Thông báo về việc khảo sát và đăng ký nhu cầu tập huấn nghiệp vụ năm 2015

 CỤC KIỂM LÂM

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 93 /KLVI-NVIII

V/v khảo sát và đăng ký nhu cầu tập huấn nghiệp vụ năm 2015

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2015

 

 

                                     Kính gửi: -    Chi cục Kiểm lâm các tỉnh khu vực phía Bắc;

                                                   -    Vườn Quốc gia Tam Đảo;

                                                   -    Vườn Quốc gia Ba Bể.

          Căn cứ Quyết định số 5664/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp;

          Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-TCLN-VP ngày 30/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm;

          Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-TCLN-KHTC ngày 26/01/2015 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 cho Chi cục Kiểm lâm vùng I,

          Để xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của các địa phương, qua đó xác định được đối tượng, nội dung, phương pháp tập huấn, đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả sau tập huấn, Chi cục Kiểm lâm vùng I đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, các Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên trong vùng tham gia ý kiến về việc xác định nội dung và đăng ký nhu cầu tập huấn nghiệp vụ năm 2015 vào phiếu đính kèm.

Dự kiến thời gian tổ chức các lớp tập huấn: Quý II, III năm 2015

Địa điểm tổ chức:

          - Chi cục Kiểm lâm vùng I

          - Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên trong vùng.

          Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên trong vùng gửi phiếu góp ý về Chi cục Kiểm lâm vùng I trước ngày 15/4/2015 để tổng hợp, lập kế hoạch tập huấn nghiệp vụ chi tiết năm 2015.

          Chi cục Kiểm lâm vùng I trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Kiểm lâm (báo cáo);

- Lãnh đạo (chỉ đạo)

- Các phòng, đội(thực hiện);

- Lưu: VT, NV1.

CHI CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Thơm

CỤC KIỂM LÂM

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

 

PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

 BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR NĂM 2015

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan, đơn vị tham gia khảo sát:.........................................................

Địa chỉ:..............................................................................................

Số điện thoại liên lạc:..............................................................................

Địa chỉ Email, hotmail:............................................................................

Tổng số cán bộ của cơ quan, đơn vị:............................................................

Tổng số Kiểm lâm địa bàn của đơn vị:..........................................................

II. NHU CẦU TẬP HUẤN

Trong số các các nội dung dưới đây, kiến thức, kỹ năng nào quý cơ quan, đơn vị thấy cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn cho cán bộ.

- Không:     Không cần thiết hoặc không ảnh hưởng tới kết quả công việc

- Rất ít:       Không liên quan hoặc không ảnh hưởng nhiều tới thực hiện công việc.

- Cần thiết: Liên quan nhiều hoặc cần thiết để thực hiện công việc

- Rất cần:   Là kiến thức, kỹ năng cần phải có để thực hiện tốt công việc.

                                          (Đánh dấu "X" vào ô thích hợp)

1. Nội dung cần tập huấn trong năm 2015

STT

Nội dung tập huấn

Không

Rất ít

Cần thiết

Rất cần

1

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng

 

 

 

 

2

Nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ rừng, phát triển rừng, bảo vệ và quản lý lâm sản

 

 

 

 

3

Nghiệp vụ khuyến lâm

 

 

 

 

4

Nghiệp vụ bảo vệ và phát triển rừng cho Kiểm lâm địa bàn

 

 

 

 

5

Nghiệp vụ bảo vệ và phát triển rừng cho chủ rừng

 

 

 

 

6

Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học

 

 

 

 

7

Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

 

 

 

 

8

Ứng dụng GPS và Mapinfo trong bảo vệ rừng và PCCCR

 

 

 

 

9

Ứng dụng GPS và giải đoán ảnh viễn thám, phương pháp lập bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh viễn thám phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, kiểm kê rừng

 

 

 

 

 

 

2. Tống số cán bộ của đơn vị có nhu cầu tập huấn các nội dung trên trong năm 2015

STT

Nội dung tập huấn

Tổng số

1

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng

 

2

Nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ rừng, phát triển rừng, bảo vệ và quản lý lâm sản

 

3

Nghiệp vụ khuyến lâm

 

4

Nghiệp vụ bảo vệ và phát triển rừng cho Kiểm lâm địa bàn

 

5

Nghiệp vụ bảo vệ và phát triển rừng cho chủ rừng

 

6

Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học

 

7

Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

 

8

Ứng dụng GPS và Mapinfo trong bảo vệ rừng và PCCCR

 

9

Ứng dụng GPS và giải đoán ảnh viễn thám, phương pháp lập bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh viễn thám phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, kiểm kê rừng

 

 

3. Quý cơ quan, đơn vị đề xuất thêm các nội dung tập huấn, huấn luyện cơ quan đơn vị cần để nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

Xin chân thành cám ơn Quý cơ quan đã dành thời gian cung cấp thông tin.

 

**Ghi chú:

     Các cơ quan, đơn vị tham gia khảo sát gửi thông tin phản hồi theo địa chỉ công văn:

     - Chi cục kiểm lâm vùng I, Tổ 95, Phường Hà Khẩu, T.P Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Thông tin liên lạc, bổ sung, truy vấn liên hệ đ/c Lý Văn Hợp, cán bộ phòng nghiệp vụ III, Chi cục Kiểm lâm vùng I  SĐT: 0975 033 861

- Có thể tải file mềm trực tiếp trên Website: www.kiemlamvung1.org.vn

- Thông tin phản hồi file mềm gửi trực tiếp theo địa chỉ Email:  lyvanhopklvi@gmail.com

Tin cùng chuyên mục :

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  11
Hôm nay:  205
Tháng hiện tại:  13498
Tổng lượt truy cập: 857738
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn