trồng./.

   Nơi nhận:

- Website Kiểm lâm vùng1;

- Ban CĐ TW (b/c);

- Cục Kiểm lâm (b/c)

- Các Chi cục KL trong vùng;

- Các Vườn quốc gia;

- Lưu VT.

                            CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

         

   

 
 

Tăng cường lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Điện Biên

 Trước diễn biến thời tiết cực đoan, hanh khô, nắng nóng kéo dài, kết hợp ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại cuối tháng 01/2016, vật liệu cháy tăng cao do cây rừng, thực vật rừng  bị chết, gãy cành, ngọn và khô dễ bắt lửa. Từ đầu tháng 4/2016, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở các huyện Điện Biên, Tủa Chùa, Điện Biên Đông. Điển hình vụ cháy rừng ngày 06/4/2016  tại xã Mường Nhà và xã Nà Tổng, huyện Điện Biên khu vực giáp biên giới với nước Lào, thuộc rừng phòng hộ là rừng tự nhiên có trạng thái IIIA1-IIIA3, diện tích thiệt hại lên đến 200ha…

Trước  tình hình đó, ngày 07/4/2016, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã thành lập tổ công tác tăng cường lực lượng và phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng như máy cưa xăng,… để phối hợp, tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Điện Biên; tiếp tục thực hiện công văn số 15/KLV1-ĐCĐ ngày 15/1/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng I về tăng cường lực lượng hỗ trợ, thường trực công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và tham gia chống tàn phá rừng tại huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên./.

Một số hình ảnh về tăng cườn lực lượng, phương tiện, thiết bị PCCCR tại tỉnh Điện Biên

IMG 1298

IMG 1309

Kiểm tra kỹ thuật, bàn giao thiết bị PCCCR cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên

 
 

Tăng cường lực lượng thường trực công tác BVR, PCCCR tại các tỉnh khu vực Tây Bắc

Những ngày đầu tháng 3 năm 2016, tại các tỉnh vùng Tây Bắc, thời tiết rất hanh khô, nắng nóng kéo dài; do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại cuối tháng 01/2016 , cây rừng, thực vật rừng  bị chết, gãy cành, ngọn và khô nỏ trên diện tích lớn đến hàng ngàn ha và rất dễ bắt lửa. Cùng vào thời điểm này là mùa nhân dân đang đốt nương làm rẫy; do vậy tình hình cháy rừng đang gia tăng và diễn biến rất phức tạp. Chỉ trong các ngày 07, 08, 09 và 10 tháng 3 đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên. Điển hình là vụ cháy 8,5 ha tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; vụ cháy 140 ha rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; vụ cháy 50,0 ha rừng phòng hộ tại Xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; vụ cháy 15,6 ha rừng đặc dụng thuộc BQL rừng đặc dụng CoPia, xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; vụ cháy rừng phòng hộ tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La v.v...

Các lực lượng chức năng như Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng Kiểm lâm, Quân đội, Công an, chủ rừng và người dân địa phương … hiện đang căng mình để phòng cháy và chữa cháy rừng, nhiều vụ lực lượng chữa cháy đã phải ngủ đêm trong rừng, phát dọn đường băng trong đêm để ngăn đám cháy lan rộng, cuộc chiến với giặc lửa rất khốc liệt, tất cả đang tập trung hết sức  để phòng và chữa cháy, giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Điều đáng lo ngại là phần lớn các vụ cháy đều xuất hiện ở các vùng sâu, xa, núi cao, địa hình hiểm trở, cơ động đến được điểm cháy mất rất nhiều thời gian và sức lực; dụng cụ chữa cháy chỉ là thủ công theo “phương châm 4 tại chỗ”, vì vậy nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện và chữa cháy rừng càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Trước tình hình đó, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tăng cường lực lượng, phương tiện như máy thổi gió … để phối hợp, tham gia PCCCR, BVR  tại các tỉnh Tây Bắc; đã có 2 tổ công tác của Chi cục Kiểm lâm vùng 1 thực hiện nhiệm vụ thường trực công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Sơn La và tham gia chống tàn phá rừng tại huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên. Các tổ công tác này có nhiệm vụ nắm bắt tình hình thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ trên địa bàn, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương trong phòng cháy, chữa cháy rừng và cập nhật thông tin, tổng hợp, báo cáo tình hình theo quy định./.

Một số hình ảnh về chữa cháy rừng

IMG 1150

Hình ảnh: Hiện trường cháy rừng

IMG 4842

Hình ảnh: Lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy rừng

 
 

Kế hoạch thường trực ứng cứu chữa cháy rừng trong vùng hoạt đông của kiểm lâm vùng I

CỤC KIỂM LÂM

KIỂM LÂM VÙNG I

Số: 349/ KH - KLV1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Quảng Ninh,  ngày  14 tháng 10  năm 2011

KẾ HOẠCH

THƯỜNG TRỰC ỨNG CỨU CHỮA CHÁY RỪNG

TRONG VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM VÙNG I

 

Kính gửi : Cục kiểm lâm

 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 537/QĐ-KL-VPngày 27  tháng 4 năm 2010 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

- Căn cứ nhận định tình hình thời tiết toàn vùng của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương vụ đông xuân năm 2011- 2012

- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và sự phối kết hợp giữa Kiểm lâm vùng I với các chi cục Kiểm lâm trong vùng quản lý.

 Kiểm lâm vùng I xây dựng kế hoạch thường trực ứng cứu chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2011 - 2012 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1 Mục đích:

Chủ động ứng cứu chữa các vụ cháy rừng lớn, vượt tầm kiểm soát của các Chi cục Kiểm lâm trong vùng khi có lệnh điều động của Cục Kiểm lâm.

Kịp thời dập tắt đám cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

1.2 Yêu cầu:

- Lực lượng ứng cứu sẵn sàng cơ động nhanh, kịp thời phối hợp với các Chi cục Kiểm lâm địa phương và các lực lượng chữa cháy khác dập tắt đám cháy theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Các phòng, đội và cá nhân được giao nhiệm vụ phải chủ động và thành thạo nghiệp vụ, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công điều động của cấp trên, chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân ( bảo hộ lao động, lâm phục, ba lô... đã được cấp phát ), thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Sau 15 phút chuẩn bị lực lượng được huy động phải được xuất phát, khẩn trương cơ động đến điểm cháy theo sự điều động của cấp có thẩm quyền.

2. Nội dung:

2.1. Công tác chuẩn bị

Đội kiểm lâm cơ động & PCCCR rà soát kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị máy móc, các trang bị bảo hộ dụng cụ cho cá nhân hiện có tại Kiểm lâm vùng 1 và máy móc thiết bị tăng cường cho các chi cục kiểm trong vùng theo yêu cầu để phục vụ tốt cho công tác PCCCR mùa khô hanh năm 2011-2012, đảm bảo phương tiện trang thiết bị luôn sẵn sàng hoạt động ( có biểu chi tiết kèm theo )

Xây dựng kế hoạch ứng cứu PCCCR, tổ chức luyện tập, thực hành chữa cháy theo các tình huống giả định đặt ra, thường trực sẵn sàng cơ động cao. Tham gia chữa cháy rừng tại địa phương và cháy lớn xảy ra tại các tỉnh trong vùng vượt tầm kiểm soát của địa phương khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.

2.2. Chữa cháy rừng theo các tình huống giả định:

2.2.1. Tình huống1: Cháy lớn tại khu vực phía Đông bắc ( các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn)

Tại một thời điểm nhất định ở một địa phương của một tỉnh trong vùng Đông Bắc xảy ra cháy rừng, UBND tỉnh đã tổ chức chữa cháy nhưng do cháy quá lớn vượt quá khả năng khống chế của địa phương Ban chỉ đạo PCCCR Trung ương yêu cầu Kiểm lâm vùng 1  ứng cứu trợ giúp.

* Phương án ứng cứu:

- Huy động lực lượng tham gia ( con người, máy móc thiết bị, bảo hộ, hậu cần:

- Lực lượng tham gia chữa cháy: 06- 08 người trong đó có 01 lãnh đạo cơ quan, 01 lãnh đạo đội, 02 lái xe và 4 người.

- Trang thiết bị máy móc huy động:

+ Máy bơm chữa cháy công suất lớn ( P572S) có đủ phụ kiện đi kèm: 02 máy.

+ Máy bơm nước chữa cháy công suất nhỏ ( P381S) có đủ phụ kiện đi kèm 02 máy.

+ Máy thổi khí : 15 máy các loại ( xách tay + đeo vai công suất lớn )

+ Máy cắt thực bì: 02máy

+ Bộ đàm chỉ huy: 01 Bộ.

+ Loa pin: 02 chiếc .

+ Lều bạt : 01 chiếc.

+ Xe ô tô: Xe chuyên dụng ISUZU 14C- 1085

+ GPS: 01 chiếc.

+ Đèn pin cá nhân: 05 chiếc.

+ Đèn chiếu sáng công suất lớn : 01 chiếc

+ Bộ (Tăng, võng, chăn, màn ): 5 bộ

- Hậu cần: Túi cứu thương, nhiên liệu, đồ ăn nhanh, nước uống  ...

- Phương pháp chữa cháy:

* Đối với các khu vực cháy có đường cho xe ôtô và gần nguồn nước: Chữa cháy trực tiếp sử dụng máy bơm công suất lớn, ôtô chuyên dụng chở nước dùng vòi rồng phun nước trực tiếp vào đám cháy.

*Đối với các khu vực xảy ra cháy rừng đường giao thông không thuận lợi cho phương tiện chở lực lượng, thiết bị tiếp cận được gần đám cháy, lực lượng cơ động nhanh sử dụng các máy thổi khí, máy cắt thực bì, cưa xăng kết hợp với dụng cụ thủ công cá nhân chữa cháy gián tiếp như làm đường băng trắng ngăn lửa hoặc áp dụng đốt chặn đầu ngược lại hướng lan của đám cháy có sự trợ giúp của máy thổi khí tạo đường băng chống cháy lan.

* Đối với các tỉnh có địa hình dốc lớn hơn như các tỉnh (Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang.)

- Kiểm lâm vùng 1 đặt 01 tổ ứng trực chữa cháy rừng tại Yên Bái. Lực lượng ứng trực có nhiệm vụ hướng dẫn cho lực lượng  tại chỗ của chi cục sử dụng thành thạo các trang thiết bị chữa cháy đồng thời giao và tăng cường một số máy móc thiết bị phương tiện chữa cháy cho đơn vị nơi có trọng điểm cháy rừng quản lý chủ động sử dụng chữa cháy .

Trường hợp cháy lớn. Ban chỉ đạo những vấn đề cấp bách về BVR & PCCCRTW huy động, Kiểm lâm vùng I  điều động tiếp lực lượng, phương tiện thiết bị cơ động đến cùng với các lực lượng của địa phương tham gia ứng cứu chữa cháy rừng.

- Biện pháp kỹ thuật chữa cháy: Chủ yếu sử dụng biện pháp chữa cháy gián tiếp là chính  kết hợp với chữa cháy trực tiếp đối với các đám cháy lan trên mặt đất có cường độ thấp. 

2.2.2. Tình huống2: Cháy lớn xảy ra tại vùng núi của vùng Tây bắc( các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La )

Tại một thời điểm nhất định ở một địa phương  của một tỉnh trong vùng Tây Bắc xảy ra cháy rừng, UBND tỉnh đã tổ chức chữa cháy nhưng do cháy quá lớn vượt quá khả năng khống chế của địa phương Ban chỉ đạo PCCCR Trung ương yêu cầu Kiểm lâm vùng 1 ứng cứu trợ giúp.

- Kiểm lâm vùng 1 đặt 01 tổ ứng trực tại Lai châu. Lực lượng ứng trực có nhiệm vụ tham mưu các giải pháp chữa cháy; hướng dẫn cho lực lượng  tại chỗ của chi cục kiểm lâm sử dụng thành thạo các trang thiết bị chữa cháy đồng thời giao và tăng cường một số máy móc thiết bị phương tiện chữa cháy cho đơn vị nơi có cháy rừng. Trường hợp xảy ra cháy lớn nhận lệnh điều động của cấp trên, Kiểm lâm vùng I điều động lực lượng hỗ trợ gồm: 

-  Người tham gia chữa cháy: 05 - 10 người trong đó ( lãnh đạo, các thành viên và 02 lái xe)

- Trang thiết bị máy móc huy động :

+ Máy thổi khí : 20 - 25 máy các loại

+ Bộ đàm chỉ huy : 01 bộ ( 5 máy con cầm tay )

+ Loa pin : 02 chiếc

+ Lều bạt : 01- 02 chiếc

+ Xe ô tô : 02 chiếc

+ GPS : 01 chiếc

+ Đèn chiếu sáng công suất lớn : 02 chiếc

+ Cưa xăng : 5-10 chiếc

+ Áo chống cháy: 10 bộ

+ Dao quắm : 05 chiếc

- Hậu cần: Túi cứu thương, đồ ăn nhanh...

- Biện pháp kỹ thuật chữa cháy: Chủ yếu sử dụng biện pháp chữa cháy gián tiếp là chính ( Với đám cháy có cường độ cao sử dụng các máy cắt thực bì, cưa xăng, máy thổi khí kết hợp với dụng cụ thủ công như dao phát  tạo đường băng trắng bao vây đám cháy hoặc tạo băng tựa, đốt chặn hướng lan tràn của ngọn lửa) kết hợp với chữa cháy trực tiếp đối với các đám cháy lan trên mặt đất có cường độ thấp

2.2.3.Tình huống 3: Cháy lớn đồng thời xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận

Ưu tiên lực lượng và phương tiện trang thiết bị máy móc chữa cháy để ứng cứu chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và vùng lân cận; Nếu chữa cháy trong vùng xong sẽ hỗ trợ chữa cháy cho các vùng khác theo các tình huống trên.

2.3 . Lực lượng tham gia chữa cháy (Tổng số 27 có danh sách kèm theo )

- Lực lượng đội kiểm lâm cơ động & PCCCR : 14 người

- Lực lượng tăng cường từ các phòng nghiệp của cơ quan : 13 người

2.4. Thời gian và địa điểm ứng trực

- Thời gian: Bắt đầu từ 1/11/2011 - 30/4/2012

- Địa điểm: tại Quảng Ninh và các điểm ứng trực đặt tại các tỉnh tuỳ theo đặc điểm cụ thể ở từng vùng mà bố trí thời gian đặt các trạm ứng trực PCCCR cho phù hợp.

2.5. Kinh phí:

- Bồi dưỡng thường trực ứng trực  : Theo quy định của cơ quan

3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng chủ trì phối hợp các phòng để thực hiện.

Trên đây là kế hoạch đối phó với những tình huống xảy ra cháy rừng mùa khô hanh năm 2011- 2012. Yêu cầu các phòng, đội bố trí CBCB thực hiện kế hoạch này./.

  Nơi nhận:

-  Cục Kiểm lâm ( thay BC)

- Các phòng, đội (để thực hiện)

- Lưu VT, ĐCĐ

 

                        GIÁM ĐỐC

                          (Đã ký)

                        Lê Văn Tập

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  93
Hôm nay:  106
Tháng hiện tại:  15961
Tổng lượt truy cập: 337360
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn