Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 15 - 21/10/2019

     CỤC KIỂM LÂM                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  Quảng Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

Từ ngày 15 - 21/10/2019

        

I. Dự báo tình hình thời tiết          

          1. Nhiệt độ      

         - Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:              

         + Cao nhất:   31,2 0C           

          + Thấp nhất: 19,30C

         - Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   30,80C

          + Thấp nhất: 21,10C

          2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần của các tỉnh trong vùng ở mức xấp xỉ TBNN cùng kỳ (trung bình từ  66,3% - 81,4%).

          3. Mưa                     

          Dự báo thời tiết, đa số các khu vực trong vùng đều có mưa với lương mưa trên 5 mnm. Riêng một số khu vực như: Than Uyên (Lai Châu); huyện Điện Biên (Điện Biên); TP. Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc); Sơn Động (Bắc Giang) trong tuần tiếp tục không mưa hoặc có mưa với lượng mưa không đáng kể.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

  1. Dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia: đa số các khu vực trong vùng đều có mưa với lượng mưa trên 5mm, do vậy dự báo Cấp báo động  PCCCR   đa số ở mức cấp I, II – Cấp có khả năng xảy ra cháy rừng. Riêng một số khu vực như: Than Uyên (Lai Châu); huyện Điện Biên (Điện Biên); TP. Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc); Sơn Động (Bắc Giang) trong tuần tiếp tục không mưa hoặc có mưa với lượng mưa không đáng kể, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy tiếp tục giảm nhanh, do vậy dự báo Cấp báo động PCCCR sẽ tăng lên ở mức cấp III, IV – Cấp nguy hiểm.

          Đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; Công điện khẩn số 156/CĐ-TCLN-KL ngày 11/02/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về việc phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện khẩn số 2711/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Văn bản số 374/KL-QLR ngày 28/6/2019 của Cục Kiểm lâm về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

                                                           Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

STT

TỈNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 15 - 21/10/2019

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

1

Lai Châu

Than Uyên

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

2

Mường tè

I

I

II

II

II

III

III

3

Sin Hồ

I

I

I

I

I

II

II

4

Tp Lai Châu

I

II

II

II

III

III

III

5

Điện Biên

Tuần Giáo

III

I

I

I

II

II

II

6

Điện Biên

II

II

II

III

III

III

IV

7

Sơn La

Tp Sơn La

I

II

II

II

II

II

III

8

Quỳnh Nhai

I

I

II

II

III

III

III

9

Cò Nòi

I

I

II

II

II

II

III

10

Phù Yên

I

I

I

I

I

I

II

11

Mộc Châu

I

I

I

I

I

I

I

12

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

13

Tp Lào Cai

I

I

I

I

I

I

II

14

Bắc Hà

I

I

I

I

I

II

II

15

Yên Bái

Mù Cang Chải

I

I

I

I

I

I

I

16

Nghia Lộ

I

I

I

I

I

I

II

17

TP Yên Bái

I

I

I

I

I

I

II

18

Hà Giang

TP Hà Giang

I

II

I

I

I

II

II

19

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

I

I

I

I

I

II

II

20

Phú Thọ

Phú Hộ

I

I

I

I

I

I

II

21

TP Việt Trì

I

I

I

I

I

I

II

22

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

III

III

III

III

III

IV

IV

23

Cao Bằng

TP Cao Bằng

I

I

I

II

II

II

II

24

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

I

I

II

II

II

II

II

25

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

I

II

II

II

II

III

III

26

Lạng Sơn

Thất Khê

I

I

I

II

II

II

III

27

TP Lạng Sơn

II

II

III

III

III

III

III

28

Bắc Giang

TP Bắc Giang

I

I

I

II

II

III

III

29

Lục Ngạn

I

II

II

II

III

III

III

30

Sơn Động

III

III

III

III

IV

IV

IV

31

Quảng Ninh

Móng Cái

II

I

I

I

II

II

II

32

Tiên Yên

III

I

I

II

II

II

III

33

Cửa Ông

I

I

I

I

I

II

II

34

Bãi Cháy

II

II

III

III

III

III

III

         2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

          -  Theo dõi quá trình chín và thu hái quả thông mã vĩ, Sa mộc, Xoan, Trám, Long lão, Bồ đề, Giổi;

          - Gieo ươm các loài cây Thông, Sa mộc, Bạch đàn, Phi lao, Long não phục vụ trồng rừng năm sau;

          - Chăm sóc cây con trong vườn ươm và rừng mới trồng vụ thu.

      Nơi nhận:

     - Website Kiểm lâm vùng1;

     - Ban CĐ TW (b/c);

     - Cục Kiểm lâm (b/c)

     - Các Chi cục KL trong vùng;

      - Các Vườn quốc gia trong vùng;

      - Lưu VT, NV2.

 

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

        

   

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục :

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  2
Hôm nay:  43
Tháng hiện tại:  10146
Tổng lượt truy cập: 442649
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn