Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 14 - 20/8/2018

  

CỤC KIỂM LÂM

   CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I    

  

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                              Quảng Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2018

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP 

từ ngày 14 - 20/8/2018

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

 - Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:       

          + Cao nhất: 34,40C             

          + Thấp nhất: 20,90C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   33,70C

          + Thấp nhất: 29,30C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh trong Vùng có độ ẩm trung bình từ  79,0% - 88,7%.

3. Mưa                     

          Dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc trong tuần đều có mưa, với lượng mưa >5mm. Tuy nhiên một số khu vực trong tuần có ngày không mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc trong tuần đều có mưa, với lượng mưa > 5mm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng giảm, duy trì ở mức cấp I – cấp ít có khả năng xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên một số khu vực như TP Lào Cai (Lào Cai); TP Yên Bái (Yên Bái); TP Tuyên Quang (Tuyên Quang); TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); TP Cao Bằng (Cao Bằng); TP Lạng Sơn (Lạng Sơn); TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã nhiều ngày không mưa hoặc có mưa nhỏ lượng mưa không đáng kể độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng tăng lên cấp II, III – cấp dễ xảy ra cháy rừng;

          Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính  phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ NN&PTNT về việc thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; Công văn số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 65/KL-QLR ngày 08/02/2018 của Cục Kiểm lâm về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018 của Bộ NN và PTNT về việc tăng cường các biện pháp BVR, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.

                                                                          Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

TỈNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 14 - 20/8/2018

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Lai Châu

Than Uyên

I

I

I

I

I

I

I

Mường tè

I

I

I

I

I

I

I

Sin Hồ

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lai Châu

I

I

I

I

I

I

I

Điện Biên

Tuần Giáo

I

I

I

I

I

I

I

Điện Biên

I

I

I

I

I

I

I

Sơn La

Tp Sơn La

I

I

I

I

I

I

I

Quỳnh Nhai

I

I

I

I

I

I

I

Cò Nòi

I

I

I

I

I

I

I

Phù Yên

I

I

I

I

I

I

I

Mộc Châu

I

I

I

I

I

I

I

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lào Cai

III

III

III

I

I

I

I

Bắc Hà

I

I

I

I

I

I

I

Yên Bái

Mù Cang Chải

I

I

I

I

I

I

I

Nghia Lộ

II

II

I

I

I

I

I

TP Yên Bái

II

III

I

I

I

I

I

Hà Giang

TP Hà Giang

II

II

II

I

I

I

I

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

II

III

I

I

I

I

I

Phú Thọ

Phú Hộ

I

I

I

I

I

I

I

TP Việt Trì

I

II

I

I

I

I

I

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

III

III

I

I

I

I

I

Cao Bằng

TP Cao Bằng

III

III

I

I

I

I

I

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

I

I

I

I

I

I

I

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

I

I

I

I

I

I

I

Lạng Sơn

Thất Khê

I

I

I

I

I

I

I

TP Lạng Sơn

III

III

I

I

I

I

I

Bắc Giang

TP Bắc Giang

I

I

I

I

I

I

I

Lục Ngạn

I

I

I

I

I

I

I

Sơn Động

I

I

I

I

I

I

I

Quảng Ninh

Móng Cái

III

III

I

I

I

I

I

Tiên Yên

I

I

I

I

I

I

I

Cửa Ông

I

I

I

I

I

I

I

Bãi Cháy

I

I

I

I

I

I

I

 2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

 - Thu hái hạt các loài cây: Bạch đàn trắng, Bạch đàn chanh, Gụ mật, Thông nhựa, Phi lao, Mỡ;

- Chuẩn bị hiện trường, triển khai trồng rừng vụ thu. 

  Nơi nhận:

    - Website Kiểm lâm vùng1;

    - Ban CĐ TW (b/c);

     - Cục Kiểm lâm (b/c)

     - Các Chi cục KL trong vùng;

     - Các Vườn quốc gia;

     - Lưu VT.

 

                                          CHI CỤC KIẺM LAM VÙNG I

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  4
Hôm nay:  91
Tháng hiện tại:  6635
Tổng lượt truy cập: 204577
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn