New Page 1
New Page 1
 
 

 

 
 
 Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 532/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt "Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ và kiểm tra đánh giá chất lượng Hạt trưởng và tương đương"
 Quyết định số: 40/QĐ-VP-TCCB Về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác đối với lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp
 Chỉ thị số 1316/CT-BNN-TCLN ngày 03/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
 Chỉ thị số 396/CT-BNN-TCLN ngày 15/1/2015 về tăng cường công tác quản lý các cơ sở nuôi đông vật hoang dã hung dữ
 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số: 621/QĐ-TCLN-VP ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng I
 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định thành lập Chi cục Kiểm lâm vùng I
 Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành văn bản số 694/KL-QLR ngày 22 tháng 12 năm 2014 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

 


  

859369

New Page 1
 Phòng cháy, chữa cháy rừng

Kiểm lâm vùng I xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Kiểm lâm vùng I xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
Thống kê số lượng máy, thiết bị PCCCR của các đơn vị trong vùng năm 2012
Kiểm lâm vùng I xây dựng “Phương án phối hợp phòng cháy chữa cháy rừng năm 2012”

 Khoa học công nghệ

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2012
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2012
Kiểm lâm vùng I ”Nghiên cứu cải tiến xe ôtô bán tải Ford Ranger thành Xe chữa cháy mini CT- KLVI 2010 ”
Giới thiệu phần mềm Co2Fix V 3.1 và các ứng dụng trong tính toán sinh khối và giá trị của rừng

 Tập huấn diễn tập

Công tác tập huấn nghiệp vụ năm 2014
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Công tác tập huấn nghiệp vụ năm 2014
Tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ rừng và PCCCR
KIỂM LÂM VÙNG I TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC DIÊN TẬP PCCC

 Bảo tồn thiên nhiên DDSH

Tài liệu nhận dạng linh trưởng Việt Nam
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Tài liệu nhận dạng linh trưởng Việt Nam
Tài liệu nhận dạng chim Việt Nam
Tài liệu nhận dạng ếch, rắn, thằn lằn, cá sấu ở Việt Nam

 Kiểm tra, hướng dẫn

Kiểm lâm vùng I kiến nghị Cục kiểm lâm tham mưu cho Tổng cục lâm nghiệp ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng tại huyện Sơn Động.
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Kiểm lâm vùng I kiến nghị Cục kiểm lâm tham mưu cho Tổng cục lâm nghiệp ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng tại huyện Sơn Động.
Kiểm lâm vùng I kiểm tra công tác bảo vệ rừng và truy quét các đối tượng phá rừng, khai thác vàng trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Bắc Kạn.
Kiểm tra công tác bảo vệ rừng năm 2014

 Dịch vụ

Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 532/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt "Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ và kiểm tra đánh giá chất lượng Hạt trưởng và tương đương"
Quyết định số: 40/QĐ-VP-TCCB Về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác đối với lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp

 Đảng, Đoàn thể

Chi Bộ Kiểm lâm vùng I tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2017.
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Chi Bộ Kiểm lâm vùng I tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2017.
Kiểm lâm vùng I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Kiểm lâm vùng I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013

 Video phóng sự

Phóng sự bảo vệ loài Gấu
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Phóng sự bảo vệ loài Gấu
Phóng sự hiểm họa cháy rừng

 Khuyến lâm

Danh bạ điện thoại
Tên đơn vị: KIỂM LÂM VÙNG I Địa chỉ: Khu Đồn Điền - Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh Email: Kiemlamvung1@gmail.com, Baoverungvn@yahoo.com.vn Website: Kiemlamvung1.org.vn Mã vùng: 033 Điện thoại: 3.846.768 Fax: 845111
  Chi tiết

 Các tin khác:
Danh bạ điện thoại
Kỹ thuật trồng một số cây Lâm nghiệp

 Báo cáo hoạt động

Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệm từ ngày 26/5 - 01/6/2015
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệm từ ngày 26/5 - 01/6/2015
Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 19 - 25/5/2015
Dự báo khí tượng bảo vệ rừng và sản xuất Lâm nghiệp từ ngày 12 - 18/5/2015

 Kế hoạch

Thông báo về việc khảo sát và đăng ký nhu cầu tập huấn nghiệp vụ năm 2015
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Thông báo về việc khảo sát và đăng ký nhu cầu tập huấn nghiệp vụ năm 2015
Đường dây nóng: 0982581276
Thông báo

 Kết quả

Kiểm lâm vùng I triển khai Phương án điều tra Lâm nghiệp 2014
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Kiểm lâm vùng I triển khai Phương án điều tra Lâm nghiệp 2014
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn thăm và làm việc tại Kiểm lâm vùng I
Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2014 – 2015

 Tài liệu

ah
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
ah
a9tr
a8

 Kế hoạch

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực PCCCR.
Năm 2010 Kiểm lâm vùng I tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCCR tại Hòa Bình và Hà Giang...
  Chi tiết

 Các tin khác:
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực PCCCR.
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực thực thi pháp luật BVR.
Tập huấn Khuyến lâm

 Kết quả

Tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ rừng và PCCCR
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ rừng và PCCCR
Tháng 8 năm 2012 Kiểm lâm vùng I phối hợp với trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn I tổ chức thành công 02 lớp nghiệp vụ BVR,PCCCR
Tháng 8/2012 Kiểm lâm vùng I chủ trì phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

 Kế hoạch


 Các tin khác:

 Kết quả


 Các tin khác:

 Kế hoạch

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2012
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2012
Đề xuất nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2010

 Hoạt động


 Các tin khác:

 Công trình Khoa học công nghệ

Kiểm lâm vùng I ”Nghiên cứu cải tiến xe ôtô bán tải Ford Ranger thành Xe chữa cháy mini CT- KLVI 2010 ”
Phòng cháy, chữa cháy rừng là hoạt động vô cùng quan trọng bảo vệ rừng - thành quả của sản xuất lâm nghiệp...
  Chi tiết

 Các tin khác:
Kiểm lâm vùng I ”Nghiên cứu cải tiến xe ôtô bán tải Ford Ranger thành Xe chữa cháy mini CT- KLVI 2010 ”
Giới thiệu phần mềm Co2Fix V 3.1 và các ứng dụng trong tính toán sinh khối và giá trị của rừng
Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng

 Diễn Tập

Công tác tập huấn nghiệp vụ năm 2014
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Công tác tập huấn nghiệp vụ năm 2014
KIỂM LÂM VÙNG I TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC DIÊN TẬP PCCC
Kiểm lâm vùng 1 phối hợp với Chi cục kiểm lâm Yên Bái

 Tuyên truyền

Hiệu quả từ triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Hiệu quả từ triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Chi cục Kiểm lâm vùng I - lịch sử hình thành và phát triển
Tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng

 Tài liệu

Kỹ thuật trồng một số cây Lâm nghiệp
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Kỹ thuật trồng một số cây Lâm nghiệp

 Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tham Luận: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
.
  Chi tiết

 Các tin khác:
Tham Luận: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

New Page 1
 
New Page 1
 
 Kiểm lâm vùng 1
Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Số điện thoại:033.3846768 Email: kiemlamvung1@gmail.com