Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 CỤC KIỂM LÂM CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

CỤC KIỂM LÂM

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 475/TB-KLV1-NV1

            Quảng Ninh, ngày 6 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

Thực hiện công văn số 502/KL-VP ngày 29/8/2016 của Cục Kiểm lâm về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của các Chi cục Kiểm lâm vùng.

Chi cục Kiểm lâm vùng I thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 theo hình thức xét tuyển như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên (chỉ tuyển nam giới vì công việc đặc thù);

- Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt; có bằng đại học trở lên phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng; có đầy đủ hồ sơ; đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không trong thời gian bị kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể;

2. Vị trí tuyển dụng và yêu cầu trình độ:

2.1. Kiểm lâm viên cơ động thực hiện công tác PCCCR  -  Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR: 01 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng. Trình độ tin học, ngoại ngữ: Trình độ B.

2.2. Kiểm lâm viên cơ động thực hiện công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lâm nghiệp - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR: 01 chỉ tiêu.

Yêu cầu: Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Luật. Trình độ tin học, ngoại ngữ: Trình độ B.

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (ghi rõ vị trí tuyển dụng) theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh; bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng kết quả học tập toàn khoá phù hợp với yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (phải xuất trình bản chính khi có yêu cầu). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế đủ diều kiện được khám sức khỏe chứng nhận trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Các quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển công tác, nâng lương; bản sao bảo hiểm xã hội (nếu đã được tuyển dụng); 02 ảnh màu (4 x 6), 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 03 tháng 10 năm 2016.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nghiệp vụ I, Chi cục Kiểm lâm vùng I - Phường Hà Khẩu - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại 0333.846768./.

Nơi nhận:

- Cục Kiểm lâm (b/c);

- Báo Quảng Ninh;                      

- TrangWeb Kiểm lâm vùng I(t/b);

- Bảng thông báo tại đơn vị;

- Lưu: VT, NV1.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Tăng Xuân Phương

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  8
Hôm nay:  37
Tháng hiện tại:  1430
Tổng lượt truy cập: 832096
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn