Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 17 - 23/7/2018

  

CỤC KIỂM LÂM

       CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I    

       Số:288 /KLVI-NV2

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                              Quảng Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2018

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP 

từ ngày 17 - 23/7/2018

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

 - Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:       

          + Cao nhất: 35,90C             

          + Thấp nhất: 19,30C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   33,40C

          + Thấp nhất: 27,80C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh trong Vùng có độ ẩm trung bình từ  71,0% - 91,4%.

3. Mưa                     

          Dự báo thời tiết, hầu hết các tỉnh phía Bắc trong tuần đều có mưa, với lượng mưa >5mm. Tuy nhiên một số khu vực trong tuần có ngày không mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết, hầu hết các tỉnh phía Bắc trong tuần đều có mưa, với lượng mưa > 5mm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng giảm chủ yếu ở mức cấp I – cấp ít có khả năng xảy ra cháy rừng.

                                                                  Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

TNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 17 - 23/7/2018

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Lai Châu

Than Uyên

I

I

I

I

I

I

I

Mường tè

I

I

II

I

I

I

I

Sìn Hồ

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lai Châu

I

II

I

I

I

I

I

Điện Biên

Tuần Giáo

I

I

I

I

I

I

I

Điện Biên

I

I

I

I

I

I

I

Sơn La

Tp Sơn La

I

I

I

I

I

I

I

Quỳnh Nhai

I

I

I

I

I

I

I

Cò Nòi

I

I

I

I

I

I

I

Phù Yên

I

I

I

I

I

II

II

Mộc Châu

I

I

I

I

I

I

I

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lào Cai

I

I

I

I

I

II

II

Bắc Hà

I

I

I

I

I

I

I

Yên Bái

Mù Cang Chải

I

I

I

I

I

I

I

Nghĩa Lộ

I

I

I

I

I

I

I

TP Yên Bái

I

I

I

I

I

I

I

Hà Giang

TP Hà Giang

I

I

I

I

I

I

I

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

I

I

I

I

I

I

I

Phú Thọ

Phú Hộ

I

I

I

I

I

I

I

TP Việt Trì

I

I

I

I

I

I

II

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

I

I

I

I

I

I

I

Cao Bằng

TP Cao Bằng

I

I

I

I

I

I

I

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

I

I

I

I

I

I

I

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

I

I

I

I

I

I

I

Lạng Sơn

Thất Khê

I

I

I

I

I

I

I

TP Lạng Sơn

I

I

I

I

I

I

I

Bắc Giang

TP Bắc Giang

I

I

I

I

I

I

I

Lục Ngạn

I

I

I

I

I

I

I

Sơn Động

I

I

I

I

I

I

I

Quảng Ninh

Móng Cái

I

I

I

I

I

I

I

Tiên Yên

I

I

I

I

I

I

I

Cửa Ông

I

I

I

I

I

I

I

Bãi Cháy

I

I

I

I

I

I

I

 2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

 - Thu hái hạt các loài cây: Bạch đàn trắng, Huỷnh;

- Theo dõi quá trình chín quả của Phi lao, Thông nhựa, mỡ, để có kế hoạch thu hái;

- Chuẩn bị các loài cây con đạt tiêu chuẩn để trồng rừng vụ thu;

- Tiếp tục bảo dưỡng đường băng cản lửa cơ giới.

  Nơi nhận:

    - Website Kiểm lâm vùng1;

    - Ban CĐ TW (b/c);

     - Cục Kiểm lâm (b/c)

     - Các Chi cục KL trong vùng;

     - Các Vườn quốc gia;

     - Lưu VT.

           

              KT.CHI CỤC TRƯỞNG

               P.CHI CỤC TRƯỞNG

 

                           (đã ký)

 

 

 

                     Đỗ Thị Lâm

 

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  30
Hôm nay:  159
Tháng hiện tại:  8357
Tổng lượt truy cập: 195365
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn