Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 12 - 18/9/2017

 

    

CỤC KIỂM LÂM

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I

              

         Số: 489 /KLVI-NV2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      

              Quảng Ninh, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

Từ ngày 19 - 25/9/2017

       

     

I. Dự báo tình hình thời tiết

 

 1. Nhiệt độ

 

- Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:       

 

          + Cao nhất: 34,30C

 

          + Thấp nhất: 24,40C

 

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

 

          + Cao nhất:   32,70C

 

          + Thấp nhất: 29,50C

 

2. Độ ẩm

 

            Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  70,4% - 79,9%.

 

3. Mưa

 

            Dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc những ngày đầu và giữa tuần đều có mưa, với lượng mưa > 5mm. Những ngày cuối tuần thời tiết các tỉnh phía Bắc hầu hết đều không mưa.  

 

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

 

1.Dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

 

          Theo dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía Bắc những ngày đầu tuần và giữa tuần đều có mưa, với lượng mưa > 5mm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng giảm. Những ngày cuối tuần thời tiết các tỉnh phía Bắc hầu hết không mưa, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng tăng lên cấp II, III - cấp dễ xảy ra cháy rừng;

 

          Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Công văn số 2423/BNN-TCLN ngày 23/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc  thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; Công điện số 1566/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;  Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính  phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 10100/BNN-TCLN ngày 29/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai công tác PCCCR năm 2016 – 2017; Công văn số 01/KL-QLR ngày 03/01/2017 của Cục Kiểm lâm về triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2017. 

 

                    Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

 

TNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 19 - 25/9/2017

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

Lai Châu

Than Uyên

II

I

I

I

I

II

II

Mường tè

II

I

I

I

I

II

II

Sìn Hồ

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lai Châu

III

I

I

I

I

II

II

Điện Biên

Tuần Giáo

III

III

I

I

I

II

II

Điện Biên

III

I

I

I

I

II

II

Sơn La

Tp Sơn La

I

II

I

I

I

II

II

Quỳnh Nhai

II

I

I

I

II

II

II

Cò Nòi

I

II

II

II

III

III

III

Phù Yên

I

II

II

II

II

III

III

Mộc Châu

I

I

I

II

II

II

II

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lào Cai

I

I

I

I

II

II

II

Bắc Hà

I

I

I

I

I

I

I

Yên Bái

Mù Cang Chải

I

I

I

I

I

I

I

Nghĩa Lộ

I

I

I

I

I

I

II

TP Yên Bái

I

I

I

I

I

II

II

Hà Giang

TP Hà Giang

II

I

I

I

I

II

II

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

I

I

I

I

II

II

II

Phú Thọ

Phú Hộ

I

I

I

I

II

II

II

TP Việt Trì

I

I

I

I

II

II

II

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

I

I

I

I

II

II

II

Cao Bằng

TP Cao Bằng

III

I

I

I

II

II

II

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

I

I

I

I

I

II

II

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

I

II

II

II

II

III

III

Lạng Sơn

Thất Khê

I

II

II

II

II

III

III

TP Lạng Sơn

I

I

II

II

II

II

III

Bắc Giang

TP Bắc Giang

I

I

I

I

II

II

II

Lục Ngạn

I

II

II

II

III

III

III

Sơn Động

II

II

II

II

III

III

III

Quảng Ninh

Móng Cái

I

I

II

I

I

I

I

Tiên Yên

I

I

II

II

II

II

III

Cửa Ông

I

II

II

II

II

II

III

Bãi Cháy

I

II

II

II

II

II

III

 

2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

 

- Thu hái hạt các loài cây: Bạch đàn chanh, Gụ mật, Lim xẹt, Thông nhựa, Trám đen, Trám trắng, Bồ đề;

 

- Gieo ươm các loài cây Bạch đàn, Keo, Lát hoa, Lim xanh, Phi lao, Sa mộc, Thông, Hồi, Quế, Mỡ, Bồ đề;

 

- Chăm sóc cây trồng vụ xuân hè.

 

 

      Nơi nhận:

- Website Kiểm lâm vùng1;

- Ban CĐ TW (B/C);

- Các Chi cục KL trong vùng;

- Các Vườn quốc gia;

- Lưu VT.

           

              KT.CHI CỤC TRƯỞNG

               P.CHI CỤC TRƯỞNG

 

                           (đã ký)

 

 

 

                       Đỗ Thị Lâm

 

 

%MCEPASTEBIN%

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  2
Hôm nay:  271
Tháng hiện tại:  8301
Tổng lượt truy cập: 88614
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn