Kế hoạch thường trực ứng cứu chữa cháy rừng trong vùng hoạt đông của kiểm lâm vùng I

CỤC KIỂM LÂM

KIỂM LÂM VÙNG I

Số: 349/ KH - KLV1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Quảng Ninh,  ngày  14 tháng 10  năm 2011

KẾ HOẠCH

THƯỜNG TRỰC ỨNG CỨU CHỮA CHÁY RỪNG

TRONG VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM VÙNG I

 

Kính gửi : Cục kiểm lâm

 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 537/QĐ-KL-VPngày 27  tháng 4 năm 2010 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

- Căn cứ nhận định tình hình thời tiết toàn vùng của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương vụ đông xuân năm 2011- 2012

- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và sự phối kết hợp giữa Kiểm lâm vùng I với các chi cục Kiểm lâm trong vùng quản lý.

 Kiểm lâm vùng I xây dựng kế hoạch thường trực ứng cứu chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2011 - 2012 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1 Mục đích:

Chủ động ứng cứu chữa các vụ cháy rừng lớn, vượt tầm kiểm soát của các Chi cục Kiểm lâm trong vùng khi có lệnh điều động của Cục Kiểm lâm.

Kịp thời dập tắt đám cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

1.2 Yêu cầu:

- Lực lượng ứng cứu sẵn sàng cơ động nhanh, kịp thời phối hợp với các Chi cục Kiểm lâm địa phương và các lực lượng chữa cháy khác dập tắt đám cháy theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Các phòng, đội và cá nhân được giao nhiệm vụ phải chủ động và thành thạo nghiệp vụ, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công điều động của cấp trên, chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân ( bảo hộ lao động, lâm phục, ba lô... đã được cấp phát ), thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Sau 15 phút chuẩn bị lực lượng được huy động phải được xuất phát, khẩn trương cơ động đến điểm cháy theo sự điều động của cấp có thẩm quyền.

2. Nội dung:

2.1. Công tác chuẩn bị

Đội kiểm lâm cơ động & PCCCR rà soát kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị máy móc, các trang bị bảo hộ dụng cụ cho cá nhân hiện có tại Kiểm lâm vùng 1 và máy móc thiết bị tăng cường cho các chi cục kiểm trong vùng theo yêu cầu để phục vụ tốt cho công tác PCCCR mùa khô hanh năm 2011-2012, đảm bảo phương tiện trang thiết bị luôn sẵn sàng hoạt động ( có biểu chi tiết kèm theo )

Xây dựng kế hoạch ứng cứu PCCCR, tổ chức luyện tập, thực hành chữa cháy theo các tình huống giả định đặt ra, thường trực sẵn sàng cơ động cao. Tham gia chữa cháy rừng tại địa phương và cháy lớn xảy ra tại các tỉnh trong vùng vượt tầm kiểm soát của địa phương khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.

2.2. Chữa cháy rừng theo các tình huống giả định:

2.2.1. Tình huống1: Cháy lớn tại khu vực phía Đông bắc ( các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn)

Tại một thời điểm nhất định ở một địa phương của một tỉnh trong vùng Đông Bắc xảy ra cháy rừng, UBND tỉnh đã tổ chức chữa cháy nhưng do cháy quá lớn vượt quá khả năng khống chế của địa phương Ban chỉ đạo PCCCR Trung ương yêu cầu Kiểm lâm vùng 1  ứng cứu trợ giúp.

* Phương án ứng cứu:

- Huy động lực lượng tham gia ( con người, máy móc thiết bị, bảo hộ, hậu cần:

- Lực lượng tham gia chữa cháy: 06- 08 người trong đó có 01 lãnh đạo cơ quan, 01 lãnh đạo đội, 02 lái xe và 4 người.

- Trang thiết bị máy móc huy động:

+ Máy bơm chữa cháy công suất lớn ( P572S) có đủ phụ kiện đi kèm: 02 máy.

+ Máy bơm nước chữa cháy công suất nhỏ ( P381S) có đủ phụ kiện đi kèm 02 máy.

+ Máy thổi khí : 15 máy các loại ( xách tay + đeo vai công suất lớn )

+ Máy cắt thực bì: 02máy

+ Bộ đàm chỉ huy: 01 Bộ.

+ Loa pin: 02 chiếc .

+ Lều bạt : 01 chiếc.

+ Xe ô tô: Xe chuyên dụng ISUZU 14C- 1085

+ GPS: 01 chiếc.

+ Đèn pin cá nhân: 05 chiếc.

+ Đèn chiếu sáng công suất lớn : 01 chiếc

+ Bộ (Tăng, võng, chăn, màn ): 5 bộ

- Hậu cần: Túi cứu thương, nhiên liệu, đồ ăn nhanh, nước uống  ...

- Phương pháp chữa cháy:

* Đối với các khu vực cháy có đường cho xe ôtô và gần nguồn nước: Chữa cháy trực tiếp sử dụng máy bơm công suất lớn, ôtô chuyên dụng chở nước dùng vòi rồng phun nước trực tiếp vào đám cháy.

*Đối với các khu vực xảy ra cháy rừng đường giao thông không thuận lợi cho phương tiện chở lực lượng, thiết bị tiếp cận được gần đám cháy, lực lượng cơ động nhanh sử dụng các máy thổi khí, máy cắt thực bì, cưa xăng kết hợp với dụng cụ thủ công cá nhân chữa cháy gián tiếp như làm đường băng trắng ngăn lửa hoặc áp dụng đốt chặn đầu ngược lại hướng lan của đám cháy có sự trợ giúp của máy thổi khí tạo đường băng chống cháy lan.

* Đối với các tỉnh có địa hình dốc lớn hơn như các tỉnh (Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang.)

- Kiểm lâm vùng 1 đặt 01 tổ ứng trực chữa cháy rừng tại Yên Bái. Lực lượng ứng trực có nhiệm vụ hướng dẫn cho lực lượng  tại chỗ của chi cục sử dụng thành thạo các trang thiết bị chữa cháy đồng thời giao và tăng cường một số máy móc thiết bị phương tiện chữa cháy cho đơn vị nơi có trọng điểm cháy rừng quản lý chủ động sử dụng chữa cháy .

Trường hợp cháy lớn. Ban chỉ đạo những vấn đề cấp bách về BVR & PCCCRTW huy động, Kiểm lâm vùng I  điều động tiếp lực lượng, phương tiện thiết bị cơ động đến cùng với các lực lượng của địa phương tham gia ứng cứu chữa cháy rừng.

- Biện pháp kỹ thuật chữa cháy: Chủ yếu sử dụng biện pháp chữa cháy gián tiếp là chính  kết hợp với chữa cháy trực tiếp đối với các đám cháy lan trên mặt đất có cường độ thấp. 

2.2.2. Tình huống2: Cháy lớn xảy ra tại vùng núi của vùng Tây bắc( các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La )

Tại một thời điểm nhất định ở một địa phương  của một tỉnh trong vùng Tây Bắc xảy ra cháy rừng, UBND tỉnh đã tổ chức chữa cháy nhưng do cháy quá lớn vượt quá khả năng khống chế của địa phương Ban chỉ đạo PCCCR Trung ương yêu cầu Kiểm lâm vùng 1 ứng cứu trợ giúp.

- Kiểm lâm vùng 1 đặt 01 tổ ứng trực tại Lai châu. Lực lượng ứng trực có nhiệm vụ tham mưu các giải pháp chữa cháy; hướng dẫn cho lực lượng  tại chỗ của chi cục kiểm lâm sử dụng thành thạo các trang thiết bị chữa cháy đồng thời giao và tăng cường một số máy móc thiết bị phương tiện chữa cháy cho đơn vị nơi có cháy rừng. Trường hợp xảy ra cháy lớn nhận lệnh điều động của cấp trên, Kiểm lâm vùng I điều động lực lượng hỗ trợ gồm: 

-  Người tham gia chữa cháy: 05 - 10 người trong đó ( lãnh đạo, các thành viên và 02 lái xe)

- Trang thiết bị máy móc huy động :

+ Máy thổi khí : 20 - 25 máy các loại

+ Bộ đàm chỉ huy : 01 bộ ( 5 máy con cầm tay )

+ Loa pin : 02 chiếc

+ Lều bạt : 01- 02 chiếc

+ Xe ô tô : 02 chiếc

+ GPS : 01 chiếc

+ Đèn chiếu sáng công suất lớn : 02 chiếc

+ Cưa xăng : 5-10 chiếc

+ Áo chống cháy: 10 bộ

+ Dao quắm : 05 chiếc

- Hậu cần: Túi cứu thương, đồ ăn nhanh...

- Biện pháp kỹ thuật chữa cháy: Chủ yếu sử dụng biện pháp chữa cháy gián tiếp là chính ( Với đám cháy có cường độ cao sử dụng các máy cắt thực bì, cưa xăng, máy thổi khí kết hợp với dụng cụ thủ công như dao phát  tạo đường băng trắng bao vây đám cháy hoặc tạo băng tựa, đốt chặn hướng lan tràn của ngọn lửa) kết hợp với chữa cháy trực tiếp đối với các đám cháy lan trên mặt đất có cường độ thấp

2.2.3.Tình huống 3: Cháy lớn đồng thời xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận

Ưu tiên lực lượng và phương tiện trang thiết bị máy móc chữa cháy để ứng cứu chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và vùng lân cận; Nếu chữa cháy trong vùng xong sẽ hỗ trợ chữa cháy cho các vùng khác theo các tình huống trên.

2.3 . Lực lượng tham gia chữa cháy (Tổng số 27 có danh sách kèm theo )

- Lực lượng đội kiểm lâm cơ động & PCCCR : 14 người

- Lực lượng tăng cường từ các phòng nghiệp của cơ quan : 13 người

2.4. Thời gian và địa điểm ứng trực

- Thời gian: Bắt đầu từ 1/11/2011 - 30/4/2012

- Địa điểm: tại Quảng Ninh và các điểm ứng trực đặt tại các tỉnh tuỳ theo đặc điểm cụ thể ở từng vùng mà bố trí thời gian đặt các trạm ứng trực PCCCR cho phù hợp.

2.5. Kinh phí:

- Bồi dưỡng thường trực ứng trực  : Theo quy định của cơ quan

3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng chủ trì phối hợp các phòng để thực hiện.

Trên đây là kế hoạch đối phó với những tình huống xảy ra cháy rừng mùa khô hanh năm 2011- 2012. Yêu cầu các phòng, đội bố trí CBCB thực hiện kế hoạch này./.

  Nơi nhận:

-  Cục Kiểm lâm ( thay BC)

- Các phòng, đội (để thực hiện)

- Lưu VT, ĐCĐ

 

                        GIÁM ĐỐC

                          (Đã ký)

                        Lê Văn Tập

 

Tin cùng chuyên mục :

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  2
Hôm nay:  32
Tháng hiện tại:  10135
Tổng lượt truy cập: 442638
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn