Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 22 - 28/10/2019

     CỤC KIỂM LÂM                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  Quảng Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

Từ ngày 22 - 28/10/2019

        

I. Dự báo tình hình thời tiết          

          1. Nhiệt độ      

         - Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:              

         + Cao nhất:   31,4 0C           

          + Thấp nhất: 18,20C

          - Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   29,50C

          + Thấp nhất: 22,50C

          2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần của các tỉnh trong vùng ở mức xấp xỉ TBNN cùng kỳ (trung bình từ  60,4% - 80,3%).

          3. Mưa                     

          Dự báo thời tiết, đa số các khu vực các tỉnh trong vùng đều có mưa với lương mưa >5 mnm. Tuy nhiên một số khu vực các tỉnh trong vùng không mưa.

          II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

  1. Dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng

         Theo dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia: đa số các khu vực trong vùng đều có mưa với lượng mưa trên 5mm, do vậy dự báo PCCCR vẫn tiếp tục duy trì ở mức cấp I, II – Cấp có khả năng xảy ra cháy rừng. Riêng một số khu vực như: Tuần Giáo, Điện Biên (Điện Biên); TP. Sơn La,  Quỳnh Nhai, Cò Nòi (Sơn La) trong tuần tiếp tục không mưa hoặc có mưa với lượng mưa không đáng kể, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy tiếp tục giảm nhanh, do vậy cấp dự báo PCCCR tăng lên  mức cấp IV, V - Cấp cực kỳ nguy hiểm.

          Đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; Công điện khẩn số 156/CĐ-TCLN-KL ngày 11/02/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về việc phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện khẩn số 2711/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Văn bản số 374/KL-QLR ngày 28/6/2019 của Cục Kiểm lâm về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

                                                        Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

STT

TỈNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 22 - 28/10/2019

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

Ngày 26

Ngày 27

Ngày 28

1

Lai Châu

Than Uyên

I

II

II

II

II

II

III

2

Mường tè

IV

IV

I

I

I

II

II

3

Sin Hồ

I

I

I

I

I

I

I

4

Tp Lai Châu

IV

IV

I

I

I

II

II

5

Điện Biên

Tuần Giáo

IV

IV

IV

IV

V

V

V

6

Điện Biên

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

7

Sơn La

Tp Sơn La

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

8

Quỳnh Nhai

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

9

Cò Nòi

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

10

Phù Yên

II

III

I

I

I

I

I

11

Mộc Châu

II

II

I

I

I

I

I

12

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

13

Tp Lào Cai

I

I

I

I

I

I

I

14

Bắc Hà

I

I

I

I

I

I

I

15

Yên Bái

Mù Cang Chải

I

I

II

II

II

II

II

16

Nghia Lộ

III

III

I

I

I

I

I

17

TP Yên Bái

II

II

I

I

I

I

II

18

Hà Giang

TP Hà Giang

I

I

I

I

I

I

I

19

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

II

II

I

I

I

I

II

20

Phú Thọ

Phú Hộ

II

II

I

I

I

I

I

21

TP Việt Trì

IV

IV

I

I

I

I

II

22

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

II

III

I

I

I

I

II

23

Cao Bằng

TP Cao Bằng

III

I

I

I

I

I

II

24

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

IV

I

I

I

I

I

I

25

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

II

II

I

I

I

I

II

26

Lạng Sơn

Thất Khê

III

IV

I

I

I

I

I

27

TP Lạng Sơn

IV

IV

I

I

I

I

I

28

Bắc Giang

TP Bắc Giang

IV

IV

I

I

I

I

II

29

Lục Ngạn

II

III

I

I

I

II

II

30

Sơn Động

IV

IV

I

I

I

II

II

31

Quảng Ninh

Móng Cái

IV

IV

I

I

I

I

II

32

Tiên Yên

IV

IV

I

I

I

I

II

33

Cửa Ông

II

II

I

I

I

I

I

34

Bãi Cháy

II

III

III

III

III

III

III

          2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

          -  Theo dõi quá trình chín và thu hái quả thông mã vĩ, Sa mộc, Xoan, Trám, Long lão, Bồ đề, Giổi;

          - Gieo ươm các loài cây Thông, Sa mộc, Bạch đàn, Phi lao, Long não phục vụ trồng rừng năm sau;

          - Chăm sóc cây con trong vườn ươm và rừng mới trồng vụ thu.

      Nơi nhận:

     - Website Kiểm lâm vùng1;

     - Ban CĐ TW (b/c);

     - Cục Kiểm lâm (b/c)

     - Các Chi cục KL trong vùng;

      - Các Vườn quốc gia trong vùng;

      - Lưu VT, NV2.

 

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

        

   

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục :

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  82
Hôm nay:  87
Tháng hiện tại:  10507
Tổng lượt truy cập: 443010
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn