HOẠT ĐỘNG

Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra - Pháp chế tại Chi cục Kiểm lâm vùng I

          Thực hiện chương trình công tác năm; từ ngày 14/8 đến ngày 26/8/2017 tại Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh;  Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra, pháp chế cho Kiểm lâm viên các tỉnh trong vùng.

          Tham gia 02 lớp học có 100 đồng chí là lãnh đạo các hạt, đội Kiểm lâm, phòng nghiệp vụ  và cán bộ  nghiệp vụ Thanh tra- Pháp chế  đến từ các phòng, đội chuyên môn, các Hạt Kiểm lâm trong vùng.

          Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên là lãnh đạo Phòng Điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp - Cục Kiểm lâm, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La và Chi cục Kiểm lâm vùng I đã lên lớp, truyền tải các nội dung về công tác thanh tra, pháp chế như: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực QLBVR và Quản lý lâm sản, lĩnh vực bảo vệ môi trường; các quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, về khai thác và lưu thông lâm sản; về ấn chỉ và cách sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính trong  lĩnh vực QLBVR. Các kỹ năng trong xử lý hình sự; áp dụng các quy định tại Bộ luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức điều tra hình sự, Các tội phạm cụ thể trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản cũng được trao đổi, củng cố. Đặc biệt là việc thảo luận, trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế trong xử lý VPHC. Ban tổ chức còn bố trí để các học viên đi khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực Thanh tra- Pháp chế tại 2 tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh.

         Kết thúc thời gian tập huấn, các học viên đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn theo quy định. Với những nội dung thiết thực, những tình huống thực tế được thảo luận, trao đổi; qua viết bài thu hoạch và giao lưu lớp học, các học viên chắc chắn sẽ củng cố và có thêm các kiến thức, kinh nghiệm bổ ích phục vụ công tác thanh tra, pháp chế trong thực tiễn công tác.

         Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn.

                                                                                                              Phạm Văn Phong
 

 
 

Kiểm lâm vùng I và Kiểm lâm tỉnh Yên Bái phối hợp tập huấn nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

           Thực hiện quy chế phối hợp, theo chương trình tập huấn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái về nghiệp vụ cập nhận diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ ngày 30/7 đến ngày 06/8/2017, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã cử 02 đồng chí làm báo cáo viên cho 02 lớp tập huấn tại tỉnh.

           Có 80 học viên là cán bộ kỹ thuật, Kiểm lâm địa bàn đến từ 9 hạt Kiểm lâm huyện, thành phố của tỉnh Yên Bái tham gia lớp tập huấn.

           Tại các lớp tập huấn, học viên đã được củng cố, ôn luyện những kiến thức chung, trình tự các bước thu thập thông tin ngoài thực địa trong theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; được hướng dẫn cài đặt phần mềm, các chỉ số theo dõi diễn biến rừng; giới thiệu các chức năng cơ bản của phần mềm, cập nhật dữ liệu diễn biến tài nguyên rừng, chỉnh sửa dữ liệu không gian, cập nhật dữ liệu thực; in ấn và trình bày trang in bản đồ cấp huyện, xã, tổng hợp xuất báo cáo.

           Với những nội dung thiết thực phụ vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, các học viên đã nhiệt tình, tranh thủ thời gian để tìm hiểu, thực hành và trao đổi những vướng mắc trong quá trình cập nhật thực tế. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích phục vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên thực địa cũng như cập nhật vào phần mềm.

yb
yb
 
Phạm Văn Phong

 
 

Kiểm lâm vùng I tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng tại Sơn La và Lai Châu

          Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TCLN-KHTC ngày 14/4/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp.

          Từ ngày 17/7 đến ngày 28/7/2017 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La và tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Chi cục Kiểm lâm vùng I phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

          Có 100 cán bộ kỹ thuật phòng chuyên môn và Kiểm lâm địa bàn đến từ các hạt Kiểm lâm và các ban quản lý rừng đặc dụng của hai tỉnh tham gia tập huấn.

          Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên  đã truyền tải các nội dung về công tác quản lý bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; những kiến thức chung, trình tự các bước thu thập thông tin ngoài thực địa trong theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; những quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng v.v….

          Qua tập huấn và thực hành, các học viên đã được trang bị, củng cố thêm các kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực trình độ nghiệp vụ Kiểm lâm viên và nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng. Kết thúc tập huấn, các học viên đã làm bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn./.

          Dưới đây là một số hình ảnh của 02 lớp tập huấn:

 

 
 

Chi cục Kiểm lâm vùng I phối hợp kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại tỉnh Vĩnh Phúc

          Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017, Chi cục Kiểm lâm vùng I đã phối hợp với Phòng Điều tra xử  lý vi phạm - Cục Kiểm lâm, tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn do đ/c Tăng Xuân Phương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng I làm trưởng đoàn;

          Đoàn công tác đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc, nghe các báo cáo về kết quả thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR trong 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh, tình hình triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kết quả thực hiện Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

          Trong sáu tháng đầu năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu cho Sở NN&PTNT, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng như Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt đề cương kỹ thuật, kinh phí rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với quy hoạch ba loại rừng tỉnh Vĩnh Phúc; Công văn  số 4592/UBND-NN4 ngày 21/6/2017 gửi Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng dự thảo, lấy ý kiến ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chi cục cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp..v.v

          Tính từ đầu năm, toàn tỉnh đã lập hồ sơ giao 6.108,58 rừng và đất lâm nghiệp cho 807 cá nhân, hộ gia đình và 05 tổ chức quản lý sử dụng; đã chuyển đổi mục đích sử dụng cho 07 dự án được UBND tỉnh phê duyệt với diện tích 34,389 ha rừng sản xuất sang mục đích khác, trong đó; 06 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về quỹ bảo vệ và phát triển rừng với số tiền 923,06 triệu đồng; Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện và xử lý 07 vụ vi phạm hành chính, tổng thu nộp ngân sách Nhà nước 22.620.000đ.

          Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế việc quản lý, sử dụng rừng phòng hộ trên địa bàn xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, nơi đang có dự kiến quy hoạch khu nghĩa trang của Tỉnh và đang được dư luận, cộng đồng quan tâm, theo dõi; Đoàn cũng đã làm việc với Vườn quốc gia Tam Đảo; Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo và UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, nơi có hiệp hội làng nghề nuôi rắn truyền thống; kiểm tra một số cơ sở nuôi rắn về các nội dung trong công tác quản lý, gây nuôi động vật rừng…

          Đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc; Đoàn công tác đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tăng cường tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

           Lãnh đạo hai Chi cục cũng  đã thống nhất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới như phối hợp kiểm tra quản lý sử dụng rừng của các chủ rừng trên địa bàn huyện Tam Đảo, phối hợp giữa hai Đội kiểm lâm cơ động trong kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, phối hợp trong tập huấn nghiệp vụ về thanh tra - pháp chế, cập nhật theo dõi diễn biến rừng; công tác phòng cháy chữa cháy rừng …

          Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Kiểm lâm địa phương, Chính quyền cấp xã, chủ rừng và của người dân làng nghề về những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật hiên hành có liên quan như Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Quy định về khai thác chính và tận thu, tận dụng lâm sản; Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sảntại địa phương để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định./.

           Một số hình ảnh đợt kiểm tra:

Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  54
Hôm nay:  176
Tháng hiện tại:  6385
Tổng lượt truy cập: 227133
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn