Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 19 - 25/6/2018

  

CỤC KIỂM LÂM

       CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I    

       Số:224 /KLVI-NV2

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

                              Quảng Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2018

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG BẢO VỆ RỪNG VÀ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP 

từ ngày 19 - 25/6/2018

I. Dự báo tình hình thời tiết

 1. Nhiệt độ

- Các tỉnh phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:       

          + Cao nhất: 36,10C             

          + Thấp nhất: 17,60C

- Các tỉnh phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình:

          + Cao nhất:   34,50C

          + Thấp nhất: 31,00C

2. Độ ẩm

          Độ ẩm trung bình 7 ngày trong tuần ở mức xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh trong vùng có độ ẩm trung bình từ  72,0% - 84,0%.

3. Mưa                     

          Dự báo thời tiết, trong tuần đa số các tỉnh phía tây Bắc bộ đều có mưa, với lượng mưa >5mm. Các tỉnh phía đông Bắc bộ đa số đều không mưa.

II. Dự báo bảo vệ rừng và sản xuất lâm nghiệp

1.Dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

          Theo dự báo thời tiết, đa số các tỉnh phía tây Bắc bộ trong tuần đều có mưa, với lượng mưa > 5mm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng duy trì ở mức cấp I, II – cấp có thể xảy ra cháy rừng. Các tỉnh đông Bắc bộ thời tiết trong tuần đa số đều không mưa hoặc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng tăng lên cấp II, III - cấp dễ xảy ra cháy rừng. Đặc biệt một số khu vực như Phù Yên (Sơn La); TP Tuyên Quang (Tuyên Quang); TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã nhiều ngày không mưa, hoặc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, độ ẩm không khí và độ ẩm vật liệu cháy giảm, do vậy cấp dự báo PCCCR có khả năng tăng lên cấp III, IV - cấp nguy hiểm.

          Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính  phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ NN&PTNT về việc thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017 - 2018; Công văn số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 65/KL-QLR ngày 08/02/2018 của Cục Kiểm lâm về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018 của Bộ NN và PTNT về việc tăng cường các biện pháp BVR, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.

                                                                           Chi tiết cấp dự báo PCCCR cho từng khu vực

TNH

KHU VỰC

Cấp dự báo PCCCR từ ngày 19 - 25/6/2018

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

Lai Châu

Than Uyên

I

I

II

II

II

I

I

Mường tè

I

I

I

I

I

I

I

Sìn Hồ

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lai Châu

I

I

I

I

I

I

I

Điện Biên

Tuần Giáo

I

I

I

I

I

I

I

Điện Biên

I

I

I

I

I

I

I

Sơn La

Tp Sơn La

I

I

I

I

II

II

I

Quỳnh Nhai

I

I

I

I

II

I

I

Cò Nòi

I

I

II

II

II

III

III

Phù Yên

II

II

III

III

III

IV

IV

Mộc Châu

I

I

II

II

II

II

II

Lào Cai

Sa Pa

I

I

I

I

I

I

I

Tp Lào Cai

I

I

II

II

II

I

I

Bắc Hà

I

I

I

I

II

I

I

Yên Bái

Mù Cang Chải

I

I

I

I

I

I

I

Nghĩa Lộ

I

I

I

II

II

I

I

TP Yên Bái

I

I

II

II

II

III

I

Hà Giang

TP Hà Giang

I

I

II

II

II

I

I

Tuyên Quang

TP Tuyên Quang

III

III

III

IV

IV

IV

IV

Phú Thọ

Phú Hộ

I

II

II

II

III

III

III

TP Việt Trì

II

II

II

III

III

III

III

Vĩnh Phúc

TP Vĩnh Yên

II

III

III

III

III

IV

IV

Cao Bằng

TP Cao Bằng

II

II

II

III

III

I

I

Bắc Kạn

TP Bắc Kạn

II

II

II

II

II

I

I

Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

I

II

II

III

III

III

III

Lạng Sơn

Thất Khê

I

I

II

II

II

III

III

TP Lạng Sơn

II

II

II

III

III

III

III

Bắc Giang

TP Bắc Giang

II

III

III

III

III

IV

IV

Lục Ngạn

I

II

II

III

III

III

III

Sơn Động

I

II

II

II

III

III

III

Quảng Ninh

Móng Cái

II

II

II

II

II

III

III

Tiên Yên

I

II

II

II

III

III

I

Cửa Ông

I

II

II 

II

II

III

I

Bãi Cháy

I

II

II

II

II

III

III

  2. Dự báo sản xuất Lâm nghiệp

- Thu hái hạt các loài cây: Keo lá tràm, Keo tai tượng, Xà cừ. Theo dõi quá trình chín quả Bạch đàn trắng để có kế hoạch thu hái;

- Chăm sóc rừng non mới trồng;

- Bảo dưỡng đường đường băng cản lửa cơ giới.

          Nơi nhận:

- Website Kiểm lâm vùng1;

- Ban CĐ TW (b/c);

- Cục Kiểm lâm (b/c)

- Các Chi cục KL trong vùng;

- Các Vườn quốc gia;

- Lưu VT.

              KT.CHI CỤC TRƯỞNG

               P.CHI CỤC TRƯỞNG

 

                           (đã ký)

 

 

 

                     Đỗ Thị Lâm

 

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  34
Hôm nay:  63
Tháng hiện tại:  8017
Tổng lượt truy cập: 184801
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:033.3846768 -  Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn