Hải Hà: Nâng cao giá trị rừng trồng

          Huyện Hải Hà đẩy mạnh kế hoạch trồng rừng hằng năm, nâng cao giá trị rừng trồng; đồng thời triển khai nhiều chương trình, đề án bảo tồn, phát triển rừng bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ, cải thiện môi trường.

Trồng rừng ngập mặn tại xã Quảng Phong.

          Huyện hiện có 31.933,9ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 13.937,7ha, rừng trồng 16.338,7ha, đất trồng chưa thành rừng 1.657,5ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,8%. Là chủ rừng lớn trên địa bàn, BQL Rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn được giao quản lý 6.681,4ha rừng. Những năm qua, Ban đã thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương huy động sự tham gia của cộng đồng trong sản xuất lâm nghiệp, tạo việc làm cho người dân; bảo vệ hiệu quả rừng phòng hộ đầu nguồn sinh thủy cho hồ Trúc Bài Sơn; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thông qua các hoạt động khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng, xúc tiến tái sinh rừng, khoanh nuôi làm giàu rừng… với các dự án trồng cây lâm sản, cây bản địa dưới tán rừng…

Người dân xã Quảng Đức trồng rừng sản xuất năm 2022.

          UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1318/QĐ-UBND (ngày 18/5/2022) về việc phê duyệt phương án quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Phương án được thực hiện sẽ đảm bảo tính ổn định bền vững về diện tích và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn huyện, góp phần tổ chức quản lý và thực hiện tốt việc bảo tồn, phát triển rừng bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời tác động tích cực đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, phục hồi rừng tự nhiên, trồng rừng để duy trì độ che phủ của rừng phòng hộ trên 90%, hạn chế thiên tai, giảm khí phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu.

          Đề án thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Quảng Nam Châu được thực hiện theo Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh do Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin (Viện Điều tra, quy hoạch rừng, Bộ NN&PTNT) triển khai, quy mô gần 17.000ha trên địa bàn 7 xã thuộc 3 huyện Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà, với mục tiêu nhằm đánh giá các hệ sinh thái rừng tự nhiên, các giá trị cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tăng cường bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho các địa phương phát triển lâm nghiệp bền vững.

Trồng cây lâm sản dưới tán rừng tại bản Tài Chi (xã Quảng Sơn).

          Để phát triển rừng bền vững, huyện chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg (ngày 18/5/2022) của Thủ tướng Chính phủ “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật”; Văn bản số 2084/UBND-NLN3 (ngày 4/4/2022) của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp và chấp hành các quy định của pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; Văn bản số 2903/UBND-NLN3 (ngày 9/5/2022) của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý rừng, đất rừng trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, trên địa bàn huyện có 4 dự án, công trình được HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tổng diện tích khoảng 28,14ha rừng sản xuất là rừng trồng. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 15 dự án thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trong đó 8 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (3 dự án chưa nộp tiền trồng rừng thay thế, 5 dự án đã nộp tiền trồng rừng thay thế); 7 dự án đã có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Quảng Nam Châu đang được xúc tiến thành lập.

          Trong năm 2022, huyện đã trồng mới 880,79ha rừng, đạt 160% kế hoạch; trồng 184ha rừng gỗ lớn cây lim, giổi, lát, cây bản địa. Huyện phối hợp với BQL Dự án trồng rừng Việt Đức (Sở NN&PTNT) triển khai Dự án "Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh",  trồng 55,69ha rừng ngập mặn (trồng mới 1,12ha, làm giàu rừng 54,57ha).

                                               Tin, ảnh: Quế Ninh

                                                       Nguồn: Báo Quảng Ninh điện tử

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  12
Hôm nay:  273
Tháng hiện tại:  15793
Tổng lượt truy cập: 1065413
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn