Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh phía bắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020

           Được sự đồng ý của Cục Kiểm lâm và Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu, ngày 02 tháng 12 năm 2019, tại khách sạn Mường Thanh - thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Chi cục Kiểm lâm Vùng I đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa các Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh khu vực phía bắc về công tác  quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản năm 2019 - phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Trọng Hải - phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; đồng chí Đỗ Trọng Kim - Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm; đồng chí Hà Quang Huy - Phó Giám đốc phụ trách Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu. Các đồng chí Lãnh đạo đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp giữa các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời, có những ý kiến phát biểu chỉ đạo đối với công tác phối hợp nói riêng và triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, PTR, quản lý và thương mại lâm sản trong tình hình mới nói chung.

          Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu, đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, các Phòng, Đội trực thuộc Chi cục Kiểm lâm 19 tỉnh, thành khu vực phía Bắc; đại diện Lãnh đạo Chi cục, các Phòng, Đội thuộc Chi cục Kiểm lâm Vùng I; đại diện phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Kiểm lâm; đại diện lãnh đạo của một số Vườn quốc gia trong vùng. Tham gia đưa tin về Hội nghị có đại diện một số báo, đài phát thanh truyền Trung ương và tỉnh Lai Châu.

          Tại hội nghị này đã nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận, đánh giá những nội dung, kết quả phối hợp đã thực hiện trong năm qua, trong từng nội dung hoạt động của ngành, từ đó chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và phát huy những kết quả đã đạt được, thống nhất các nội dung trọng tâm và các biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với 19 Chi cục Kiểm lâm trong vùng, cụ thể như sau:

          1. Kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn vùng trong năm 2019:

          Kết quả QLBVR và PTR trong năm 2019 đạt được nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm 2018, được thể hiện: Số vụ vi phạm pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp giảm 380 vụ (tương đương giảm 10,66%). Tuy nhiên, tình trạng cháy rừng, phá rừng trái pháp luật tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể: đã xảy ra 110 vụ cháy rừng (tăng 24 vụ, tương đương tăng 27,91% về số vụ); diện tích thiệt hại do cháy rừng là 607,168 ha.

          Sự phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh trong vùng được triển khai toàn diện tất cả các mặt, với các giải pháp trọng tâm, triệt để, có hiệu quả.

          Tuy nhiên, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận: Mặc dù công tác QLBVR, PCCCR, phát triển rừng và quản lý lâm sản năm 2019 đã đạt được nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, tình trạng cháy rừng, phá rừng có xu hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ thiệt hại, gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng; tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra ở một số nơi;Công tác phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng I với một số Chi cục Kiểm lâm trong vùng đôi lúc, đôi nơi còn chưa kịp thời, hiệu quả, chưa đáp ứng được mục đích của Quy chế phối hợp.

          2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020:

          Năm 2020, dự báo tình hình khí hậu thời tiết tiếp tục biến đổi phức tạp tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy rừng; tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn các tỉnh  trong vùng có thể vẫn tiếp tục xảy ra tại một số nơi, nhất là các tỉnh Tây Bắc. Để nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp trong công tác QLBVR, PTR và QLLS, phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế; Chi cục Kiểm lâm Vùng I và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh trong vùng tiếp tục bám sát các nội dung Quy chế phối hợp và thống nhất tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

         - Tập trung đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ, chia sẻ thông tin, kịp thời phối hợp kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm minh các vụ việcphá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Xác định và lập danh sách, xây dựng bản đồ các vùng trọng điểm có nguy cơ cao về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái pháp luật; 

         - Cập nhật, chia sẻ thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết và tổ chức ứng trực, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các vụ cháy rừng hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất về hậu quả thiệt hại;

         - Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, tập huấn các văn bản pháp luật mới có liên quan đến công tác QLBVR, PTR và QLLS; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương; đôn đốc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; ; đẩy mạnh phát triển chuỗi liên kết trong QLBV, PTR, chế biến và tiêu thụ lâm sản, thực hiện quản lý rừng bền vững;

          - Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, trong việc thực hiện công tác QLBVR, PCCCR, PTR và QLLS, xử lý các vi phạm về Lâm nghiệp trên địa bàn;

          - Phối hợp trong công tác quản lý rừng, theo dõi cập nhật DBR; tổng hợp, xử lý hoặc đề xuất xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lỗi phần mềm, lỗi dự liệu đầu vào trong quá trình sử dụng phần mềm FRMS; tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong công tác QLBVR; thực hiện chuyển giao, tiếp nhận và ứng dụng kết quả đạt được vào thực tế công tác;

          - Phối hơp thực hiện tốt công tác thống kê lâm nghiệp, tổng hợp, báo cáo... góp phần tham mưu, đề xuất với cơ quan, người có thẩm quyền trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách về lâm nghiệp và kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm trong việc chỉ đạo, điều hành các chỉ tiêu công tác của ngành;

          - Duy trì thực hiện nghiêm túc việc trao đổi thông tin, xử lý thông tin, nhất là các thông tin, vụ việc mà được báo chí, dư luận phản ánh, quan tâm về tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn;

         - Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam;

         - Chuẩn bị tốt các nội dung để tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm Vùng I với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh trong vùng giai đoạn 2015 -2020 trong công tác QLBVR, PTR và QLLS và xây dựng quy chế phối hợp trong giai đoạn mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên theo quy định mới của pháp luật.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Văn Nghệ chào mừng Hội nghị

Đ/C Hà Trọng Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, phát biểu chào mừng Hội nghị

Đ/C Nguyễn Văn Biển - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lai Châu đọc báo cáo sơ kết thực hiện quy chế phối hợp năm 2019

Đ/c Đỗ trọng Kim - Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm trong vùng phát biểu tham luận

Đ/C Trần Văn triển Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Vùng I phát biểu bế mạc Hội nghị

 

                                                                                                                           Tin bài: Phòng Nghiệp vụ II – Chi cục kiểm lâm Vùng I

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  13
Hôm nay:  18
Tháng hiện tại:  15538
Tổng lượt truy cập: 1065158
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn