Lào Cai đi đầu về thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.

          Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng là phương thức quản lý rừng tiên tiến, khoa học được giám sát và đánh giá khách quan thông qua các nguyên tắc và tiêu chí, chỉ số cụ thể. Với bộ nguyên tắc quản lý rừng bền vững do Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa ra gồm 10 nguyên tắc với trên 100 tiêu chí. Ứng dụng bộ nguyên tắc này các chủ rừng đảm bảo thực hiện tốt việc quản lý rừng bền vững hài hòa ở cả 3 khía cạnh: Kinh tế - môi trường và xã hội.

          Từ năm 2014, khi Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 về Hướng dẫn phương án quản lý rừng bền vững, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo và hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và thực hiện quản lý rừng bền vững.

          Đến hết năm 2017, tỉnh Lào Cai đã có 05 chủ rừng thực hiện quản lý rừng bền vững gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) các huyện: Bảo Yên, Bảo Thắng, Mường Khương, Bắc Hà. Trong đó Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên được cấp chứng chỉ rừng FSC 5.730 ha (rừng tự nhiên 3.700 ha và rừng trồng 2.730 ha). Tổng diện tích rừng được quản lý theo phương án quản lý rừng bền vững là56.364,33 ha (rừng tự nhiên: 41.119,49 ha, rừng trồng: 7.055,53 ha), chiếm 17% diện tích rừng toàn tỉnh. Tuy vậy, so với nhiều tỉnh trong cả nước, tỉnh Lào Cai vẫn là một trong những tỉnh đi đầu trong thực hiện phương thức quản lý rừng tiên tiến này.

          Bước đầu thực hiện quản lý rừng bền vững, thực hiện các nguyên tắc rất khoa học cho thấy hiệu quả rõ rệt, cụ thể: Số vụ vi phạm xâm hại rừng giảm; qua 3 năm thực hiện chưa có vụ đốt nương, xâm hại nào đến rừng. Người dân sẵn sàng phối hợp, hợp tác với các chủ rừng về bảo vệ các khu rừng đầu nguồn, rừng tâm linh, bảo tồn đa dạng sinh học; hợp tác, chia sẻ lợi ích trong góp vốn kinh doanh rừng sản xuất; giá bán lâm sản có chứng chỉ rừng FSC tăng từ 15 - 20% so với giá thị trường, xuất khẩu các mặt hàng gỗ rất thuận lợi v.v...

          Nhằm phát huy những ưu việt, khoa học của việc quản lý rừng bền vững; đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xây dựng Dự án quản lý rừng bền vững và cấp chỉ rừng tỉnh Lào cai giai doạn 2019 - 2030 với 2 mục tiêu chính gồm:

          Một là: Toàn bộ diện tích rừng hiện có 353.597 ha được quản lý theo phương án quản lý rừng bền vững.

          Hai là: Diện tích rừng trồng đạt tiêu chí để được công nhận và được cấp chứng chỉ rừng là 45% (rừng trồng sản xuất là 41%, rừng trồng phòng hộ là 60%) tương đương với 36.000 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng.

          Với mục tiêu như vậy, quản lý rừng bền vững tỉnh Lào Cai dự kiến mang lại những lợi ích toàn diện gồm:

          - Về môi trường:Toàn bộ diện tích có rừng được bảo vệ tốt, đa dạng sinh học được bảo vệ, góp phần bảo vệ hệ sinh thái phong phú của Lào Cai gồm 958 loài động vật, 3.864 loài thực vật; trong đó có 354 loài thực vật đặc hữu, 195 loài thực vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ; có 158 loài động vật quý hiếm, 23 loài động vật quý hiếm đươc ghi trong sách đỏ... Cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; nâng tỷ lệ che phủ rừng 56,0% vào năm 2020; hạn chế thiên tai, tạo nguồn sinh thuỷ, cung cấp đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất...

          - Về kinh tế: Thực hiện dự án này, các mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng được quản lý bền vững theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, hiệu quả kinh tế thu được cao hơn khu rừng bình thường khoảng 20%; đồng thời các khu rừng quản lý theo phương án bền vững còn thu được từ nhiều nguồn thu vè lâm sản ngoài gỗ, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng v.v..., ước tính hiệu  quả kinh tế như sau:Tổng thu nhập từ dự án: 860,240 tỷ đồng (chỉ tính nguồn thu hiện có);Hiệu quả: 828,758 tỷ đồng/12 năm; bình quân 69,1 tỷ đồng/năm. Từ đó, góp phần từng bước tăng thu nhập cho người lao động tham gia nghề rừng.

         - Về xã hội và anh ninh quốc phòng: Với tổng số 429.349 ha rừng và đất lâm nghiệp; trong đó diện tích rừng là 417.719 ha được quản lý bảo vệ theo phương án quản lý rừng bền vững. Trong đó phần lớn là rừng ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Rừng ở những khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng ngoài chức năng phòng hộ nguồn nước, tạo nguồn sinh thủy còn đặ biệt quan trọng về án ninh, quốc phòng, phòng hộ biên giới.

          Giải quyết việc làm bổ sung cho khoảng 22.000 hộ (433 cộng đồng, 44 tổ, 157 nhóm hộ và gần 300 hộ gia đình); tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng, trồng rừng...

          Với kinh nghiệm và quyết tâm của ngành lâm nghiệp, sự vào cuộc và chỉ đạo sát sao của hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai luôn có sáng kiến, đi tắt, đón đầu, ứng dụng những giải pháp tiên tiến nhất vào quản lý, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của Dự án, chắc chắn Lào Cai sẽ luôn là tỉnh đi đầu trong cả nước về quản lý rừng bền vững, hiệu quả.

Ảnh: Khu vực rừng trồng Mỡ tại huyện Bát Xát

Trần Mạnh Tưởng – Chi cục Kiểm lâm Lào Cai

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  7
Hôm nay:  202
Tháng hiện tại:  15722
Tổng lượt truy cập: 1065342
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn