HOẠT ĐỘNG

Chi cục Kiểm lâm vùng I phối hợp kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại tỉnh Vĩnh Phúc

          Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã phối hợp với Phòng Điều tra xử  lý vi phạm - Cục Kiểm lâm, tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn do đ/c Tăng Xuân Phương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng I làm trưởng đoàn;

          Đoàn công tác đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc, nghe các báo cáo về kết quả thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR trong 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh, tình hình triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kết quả thực hiện Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

          Trong sáu tháng đầu năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu cho Sở NN&PTNT, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng như Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt đề cương kỹ thuật, kinh phí rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với quy hoạch ba loại rừng tỉnh Vĩnh Phúc; Công văn  số 4592/UBND-NN4 ngày 21/6/2017 gửi Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng dự thảo, lấy ý kiến ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chi cục cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp..v.v

          Tính từ đầu năm, toàn tỉnh đã lập hồ sơ giao 6.108,58 rừng và đất lâm nghiệp cho 807 cá nhân, hộ gia đình và 05 tổ chức quản lý sử dụng; đã chuyển đổi mục đích sử dụng cho 07 dự án được UBND tỉnh phê duyệt với diện tích 34,389 ha rừng sản xuất sang mục đích khác, trong đó; 06 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về quỹ bảo vệ và phát triển rừng với số tiền 923,06 triệu đồng; Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện và xử lý 07 vụ vi phạm hành chính, tổng thu nộp ngân sách Nhà nước 22.620.000đ.

          Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế việc quản lý, sử dụng rừng phòng hộ trên địa bàn xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, nơi đang có dự kiến quy hoạch khu nghĩa trang của Tỉnh và đang được dư luận, cộng đồng quan tâm, theo dõi; Đoàn cũng đã làm việc với Vườn quốc gia Tam Đảo; Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo và UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, nơi có hiệp hội làng nghề nuôi rắn truyền thống; kiểm tra một số cơ sở nuôi rắn về các nội dung trong công tác quản lý, gây nuôi động vật rừng…

          Đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc; Đoàn công tác đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tăng cường tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

           Lãnh đạo hai Chi cục cũng  đã thống nhất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới như phối hợp kiểm tra quản lý sử dụng rừng của các chủ rừng trên địa bàn huyện Tam Đảo, phối hợp giữa hai Đội kiểm lâm cơ động trong kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, phối hợp trong tập huấn nghiệp vụ về thanh tra - pháp chế, cập nhật theo dõi diễn biến rừng; công tác phòng cháy chữa cháy rừng …

          Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Kiểm lâm địa phương, Chính quyền cấp xã, chủ rừng và của người dân làng nghề về những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật hiên hành có liên quan như Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Quy định về khai thác chính và tận thu, tận dụng lâm sản; Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sảntại địa phương để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định./.

           Một số hình ảnh đợt kiểm tra:

Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc

 
 

Chi cục Kiểm lâm vùng I kiểm tra công tác BVR, PCCCR tại tỉnh Bắc Kạn

          Thực hiện chương trình công tác năm 2017; từ ngày 27 đến 30 tháng 6 năm2017, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tổ chức đoàn  kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại tỉnh Bắc Kạn do đ/c Tăng Xuân Phương - Chi cục trưởng làm trưởng đoàn,

        Đoàn công tác đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kết quả thực hiện Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ…; kiểm tra thực tế các trọng điểm cháy rừng, phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại địa phương.

          6 tháng đầu năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu cho Sở NN&PTNT, Tỉnh ủy, ban hành Chỉ thị 13/CT-TU ngày 15/5/2017 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng, trình Tỉnh ủy, UBND ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.v.v…

          Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất Lâm nghiệp năm 2017, đã trồng mới 4.476,63 ha rừng, đạt 69,9% kế hoạch. Phát hiện, xử lý 293 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng (tăng 04 vụ so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2016), trong đó: Xử lý hành chính là 286 vụ, xử lý hình sự 07 vụ. Tịch thu trên 853 m3 gỗ quy tròn các loại, tịch thu 02 ô tô và 12 xe máy… Thu nộp ngân sách nhà nước trên 800 triệu đồng. Kiểm tra thực tế tại một số trọng điểm, tình trạng khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật vẫn còn diễn ra phức tạp, trong đó có tình trạng khai thác gỗ nghiến trái phép và việc phát rừng tự nhiên để chuyển sang trồng keo trên địa bàn.

          Đoàn công tác đã đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm vụ chuyên môn trong 6 tháng đầu năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn; đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn tiếp tục khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND sớm banh hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tăng cường tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu, đề xuất xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng.v.v… Thống nhất nội dung phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng I với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn về các nội dung tập trung như: Tăng cường lực lượng thường trực, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại các khu vực trọng điểm; Tập huấn nghiệp vụ về điều tra, xử lý vi phạm; Tăng cường, hỗ trợ máy móc, phương tiện PCCCR cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn./.

          Một số hình ảnh đợt kiểm tra:

Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

 
 

Chi cục Kiểm lâm vùng I kiểm tra công tác BVR, PCCCR tại Thái Nguyên

          Thực hiện chương trình công tác năm 2017; từ ngày 21đến ngày24 tháng 6 năm 2017, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tổ chức đoàn công tác do đ/c Tăng Xuân Phương - Chi cục trưởng làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Thái Nguyên.

          Đoàn công tác đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR trong 6 tháng đầu năm 2017; Kết quả xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kiểm tra thực tế một số địa bàn trọng điểm cháy rừng, phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại địa phương.

          Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho Sở NN&PTNT, UBND tỉnh ban hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2017-2020; tham mưu xây dựng, trình Tỉnh ủy, UBND ký ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW; Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; Tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; đang rà soát, điều chỉnh và tiếp nhận 1.800 ha rừng thuộc VQG Tam Đảo chuyển về cho huyện Đại Từ .v.v…

          Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên đã được triển khai hiệu quả, diện tích trồng rừng trên toàn tỉnh là 4.141/3890 ha, vượt 237,47 ha so với kế hoạch giao. Đã phát hiện và xử lý 204 vụ vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng (giảm 88 vụ  so với 6 tháng đầu năm 2016 , tương đương giảm 30%; Trong đó: xử lý hành chính là 201 vụ, xử lý hình sự 03 vụ); Tịch thu 365 m3 gỗ quy tròn các loại, tịch thu 32 phương tiện; Thu nộp ngân sách nhà nước 1.265.000.000 đồng…

          Đoàn công tác Chi cục Kiểm lâm vùng I đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Tăng cường tham mưu, đôn đốc việc ban hành và triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW; tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng, chống phá rừng trái phép v.v… Đồng thời, thống nhất nội dung sự phối hợp trọng tâm giữa hai Chi cục trong năm 2017 là tăng cường máy móc, thiết bị PCCCR; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho kiểm lâm địa bàn và cán bộ bảo vệ rừng cơ sở góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương./. 

          Một số hình ảnh đợt kiểm tra:

Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên

 
 

Chi cục Kiểm lâm vùng I tổ chức tập huấn công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại các tỉnh Hà Giang và Cao Bằng.

          Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TCLN-KHTC ngày 14/4/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp.

          Từ ngày 19/6 đến ngày 30/6/2017 tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang và tại thành phố Cao Bằng, Chi cục Kiểm lâm vùng I phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

          Có 100 người là cán bộ kỹ thuật đến từ các phòng chuyên môn, các Hạt Kiểm lâm, các ban quản lý rừng và các chủ rừng là các công ty Lâm nghiệp của hai tỉnh tham gia tập huấn.

          Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đến từ Chi cục Kiểm lâm vùng I đã truyền tải các nội dung về công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp như: Hướng dẫn cài đặt phần mềm; các chỉ số theo dõi diễn biến rừng; các bước cập nhật theo dõi diễn biến rừng; giới thiệu các chức năng cơ bản của phần mềm; cập nhật dữ liệu diễn biến tài nguyên rừng; chỉnh sửa dữ liệu không gian; cập nhật dữ liệu thực; in ấn và trình bày trang in bản đồ cấp huyện, xã; tổng hợp xuất báo cáo; đặc biệt đã giải đáp những vướng mắc và sửa các lỗi khi các Hạt Kiểm lâm cập nhật dữ liệu.

          Với những nội dung thiết thực phụ vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, các học viên đã nhiệt tình, tranh thủ thời gian để tìm hiểu, thực hành và trao đổi những vướng mắc trong quá trình cập nhật thực tế. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích phục vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. Kết thúc thời gian tập huấn, các học viên đã làm bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

          Dưới đây là một số hình ảnh của 02 lớp tập huấn:

Phạm Văn Phong

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  14
Hôm nay:  659
Tháng hiện tại:  9535
Tổng lượt truy cập: 292195
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn