Chi cục Kiểm lâm Vùng I tổ chức học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương mười khóa XII

Sáng ngày 14/7, tại Văn phòng, Chi cục Kiểm lâm Vùng I tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương mười khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT

trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết 

          Thực hiện Kế hoạch số 308-KH/ĐUTC ngày 04/7/2019 của Đảng ủy Tổng cục Lâm nghiệp và Chỉ đạo của Đảng ủy Cục Kiểm lâm, về việc tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, sáng ngày 14/4/2019 Chi cục Kiểm lâm Vùng I tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

          Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Chi cục Kiểm lâm Vùng I. Hội nghị được đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quan triệt, triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Hội nghị Trung ương mười khóa XII của Đảng gồm:

          1. Những nội dung cơ bản của Đề cương Báo cáo chính trị;

          2. Những nội dung cơ bản của Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011;

         3. Những nội dung cơ bản  của Đề cương Báo cáo tổng kết  thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế  - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030;

          4. Nội dung cơ bản của Đề cương Báo cáo tổng kết công tác Xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng;

         5. Nội dung cơ bản về tổng kết thực hiện Chi thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Trần Văn Triển – Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Vùng I quán triệt, triển khai và

giao nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Trung ương mười Khóa XII

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Triển, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Vùng I thay mặt Chi bộ và Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Vùng I tiếp thu nội dung của Nghị quyết và trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đã dành thời gian truyền tải đầy đủ nội dung của Nghị quyết; đồng thời, đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững các nội dung được học tập, quán triệt, viết bài thu hoạch và xây dựng kế hoạch cụ thể cá nhân để thực hiện Nghị quyết. Chi bộ sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương mười Khóa XII của Đảng phù hợp với điều kiện cụ thể và nhiệm vụ chính trị được giao góp phần thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của Chi cục Kiểm lâm Vùng I.

                                                                                                                                  Đưa tin: Phòng Nghiệp vụ 2

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  16
Hôm nay:  355
Tháng hiện tại:  15517
Tổng lượt truy cập: 1065137
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn