Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 13 - 19/11/2018

  

CỤC KIỂM LÂM

   CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I    

  

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                              Quảng Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2018

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP 

từ ngày 13 - 19/11/2018

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

 - Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:       

          + Cao nhất: 29,30C             

          + Thấp nhất: 16,20C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   27,20C

          + Thấp nhất: 23,20C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng kỳ. Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  76,0% - 86,6%.

3. Mưa                     

          Dự báo thời tiết, đa số các khu vực ở các tỉnh phía Bắc trong tuần đều có mưa, với lượng mưa > 5mm. Tuy nhiên một vài khu vực trong tuần có ngày không mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc trong tuần đều có mưa, với lượng mưa > 5mm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng giảm, duy trì ở mức cấp I, II - cấp ít có khả năng xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên một số khu vực như Than Uyên (Lai Châu); Tuần Giáo, TP Điên Biên (Điện Biên); Mù Căng Cháy (Yên Bái) đã nhiều ngày không mưa hoặc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm nhanh, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng tăng lên ở mức cấp III, IV - cấp  nguy hiểm.

          Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính  phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 65/KL-QLR ngày 08/02/2018 của Cục Kiểm lâm về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018 của Bộ NN và PTNT về việc tăng cường các biện pháp BVR, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật; văn bản số 8471/BNN-TCLN ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019.

                                                                   Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

TỈNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 13 - 19/11/2018

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Lai Châu

Than Uyên

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Mường tè

III

I

I

I

I

I

I

Sin Hồ

II

II

II

II

II

II

II

Tp Lai Châu

IV

I

I

I

I

II

II

Điện Biên

Tuần Giáo

IV

IV

IV

IV

I

I

I

Điện Biên

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

Sơn La

Tp Sơn La

I

I

I

II

II

II

II

Quỳnh Nhai

IV

I

I

I

II

II

II

Cò Nòi

I

I

II

II

II

I

I

Phù Yên

IV

I

I

I

I

I

I

Mộc Châu

I

I

I

I

I

I

I

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lào Cai

IV

I

I

I

I

I

I

Bắc Hà

I

I

I

I

I

I

I

Yên Bái

Mù Cang Chải

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

Nghia Lộ

I

I

I

I

I

I

I

TP Yên Bái

I

I

I

I

I

I

I

Hà Giang

TP Hà Giang

I

I

I

I

I

I

I

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

I

I

I

I

I

I

I

Phú Thọ

Phú Hộ

I

I

I

I

I

I

I

TP Việt Trì

I

I

I

I

I

I

I

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

I

I

I

I

II

I

I

Cao Bằng

TP Cao Bằng

I

I

I

I

I

I

I

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

I

I

I

I

I

I

I

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

I

I

I

I

I

I

I

Lạng Sơn

Thất Khê

I

I

I

I

I

I

I

TP Lạng Sơn

I

I

I

I

I

I

I

Bắc Giang

TP Bắc Giang

I

II

II

II

II

I

I

Lục Ngạn

I

I

I

I

I

I

I

Sơn Động

I

I

I

I

I

I

I

Quảng Ninh

Móng Cái

I

I

I

I

I

I

I

Tiên Yên

I

I

I

I

I

I

I

Cửa Ông

I

I

I

I

I

I

I

Bãi Cháy

I

I

I

II

II

II

II

 2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

-  Thu hái hạt giống các loài cây: Xoan, Long lão, Tếch;

- Gieo ươm các loài cây Bạch đàn, Keo, Lim, Lát, Xoan, Muồng đen; 

- Chăm sóc cây con trong vườn ươm  phục vụ trồng rừng vụ xuân;

- Các tỉnh vùng núi cần chống rét hại cho cây con vào những ngày cuối tháng.

  Nơi nhận:

    - Website Kiểm lâm vùng1;

    - Ban CĐ TW (b/c);

     - Cục Kiểm lâm (b/c)

     - Các Chi cục KL trong vùng;

     - Các Vườn quốc gia;

     - Lưu NV2.

 

                                          CHI CỤC KIẺM LAM VÙNG I

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  350
Hôm nay:  993
Tháng hiện tại:  10351
Tổng lượt truy cập: 244964
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn