Chi cục Kiểm lâm Vùng I kiểm tra công tác quản lý, BVR, PCCCR tại tỉnh Lào Cai

          Thực hiện Chương trình công tác tháng 7 của Cục Kiểm lâm, Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCCR ban hành kèm theo Văn bản số 137/KLVI-NV2 ngày 06/7/2020 của Chi cục Kiểm lâm Vùng I,từ ngày 15/7/2020,Chi cục Kiểm lâm vùng I đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và trồng rừng thay thế tại tỉnh Lào Cai do đồng chí Nguyễn Văn Trang - Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn.

          Đoàn công tác đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm  tỉnh Lào Cai, Hạt Kiểm lâm Văn Bàn và Hạt Kiểm lâm Mường Khương,nghe báo cáo kết quả thực hiện công tácbảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và trồng rừng thay thếtrong 06 tháng đầu năm 2020, phương hướng, giải pháp thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR trong thời gian tới; kiểm tra 02 đơn vị chủ rừng là tổ chức (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn; Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Khương).

          Qua kiểm tra cho thấy, trong 06 tháng đầu năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai cơ bản đã thực hiện tốt công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm chủ động thực hiện và tham mưu cho UBND cấp huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý. Tuy nhiên việc chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn các chủ rừng xây dựng Phương án PCCCR theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP còn chậm; Chi cục chưa kịp thời tham mưu xây dựng cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Lào Cai; tình hình phá rừng trái pháp luật tăng so với cùng kỳ năm 2019.

          Qua kiểm tra ngẫu nhiên việc trồng rừng thay thế  khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại hiện trường 03 vị trí ở xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn và xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, cho thấy:Vị trí, địa điểm trồng, diện tích trồng, loài cây trồng, mật độ trồng phù hợp với hồ sơ thiết kế trồng rừng thay thế. Tuy nhiên một số diện tích trồng rừng thay thế vẫn có tình trạng người dân chăn thả gia súc, một số vị trí để cỏ tranh, lau lách, trảng cỏ, cây bụi mọc lấn át cây trồng.

          Đoàn kiểm tra đã bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Lào Cai tọa độ các điểm nghi biến động giảm diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh để Chi cục chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm có liên quan thực hiện kiểm tra, xác minh và xử lý.

          Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Chi cục Kiểm lâm Lào Cai, như sau:

          1. Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và tổ chức thực hiện phương án PCCCR đảm bảo đúng nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định; thường xuyên rà soát, bổ sung chỉnh lý kịp thời phương án PCCCR đảm bảo phù hợp với tính chất, đặc điểm, điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy rừng trên địa bàn mỗi địa phương.

          2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Lào Cai theo đúng quy định.

          3. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm thường xuyên cập nhật diễn biến rừng theo quy định; xử lý nghiêm các chủ rừng không báo cáo biến động diện tích rừng trên địa bàn quản lý.

          4. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi phá rừng trái pháp luật; xử lý nghiêm trách nhiệm của chủ rừng trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng trên địa bàn quản lý.

          5. Chỉ đạo các đơn vị tiến hành chăm sóc rừng đối với các dự án đang triển khai trồng rừng thay thế, tăng cường bảo vệ, nghiêm cấm người dân chăn thả gia súc đối với diện tích trồng rừng thay thế đã nhận bàn giao từ các chủ dự án.

           6. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý một số điểm nghi biến động giảm rừng tự nhiên (tại vị trí tọa độ do Chi cục Kiểm lâm Vùng I cung cấp).

Dưới đây là một số hình ảnh của Đợt kiểm tra

Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai

Kiểm tra hiện trường trồng rừng thay thế tại huyện Văn Bàn

Đoàn kiểm tra làm việc tại Hạt Kiểm lâm huyện Mường Khương

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Đưa tin: Phòng Nghiệp vụ 2.

 

 
 

Nhà khách Kiểm Lâm

Liên kết - Quảng cáo

Thống kê Website

Đang truy cập:  21
Hôm nay:  358
Tháng hiện tại:  15878
Tổng lượt truy cập: 1065498
Địa chỉ IP của bạn 14.167.180.217

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG 1

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0981197119 - Điện thoại:0203.3846768 - Email: kiemlamvung1@gmail.com

Thiết kế website bởi: Tech14.vn