HOẠT ĐỘNG

Phối hợp tập huấn quản lý, sử dụng công cụ PCCCR tại tỉnh Điện Biên

          Căn cứ Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng I và Chi cục Kiểm tỉnh Điện Biên trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản giai đoạn 2015-2020. 

          Từ ngày 07 đến ngày 14/11/2016, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã cử 04 tiểu giáo viên phối hợp, hướng dẫn quản lý, sử dụng các trang thiết bị PCCCR như máy bơm chữa cháy rừng, các loại máy thổi khí, máy cắt thực bì, bình chữa cháy đeo vai có động cơ, máy cưa xăng tại 04 lớp tập huấn công tác Quản lý, BVR, PCCCR ở các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Điện Biên, Tuần Giáo tỉnh Điện Biên, với trên 100 học viên là cán bộ các Ban quản lý rừng và Kiểm lâm viên địa bàn tham gia.

          Sau 04 ngày tập huấn, tất cả các học viên tham dự đã cơ bản nắm được các tính năng, tác dụng của từng loại máy, trang thiết bị PCCCR; điều kiện áp dụng mỗi loại máy trong chữa cháy rừng, sử dụng thành thạo các trang thiết bị PCCCR. Các học viên này sẽ là nòng cốt để hướng dẫn lại cho lực lượng chữa cháy rừng tại cơ sở, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo các đơn vị quản lý và sử dụng các trang thiết bị, công cụ chữa cháy rừng được trang cấp một cách có hiệu quả.

          Một số hình ảnh lớp tập huấn 

No name

 

 
 

Phối hợp kiểm tra công tác QLBVR&PCCCR trên địa bàn tỉnh Điện Biên

       Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên kiểm tra công tác QLBVR&PCCCR trên địa bàn các huyện Mường Nhé, huyện Tủa Chùa, huyện Tuần Giáo.

       Đánh giá chung, hạt Kiểm lâm các huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng trên địa bàn tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về công tác BVR, PCCCR; thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, truy quét ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, quản lý các hoạt động của các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản....

       Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn 03 huyện Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo xảy ra 20 vụ cháy rừng, thiệt hại 637,534 ha, lớn nhất là ở huyện Tuần Giáo xảy ra 05 vụ cháy rừng, thiệt hại 581,09 ha; công tác điều tra, xử lý sau khi cháy rất khó khăn do không xác định được đối tượng vi phạm. Cũng trong 9 tháng đầu năm, Hạt Kiểm lâm 03 huyện đã lập biên bản 301 vụ vi phạm,trong đó phá rừng làm nương là 174 vụ chiếm 57,8% tổng số vụ vi phạm, còn lại là các hành vi vận chuyển, mua, bán, cất giữ lâm sản trái phép; tỷ lệ số vụ đã xử lý thấp ( đã xử lý 142/301 vụ bằng 47%).

       Trên địa bàn huyện Mường Nhé vẫn còn tiềm ẩn hành vi phá rừng làm nương rẫy. Tình trạng dân di cư tự do vẫn diễn biến phức tạp. Việc xử lý các vụ vi phạm đã phát hiện còn chưa kịp thời, tồn đọng  nhiều ( hạt KL huyện Mường Nhé mới xử lý được 15 vụ trên 172 trường hợp đã lập biên bản); công tác phối hợp điều tra, xử lý giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn hiệu quả chưa cao.

         Sau kiểm tra, đoàn công tác đã có kết luận, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của các địa phương. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Hạt Kiểm lâm các huyện, các ban ngành chức năng, chính quyền địa phương những giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, đặc biệt là công tác PCCCR trong mùa khô hanh giai đoạn 2016-2017.

 

                                                                                                                                                  Hoàng Quân- ĐCĐ

 
 

Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 14 - 20/11/2017

 

    

CỤC KIỂM LÂM

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

              

         Số: 627 /KLVI-NV2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      

              Quảng Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

 

từ ngày 14 - 20/11/2017 

 

 

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

- Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:       

          + Cao nhất: 28,10C

          + Thấp nhất: 17,90C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   17,80C

          + Thấp nhất: 25,30C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  61,0% - 69,0%.

3. Mưa

         Dự báo thời tiết, hầu hết các tỉnh phía Bắc trong tuần đều không mưa.  Tuy nhiên một số khu vực trong tuần có mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

        Theo dự báo thời tiết, hầu hết các tỉnh phía Bắc trong tuần đều không mưa, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự  báo PCCCR có khả năng tăng lên mức cấp III, IV - cấp nguy hiểm. Đặc biệt một số khu vực như Cò Nòi, Phù Yên (Sơn La); Phú Hộ, TP Việt Trì (Phú Thọ); TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); Sơn Động, Lục Ngạn (Bắc Giang); Móng Cái (Quảng Ninh), đã nhiều ngày không mưa hoặc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm nhanh, do vậy cấp dự  báo PCCCR có khả năng tăng lên mức cấp IV, V - cấp cực kỳ nguy hiểm.

         Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Công văn số 2423/BNN-TCLN ngày 23/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc  thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính  phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 10100/BNN-TCLN ngày 29/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai công tác PCCCR năm 2016 – 2017; Công văn số 01/KL-QLR ngày 03/01/2017 của Cục Kiểm lâm về triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2017. 

                Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

TNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 17 - 20/11/2017

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Lai Châu

Than Uyên

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Mường tè

IV

IV

IV

IV

IV

I

I

Sìn Hồ

II

II

II

II

II

III

III

Tp Lai Châu

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Điện Biên

Tuần Giáo

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Điện Biên

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

Sơn La

Tp Sơn La

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Quỳnh Nhai

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Cò Nòi

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

Phù Yên

V

V

V

V

V

V

V

Mộc Châu

III

III

III

III

IV

I

I

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lào Cai

III

IV

IV

IV

IV

I

I

Bắc Hà

I

II

II

II

II

I

I

Yên Bái

Mù Cang Chải

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Nghĩa Lộ

IV

IV

IV

IV

IV

I

I

TP Yên Bái

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Hà Giang

TP Hà Giang

I

II

I

I

I

I

I

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

II

II

II

II

III

III

III

Phú Thọ

Phú Hộ

IV

IV

IV

IV

V

V

V

TP Việt Trì

IV

V

V

V

V

I

I

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

V

V

V

V

V

V

V

Cao Bằng

TP Cao Bằng

II

II

II

I

I

I

I

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

I

II

II

II

II

II

III

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

II

II

II

II

III

III

III

Lạng Sơn

Thất Khê

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

TP Lạng Sơn

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Bắc Giang

TP Bắc Giang

II

II

II

III

III

I

I

Lục Ngạn

V

V

V

V

V

V

V

Sơn Động

IV

V

V

V

V

I

I

Quảng Ninh

Móng Cái

V

V

V

I

I

I

II

Tiên Yên

IV

IV

IV

IV

V

I

I

Cửa Ông

IV

IV

IV

IV

IV

I

I

Bãi Cháy

IV

IV

IV

IV

V

I

I

 

2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

-  Thu hái hạt các loài cây: Xoan, Long lão, Tếch;

- Gieo ươm các loài cây: Bạch đàn, Keo, Lim, Lát, Xoan, Muồng Đen;

- Chăm sóc cây con trong vườn ươm và rừng mới trồng;

- Các tỉnh vùng núi cần chống rét hại cho cây con vào những ngày cuối tháng.

 

      Nơi nhận:

- Website Kiểm lâm vùng1;

- Ban CĐ TW (B/C);

- Các Chi cục KL trong vùng;

- Các Vườn quốc gia;

- Lưu VT.

           

              KT.CHI CỤC TRƯỞNG

               P.CHI CỤC TRƯỞNG

 

                           (đã ký)

 

 

 

                       Đỗ Thị Lâm

 

 

 
 

Chi cục Kiểm lâm vùng I tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

           Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TCLN-KHTC ngày 03/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí tập huấn công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR năm 2016 Chi cục Kiểm lâm vùng I;

          Thực hiện Quy chế phối hợp ngày 19/11/2015 giữa Chi cục Kiểm lâm các tỉnh trong vùng và Chi cục Kiểm lâm vùng I.

          Từ ngày 8/8 đến ngày 13/8/2016 tại Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh,  Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

          Đối tượng tham gia gồm các cán bộ kỹ thuật đến từ các phòng chuyên môn, các Hạt Kiểm lâm của các Chi cục Kiểm lâm trong vùng.

          Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đến từ Tổng cục Lâm nghiêp, Dự án Formis II và Chi cục Kiểm lâm vùng I đã truyền tải các nội dung về công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp như: Hướng dẫn cài đặt phần mềm, các chỉ số theo dõi diễn biến rừng, các bước cập nhật theo dõi diễn biến rừng, giới thiệu các chức năng cơ bản của phần mềm, cập nhật dữ liệu diễn biến tài nguyên rừng, chỉnh sửa dữ liệu không gian, cập nhật dữ liệu thực, in ấn và trình bày trang in, tổng hợp xuất báo cáo v.v...

Với những nội dung thiết thực cho thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, các học viên đã nhiệt tình, tranh thủ thời gian để tìm hiểu, thực hành các nội dung đã được học. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích phục vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. Kết thúc lớp đã có bài kiểm tra sát hạch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên.

          Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn:

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  47
Hôm nay:  221
Tháng hiện tại:  5979
Tổng lượt truy cập: 106376
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn