Chi cục Kiểm lâm Vùng I đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và ảnh viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

          Phạm vi hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Vùng I bao gồm 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp, do đó công tác theo dõi, nắm tình hình về các vụ phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng... ở các địa gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây, việc phát hiện, kiểm tra, đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ việc vi phạm pháp luật, chủ yếu phụ thuộc vào thông tin truyền thống từ quần chúng nhân dân hoặc từ báo chí…. vì vậy, các vụ việc phát hiện được chỉ mang tính đơn lẻ và phần lớn chưa xác định được nguyên nhân để có giải pháp căn cơ trong đề xuất các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về rừng.

          Những năm gần đây Chi cục Kiểm lâm vùng I đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và ảnh viễn thám kết hợp với cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm của địa phương trong vùng để phát hiện sớm các biến động mất rừng, không lệ thuộc vào thông tin báo chí, chủ động nắm bắt thông tin tình hình quản lý, bảo vệ rừng theo từng địa bàn và thời gian nhất định, phát hiện sớm các địa điểm và diện tích nghi biến động mất rừng nhằm tham mưu kịp thời cho Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp trong chỉ đạo điều hành trong công tác quản lý BVR, chống phá rừng.

          Thông qua việc ứng dụng ảnh viễn thám, kết hợp với dữ liệu và phần mềm theo dõi diễn biến rừng (FRMS) và kiểm tra thực tế tại hiện trường Chi cục Kiểm lâm vùng I đã rà soát, phát hiện hàng trăm điểm với hàng 100 ha rừng tự nhiên ở các tỉnh trong vùng nghi biến động giảm.

         Trên cơ sở các điểm nghi biến động mất rừng tự nhiên phát hiện được nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và ảnh viễn thám, Chi cục Kiểm lâm đã chủ động phối hợp với các địa phương (nơi có điểm nghi biến động mất rừng) tổ chức kiểm tra truy quét và xử lý kịp thời. Chỉ tính riêng năm 2019, Chi cục Kiểm lâm Vùng I đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh như: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng tổ chức kiểm tra phát hiện hàng trăm điểm phá rừng trái pháp luật với  hàng chục ha rừng tự nhiên bị phá.  Bên cạnh đó Chi cục Kiểm lâm vùng I còn cung cấp thông tin về hàng trăm điểm nghi mất rừng tự nhiên khác để Kiểm lâm địa phương tự tổ chức lực lượng kiểm tra, truy quét và xử lý kịp thời.

          Chi cục Kiểm lâm Vùng I cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin và ảnh viễn thám để rà soát, phát hiện