Kết quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2015 khu vực phía Bắc

Tài nguyên rừng khu vực 19 tỉnh phía Bắckhông những có giá trị cao về kinh tế, mà còn có vai trò quan trọng về phòng hộ, bảo vệ môi trường, lưu giữ nhiều giá trị đa dạng sinh học của quốc gia và khu vực, đồng thời, vừa có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng. 

Trong những năm gần đây, phát triển lâm nghiệp ở các tỉnh trong  khu vực có sức thu hút đầu tư mạnh mẽ. Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp đang được các địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt. Cấp uỷ Đảng và Chính quyền các cấp tích cực triển khai thực hiện, cụ thể hoá thành các Nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch thực hiện trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Do vậy, về cơ bản tài nguyên rừng đã và đang được quản lý, bảo vệ tốt; tình hình vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, tình trạng phá rừng có quy mô lớn đã được hạn chế. Đã có những mô hình bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả ở các địa phương, góp phần quan trọng vào việc khôi phục lại diện tích rừng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Thể hiện trên một số chỉ tiêu sau:

1. Về hiện trạng tài nguyên rừng và công tác giao đất lâm nghiệp

Theo số liệu theo dõi diễn biến rừng năm 2014 được công bố tại Quyết định số 3135/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện trạng rừng trong cả nước và khu vực như sau:

- Toàn quốc: Tổng diện tích rừng và cây lâu năm (có tán che như rừng) trong cả nước là: 13.796.056ha, giảm 157.948ha so với năm 2013. trong đó: rừng đặc dụng: 2.085.132ha, chiếm 15,1%; rừng phòng hộ: 4.564.537ha, chiếm 33,1%%; rừng sản xuất: 6.751.923ha, chiếm 48,9%; rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 394.914ha, chiếm 2,9%. Độ che phủ bình quân cả nước là 39,02%.

- Diện tích rừng 19 tỉnh khu vực phía Bắc: Diện tích có rừng đến 31/12/2014 là 5.204.790 triệu ha (chiếm 37,7% diện tích rừng trong cả nước), tăng 87.854ha so với năm 2013.

+ Rừng tự nhiên là 3.746.285 ha, chiếm 72%.

+ Rừng trồng là 1.458.508 ha, chiếm 28%.

- Tỷ lệ che phủ bình quân là 47,95%.

Về giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp: Đã thực hiện giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, UBND xã quản lý là 1.936.091 ha (trong đó: Giao cho tổ chức 343.680 ha; hộ gia đình 979.326 ha; cộng đồng 163.278 ha, UBND xã quản lý 64.401ha), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng với 1.424.963 ha.

2. Tình hình vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng

Thống kê báo cáo từ Chi cục Kiểm lâm các tỉnh trong khu vực, dến 25/10/2015, trên địa bàn đã phát hiện4.828 vụvi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, giảm919 vụ (giảm tương đương 19%) so với cùng kỳ năm 2014.

Các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản tập trung ở các lĩnh vực như:

- Hành vi phá rừng trái pháp luật  654 vụ giảm 268 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Diện tích rừng bị phá 266,57ha tăng 48,39 ha so với cùng kỳ năm 2014;

- Hành vi khai thác lâm sản trái phép 282 vụ, giảm 45 vụ so với cùng kỳ năm 2014.

- Hành vi mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép 2.284 vụ, giảm 362 vụ so với cùng kỳ năm 2014.

- Hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng 315 vụ, trong đó 278 vụ cháy rừngg, diện tích rừng bị thiệt hại là 591,75 ha; tăng 51 vụ và giảm 204,05 ha diện tích thiệt hại so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng số vụ vi phạm đã xử lý: 4.443 vụ, đạt 92%, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 4.392 vụ, xử lý hình sự 51 vụ.

3. Về công tác phát triển rừng, khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh 

Thực hiện kế hoạch phát triển rừng năm 2015, cùng với việc mạnh dạn đầu tư vốn, cây giống, công lao động để trồng trừng, chăm sóc, bảo vệ rừng được giao của các tổ chức, hộ gia đình , diện tích rừng trồng ngày càng tăng, chất lượng rừng trồng ngày càng được cải thiện; khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trồng rừng, bảo vệ rừng và chế biến lâm sản. Năm 2015, kết quả  thực hiện công tác phát triển rừng trên phạm vi toàn vùng như sau: Sản xuất cây giống đạt 302.313 ngàn cây, diện tích trồng rừng là 121.657 ha (rừng đặc dụng, phòng hộ: 8.409 ha; rừng sản xuất: 110.504 ha, trồng thay thế: 2.799 ha), trồng cây phân tán là 27.161.000 cây lâm nghiệp.

Công tác khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên đã được các địa phương chú trọng, đẩy mạnh thực hiện. Kết quả năm 2015, đã thực hiện giao khoán được 2.427.127 ha (nguồn vốn Trung ương: 946.458 ha, nguồn vốn địa phương: 174.123 ha, vốn từ DVMTR: 1.212.490 ha, vốn  ODA: 58.292 ha, nguồn khác: 35.765 ha); khoanh nuôi tái sinh là 192.762 ha (khoanh nuôi mới: 1.982 ha, khoanh nuôi chuyển tiếp năm 2014: 190.780 ha).

Một số kết quả về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 - 2015 khu vực phía Bắc:

Diện tích rừng năm 2014 chia theo vùng (ha)

Năm Chỉ số Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4
2014 Din tích 5.204.791 3.827.586 747.033 4.017.096
  T l % 37,73 27,74 5,41 29,12
2013 Din tích 5.116.937 3.810.974 749.034 277.509
  T l % 36,67 27,31 5,37 30,65
Tăng, gim Din tích 87.854 16.612 (2.001) 260.413)
  T l % 1,06 0,43 0,05 (1,54)

Tình hình vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2015

2 copy4 copy

5 copy

Kết quả phát triển rừng 19 tỉnh khu vực phía Bắc năm 2015

1 copy

3 copy

Tỉnh Chuẩn bị cây giống (ngàn cây) Trồng rừng Trồng cây phân tán (ngàn cây)
Tổng cộng (ha) Đặc dung, Phòng Hộ Sản xuất Thay thế
Tổng cộng 305.148 121.657 8.412 110.446 2.799 27.161
Lai Châu      3.133 3.590 515 1.571 1.504 85
Điện Biên   434 320 89 26 924
Sơn La     11.226 5.273 3.318 1.949 5 789
Lào Cai     44.320 5.614 408 5.112 94 400
Yên Bái     28.000 12.680 50 12.050 580 3.731
Hà Giang     65.319 28.804 381 28.281 142 3.956
Tuyên Quang     25.565 14.492 317 14.064 111 571
Phú Thọ     19.000 7.634 332 7.302  
   

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  12
Hôm nay:  241
Tháng hiện tại:  11438
Tổng lượt truy cập: 819282
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn