Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 21 - 27/11/2017

 

    

CỤC KIỂM LÂM

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

              

         Số: 635  /KLVI-NV2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      

              Quảng Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

 

từ ngày 21 - 27/11/2017

 

 

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

- Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:       

          + Cao nhất: 22,50C

          + Thấp nhất: 9,90C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   19,30C

          + Thấp nhất: 14,40C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  68,0% - 89,3%.

3. Mưa

          Dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc trong tuần đều không mưa. Tuy nhiên một số khu vực trong tuần có mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc trong tuần đều không mưa, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự  báo PCCCR có khả năng tăng lên mức cấp III, IV - cấp nguy hiểm. Đặc biệt một số khu vực như Than Uyên (Lai Châu); Tuần Giáo, TP Điện Biên (Điện Biên); Tp Sơn La, Quỳnh Nhai, Cò Nòi, Phù Yên (Sơn La); Mù Cang chải, Nghĩa Lộ, TP Yên Bái (Yên Bái); TP Việt Trì (Phú Thọ); TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); Thất Khê, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn); Sơn Động (Bắc Giang) đã nhiều ngày không mưa hoặc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự  báo PCCCR có khả năng tăng lên mức cấp IV, V - cấp cực kỳ nguy hiểm.

           Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Công văn số 2423/BNN-TCLN ngày 23/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc  thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính  phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 10100/BNN-TCLN ngày 29/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai công tác PCCCR năm 2016 – 2017; Công văn số 01/KL-QLR ngày 03/01/2017 của Cục Kiểm lâm về triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2017. 

 

                Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

TNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 21 - 27/11/2017

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

Ngày 26

Ngày 27

Lai Châu

Than Uyên

IV

IV

IV

IV

I

I

I

Mường tè

IV

IV

I

I

I

I

I

Sìn Hồ

III

III

I

I

I

I

I

Tp Lai Châu

IV

IV

I

I

I

I

I

Điện Biên

Tuần Giáo

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Điện Biên

V

V

V

V

V

V

V

Sơn La

Tp Sơn La

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Quỳnh Nhai

IV

IV

IV

IV

I

I

I

Cò Nòi

IV

V

V

V

V

V

V

Phù Yên

V

V

V

V

V

V

V

Mộc Châu

III

III

III

III

III

IV

IV

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lào Cai

IV

IV

I

I

I

I

I

Bắc Hà

I

I

I

I

I

I

I

Yên Bái

Mù Cang Chải

IV

IV

IV

IV

I

I

I

Nghĩa Lộ

IV

V

V

V

V

V

V

TP Yên Bái

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Hà Giang

TP Hà Giang

II

II

II

I

I

I

I

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

III

III

III

III

III

III

III

Phú Thọ

Phú Hộ

I

I

I

I

II

II

II

TP Việt Trì

V

V

V

V

V

V

V

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

V

V

V

V

V

V

V

Cao Bằng

TP Cao Bằng

III

III

III

III

I

I

I

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

II

II

II

III

III

III

III

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

III

III

III

III

III

III

III

Lạng Sơn

Thất Khê

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

TP Lạng Sơn

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Bắc Giang

TP Bắc Giang

III

III

III

III

III

III

III

Lục Ngạn

I

I

I

I

I

I

II

Sơn Động

V

V

V

V

V

V

V

Quảng Ninh

Móng Cái

I

I

I

I

I

I

II

Tiên Yên

I

I

I

I

I

I

II

Cửa Ông

I

I

1

I

I

II

II

Bãi Cháy

I

I

I

I

II

II

II

 

2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

-  Thu hái hạt các loài cây: Xoan, Long lão, Tếch;

- Gieo ươm các loài cây: Bạch đàn, Keo, Lim, Lát, Xoan, Muồng Đen;

- Chăm sóc cây con trong vườn ươm và rừng mới trồng;

- Các tỉnh vùng núi cần chống rét hại cho cây con vào những ngày cuối tháng.

 

      Nơi nhận:

- Website Kiểm lâm vùng1;

- Ban CĐ TW (B/C);

- Các Chi cục KL trong vùng;

- Các Vườn quốc gia;

- Lưu VT.

           

              KT.CHI CỤC TRƯỞNG

               P.CHI CỤC TRƯỞNG

 

                           (đã ký)

 

 

 

                       Đỗ Thị Lâm

 

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  41
Hôm nay:  92
Tháng hiện tại:  7236
Tổng lượt truy cập: 107633
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn