HOẠT ĐỘNG

Chi cục Kiểm lâm vùng I kiểm tra công tác BVR, PCCCR tại tỉnh Bắc Kạn

          Thực hiện chương trình công tác năm 2017; từ ngày 27 đến 30 tháng 6 năm2017, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tổ chức đoàn  kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại tỉnh Bắc Kạn do đ/c Tăng Xuân Phương - Chi cục trưởng làm trưởng đoàn,

        Đoàn công tác đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kết quả thực hiện Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ…; kiểm tra thực tế các trọng điểm cháy rừng, phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại địa phương.

          6 tháng đầu năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu cho Sở NN&PTNT, Tỉnh ủy, ban hành Chỉ thị 13/CT-TU ngày 15/5/2017 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng, trình Tỉnh ủy, UBND ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.v.v…

          Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất Lâm nghiệp năm 2017, đã trồng mới 4.476,63 ha rừng, đạt 69,9% kế hoạch. Phát hiện, xử lý 293 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng (tăng 04 vụ so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2016), trong đó: Xử lý hành chính là 286 vụ, xử lý hình sự 07 vụ. Tịch thu trên 853 m3 gỗ quy tròn các loại, tịch thu 02 ô tô và 12 xe máy… Thu nộp ngân sách nhà nước trên 800 triệu đồng. Kiểm tra thực tế tại một số trọng điểm, tình trạng khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật vẫn còn diễn ra phức tạp, trong đó có tình trạng khai thác gỗ nghiến trái phép và việc phát rừng tự nhiên để chuyển sang trồng keo trên địa bàn.

          Đoàn công tác đã đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm vụ chuyên môn trong 6 tháng đầu năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn; đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn tiếp tục khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND sớm banh hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tăng cường tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu, đề xuất xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng.v.v… Thống nhất nội dung phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng I với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn về các nội dung tập trung như: Tăng cường lực lượng thường trực, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại các khu vực trọng điểm; Tập huấn nghiệp vụ về điều tra, xử lý vi phạm; Tăng cường, hỗ trợ máy móc, phương tiện PCCCR cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn./.

          Một số hình ảnh đợt kiểm tra:

Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

 
 

Chi cục Kiểm lâm vùng I kiểm tra công tác BVR, PCCCR tại Thái Nguyên

          Thực hiện chương trình công tác năm 2017; từ ngày 21đến ngày24 tháng 6 năm 2017, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tổ chức đoàn công tác do đ/c Tăng Xuân Phương - Chi cục trưởng làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Thái Nguyên.

          Đoàn công tác đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR trong 6 tháng đầu năm 2017; Kết quả xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kiểm tra thực tế một số địa bàn trọng điểm cháy rừng, phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại địa phương.

          Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho Sở NN&PTNT, UBND tỉnh ban hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2017-2020; tham mưu xây dựng, trình Tỉnh ủy, UBND ký ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW; Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; Tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; đang rà soát, điều chỉnh và tiếp nhận 1.800 ha rừng thuộc VQG Tam Đảo chuyển về cho huyện Đại Từ .v.v…

          Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên đã được triển khai hiệu quả, diện tích trồng rừng trên toàn tỉnh là 4.141/3890 ha, vượt 237,47 ha so với kế hoạch giao. Đã phát hiện và xử lý 204 vụ vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng (giảm 88 vụ  so với 6 tháng đầu năm 2016 , tương đương giảm 30%; Trong đó: xử lý hành chính là 201 vụ, xử lý hình sự 03 vụ); Tịch thu 365 m3 gỗ quy tròn các loại, tịch thu 32 phương tiện; Thu nộp ngân sách nhà nước 1.265.000.000 đồng…

          Đoàn công tác Chi cục Kiểm lâm vùng I đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Tăng cường tham mưu, đôn đốc việc ban hành và triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW; tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng, chống phá rừng trái phép v.v… Đồng thời, thống nhất nội dung sự phối hợp trọng tâm giữa hai Chi cục trong năm 2017 là tăng cường máy móc, thiết bị PCCCR; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho kiểm lâm địa bàn và cán bộ bảo vệ rừng cơ sở góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương./. 

          Một số hình ảnh đợt kiểm tra:

Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên

 
 

Chi cục Kiểm lâm vùng I tổ chức tập huấn công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại các tỉnh Hà Giang và Cao Bằng.

          Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TCLN-KHTC ngày 14/4/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp.

          Từ ngày 19/6 đến ngày 30/6/2017 tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang và tại thành phố Cao Bằng, Chi cục Kiểm lâm vùng I phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

          Có 100 người là cán bộ kỹ thuật đến từ các phòng chuyên môn, các Hạt Kiểm lâm, các ban quản lý rừng và các chủ rừng là các công ty Lâm nghiệp của hai tỉnh tham gia tập huấn.

          Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đến từ Chi cục Kiểm lâm vùng I đã truyền tải các nội dung về công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp như: Hướng dẫn cài đặt phần mềm; các chỉ số theo dõi diễn biến rừng; các bước cập nhật theo dõi diễn biến rừng; giới thiệu các chức năng cơ bản của phần mềm; cập nhật dữ liệu diễn biến tài nguyên rừng; chỉnh sửa dữ liệu không gian; cập nhật dữ liệu thực; in ấn và trình bày trang in bản đồ cấp huyện, xã; tổng hợp xuất báo cáo; đặc biệt đã giải đáp những vướng mắc và sửa các lỗi khi các Hạt Kiểm lâm cập nhật dữ liệu.

          Với những nội dung thiết thực phụ vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, các học viên đã nhiệt tình, tranh thủ thời gian để tìm hiểu, thực hành và trao đổi những vướng mắc trong quá trình cập nhật thực tế. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích phục vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. Kết thúc thời gian tập huấn, các học viên đã làm bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

          Dưới đây là một số hình ảnh của 02 lớp tập huấn:

Phạm Văn Phong

 
 

Kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực QLBVR tại tỉnh Điện Biên

           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm; từ ngày 12/6 đến ngày 26/6/2016, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã thành lập Đoàn công tác do đ/c Vũ Việt Trung, Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn thực hiện kiểm tra công tác thực thi pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và xử lý các hành vi vi phạm Luật BV&PTR tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên và tại 02 đơn vị trực thuộc là Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa và Hạt Kiểm lâm Mường Nhé.

          Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Điên Biên, từ năm 2015 đến tháng 3/2017, số vụ vi phạm trong lĩnh vực  quản lý bảo vệ rừng bị phát hiện, lập hồ sơ xử lý là : 1.353 vụ (năm 2015 là 554 vụ; năm 2016 là 658 vụ; 3 tháng đầu năm 2017 là 141 vụ) trong đó vi phạm phá rừng trái pháp luật là 479 vụ; vi phạm vận chuyển lâm sản trái pháp luật là 386 vụ. Đã xử lý hành chính là 942 vụ và đề nghị khởi tố 22 vụ, tổng số tiền thu được qua xử lý các vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước là 9.949,685 triệu đồng.

          Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ xử lý các hành vi vi phạm Luật BV&PTR; bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tích cực công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm Luật BV&PTR; Công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý các vụ vi phạm trên địa bàn cơ bản tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

          Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực hoạt động này; đặc biệt tại Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé: Từ năm 2015 đến 10/3/2017 có 435 vụ vi phạm được tổng hợp (năm 2015 là 187 vụ; năm 2016 là 200 vụ; từ ngày 01/01 đến 10/3/2017 là 48 vụ) trong đó phá rừng trái pháp luật là 397 vụ, nhưng còn tồn 316 vụ bằng 72,6% tổng số vụ bị phát hiện chưa được xử lý (năm 2015 tồn 112 vụ; năm 2016 tồn 171 vụ và 3 tháng đầu năm 2017 tồn 33 vụ).  Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các lực lượng, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các vụ vi phạm xâm hại đến tài nguyên rừng trên địa bàn và khu vực giáp ranh chưa được xây dựng thành các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động cụ thể; việc mở sổ ghi chép, theo dõi hồ sơ vi phạm, tin báo phản ánh của nhân dân chưa đầy đủ v.v...

           Các nội dung kiểm tra đã được đoàn kiểm tra lập biên bản ghi nhận, đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên phát huy những mặt tích cực và khẩn trương xử lý các tồn tại, trước mắt là tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng tại Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé. Đoàn công tác cũng đã tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Kiểm lâm theo quy định./.

                                                                                                                                                         Nguyễn Hưởng – NV2

            Hình ảnh làm việc của Đoàn kiểm tra

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  53
Hôm nay:  175
Tháng hiện tại:  6384
Tổng lượt truy cập: 227132
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn