Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 24 - 30/4/2018

  

CỤC KIỂM LÂM

       CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I    

       Số:134 /KLVI-NV2

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                              Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP 

từ ngày 24 - 30/4/2018

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

- Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình: 

          + Cao nhất: 30,90C             

          + Thấp nhất: 15,90C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   29,40C

          + Thấp nhất: 25,40C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  79,0% - 87,9%.

3. Mưa                     

          Dự báo thời tiết, trong tuần đa số các tỉnh phía Bắc đều có mưa, với lượng mưa > 5mm. Tuy nhiên một số khu vực trong tuần không mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc trong tuần đều có mưa, với lượng mưa > 5mm,  do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng giảm. Tuy nhiên một số khu vực như  Phú Hộ, TP Việt Trì (Phú Thọ); TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); TP Thái Nguyên (Thái Nguyên); TP Bắc Giang (Bắc Giang); Móng Cái, Cửa Ông, Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã nhiều ngày không mưa hoặc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng tăng lên cấp  II, III – cấp dễ xảy ra cháy rừng.

          Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính  phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ NN&PTNT về việc thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017 - 2018; Công văn số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 65/KL-QLR ngày 08/02/2018 của Cục Kiểm lâm về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

                                                                              Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

TNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 24 - 30/4/2018

Ngày 24

Ngày 25

Ngày 26

Ngày 27

Ngày 28

Ngày 29

Ngày 30

Lai Châu

Than Uyên

II

I

I

I

I

I

I

Mường tè

I

I

I

I

I

I

I

Sìn Hồ

II

I

I

I

I

I

I

Tp Lai Châu

II

I

I

I

I

I

I

Điện Biên

Tuần Giáo

I

I

I

I

I

I

II

Điện Biên

III

I

I

I

I

I

I

Sơn La

Tp Sơn La

II

I

I

I

I

I

I

Quỳnh Nhai

III

I

I

I

I

I

I

Cò Nòi

II

II

II

I

I

I

I

Phù Yên

II

II

II

II

I

I

I

Mộc Châu

I

I

I

I

I

I

II

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lào Cai

I

I

I

I

I

I

II

Bắc Hà

I

I

I

I

I

I

I

Yên Bái

Mù Cang Chải

I

I

I

I

I

I

I

Nghĩa Lộ

I

I

I

I

I

I

I

TP Yên Bái

I

I

I

I

I

II

II

Hà Giang

TP Hà Giang

I

I

I

I

I

I

I

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

I

I

I

I

I

I

I

Phú Thọ

Phú Hộ

II

II

III

III

III

III

III

TP Việt Trì

III

III

III

III

III

III

III

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

III

III

III

III

III

III

III

Cao Bằng

TP Cao Bằng

I

I

I

I

I

I

I

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

I

I

I

I

I

I

I

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

II

II

III

III

III

III

III

Lạng Sơn

Thất Khê

I

I

I

I

I

I

II

TP Lạng Sơn

I

I

I

I

I

I

II

Bắc Giang

TP Bắc Giang

III

III

III

III

III

III

IV

Lục Ngạn

I

I

I

I

I

II

II

Sơn Động

I

I

I

I

I

I

I

Quảng Ninh

Móng Cái

II

II

III

III

III

III

III

Tiên Yên

I

I

I

I

I

I

II

Cửa Ông

III

III

III

III

III

III

III

Bãi Cháy

III

III

III

III

III

III

III

         2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

- Thu hái hạt các loài cây: Muồng đen, Keo lá tràm, Keo tai tượng;

- Tranh thủ những ngày có mưa, tích cực trồng rừng vụ xuân hè, trồng và chăm sóc vườn cây ăn quả, đường băng xanh cản lửa, chiết, ghép cây ăn quả, chăm sóc rừng trồng.

          Nơi nhận:

- Website Kiểm lâm vùng1;

- Ban CĐ TW (b/c);

- Cục Kiểm lâm (b/c)

- Các Chi cục KL trong vùng;

- Các Vườn quốc gia;

- Lưu VT.

              KT.CHI CỤC TRƯỞNG

               P.CHI CỤC TRƯỞNG

 

                           (đã ký)

 

 

 

                       Đỗ Thị Lâm

 

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  44
Hôm nay:  492
Tháng hiện tại:  9986
Tổng lượt truy cập: 162363
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn